Rozmowy kwalifikacyjne

Skuteczna rekrutacja nowych członków zespołu wymaga koordynacji działań pomiędzy różnymi pracownikami Twojej firmy. Dzięki Asanie rekruterzy i menedżerowie ds. rekrutacji mogą współpracować ze sobą, tworząc zestaw pytań. Dzięki temu każdy kandydat będzie musiał odpowiedzieć na te same pytania, ale nie ma obaw, że będą się one powtarzać. Przecież podczas rozmowy kwalifikacyjnej, nie tylko kandydatom zależy na tym, aby dobrze wypaść. Zapewnij kandydatom pozytywne doświadczenia i ułatw pracę rekruterom dzięki Asanie.

Jak utworzyć szablon pytań rekrutacyjnych

rozpocznij od naszego [szablonu przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, aby zaoszczędzić czas i szybciej przystąpić do pracy].

  1. Stwórz nowy projekt z tego szablonu dla każdego wolnego stanowiska i zatytułuj go np. „Pytania do rekrutacyjne na stanowisko głównego projektanta”. W materiałach referencyjnych dodaj link do opisu stanowiska. W opisie umieść instrukcje dla osób przeprowadzających rozmowę, aby przypisali sobie zadania i po każdym pytaniu odznaczali je jako ukończone.

  2. Zaproś menedżera ds. rekrutacji i członków zespołu zaangażowanych w proces rekrutacji, klikając przycisk „+” w prawym górnym rogu projektu.

  3. Poproś menedżera ds. rekrutacji o dodanie zadania dla każdego pytania, które chcesz zadać kandydatom ubiegającym się o to stanowisko.

  4. Rozpocznij konwersację w projekcie, aby zbierać pomysły dotyczące pytań. Możesz tworzyć zadania bezpośrednio z konwersacji, by dodawać te pytania do listy.

  5. Kiedy skończysz, zapisz projekt jako szablon poprzez kliknięcie listy rozwijanej nagłówka projektu i wybór opcji Przekształć w szablon. Po zapisaniu, możesz zduplikować szablon. W tym celu, tworząc nowy projekt, przejdź do zakładki Szablony.

  6. Osoby przeprowadzające rozmowę powinny przypisać sobie pytania dla każdego kandydata, a po zadaniu każdego pytania, odznaczać odpowiednie zadania.

Projekt z pytaniami rekrutacyjnymi w Asanie

Asana umożliwia utworzenie bazy danych z pytaniami rekrutacyjnymi i przypisanie ich do poszczególnych rekruterów, aby każdy wiedział, które pytanie ma zadać. Dzięki temu Twój zespół może zadawać bardziej różnorodne pytania, a co za tym idzie – dokładniej ocenić kandydata.

Wskazówki dotyczące zarządzania projektem z pytaniami rekrutacyjnymi

Utwórz pola niestandardowe

Możesz utworzyć pola niestandardowe dla swojego szablonu rozmowy kwalifikacyjnej i skopiować je wraz z szablonem projektu – na przykład pole niestandardowe z wartością liczbową, aby ocenić odpowiedzi w skali 1-5.

Utwórz szablon z pytaniami rekrutacyjnymi w Asanie

Dodaj do projektu rozmowy kwalifikacyjnej pola niestandardowe, klikając niebieski link Dodaj pola niestandardowe, znajdujący się u góry projektu. Tutaj możesz utworzyć i zarządzać polami niestandardowymi dla kosztów czy innych ważnych danych.

Prowadź komunikację dzięki komentarzom

Użyj pola komentarzy w każdym zadaniu z pytaniem, aby zapisywać notatki. Możesz też tworzyć notatki w formie nowych zadań i udostępnić je, aby przesłać informacje zwrotne na temat kandydata.

Używaj sekcji

Dodaj do projektu sekcje, aby podzielić pytania na kategorie odpowiednie dla danego stanowiska, na przykład „Behawioralne”, „Techniczne” i „Zarządzanie”.

Utwórz projekt główny

Utwórz projekt główny zawierający ogólne pytania rekrutacyjne i wybieraj z niego pytania za każdym razem, kiedy tworzysz nowy szablon.

Nie rozpoczynaj wszystkiego od nowa

Podczas przeprowadzania następnej rekrutacji korzystaj z Asany w trakcie całego procesu. Dzięki temu, później możesz wykorzystać szablony z pytaniami rekrutacyjnymi jako inspirację.

Korzystanie z Asany w celu śledzenia pytań umożliwi Ci uporządkowanie procesu rekrutacyjnego i zwiększenie jego efektywności, co oznacza, że szybciej zatrudnisz najlepszego kandydata.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com