Śledzenie kandydatów

Proces rekrutacyjny może być długi i złożony, zarówno dla pracodawcy, jak i kandydata. Śledzenie kandydatów w Asanie zapewni członkom zespołu szybki i łatwy sposób na sprawdzanie, na jakim etapie rekrutacji się znajdują, miejsce do przechowywania danych kontaktowych i życiorysów oraz możliwość śledzenia przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej. Solidny, wewnętrzny przepływ pracy przekłada się na także na bardziej pozytywne doświadczenie kandydata.

pomiń etap konfiguracji, korzystając z gotowego szablonu śledzenia kandydatów stworzonego przez Asanę.

Jak utworzyć projekt do śledzenia kandydatów

  1. Utwórz projekt o nazwie „Śledzenie kandydatów” i dodaj do niego opis, na przykład: „Proces rekrutacyjny dla kandydatów na wolne stanowiska w całej firmie”.

  2. Dodaj zadanie szablonu, które zduplikujesz dla każdego nowego kandydata. Nadaj mu tytuł „[SKOPIUJ MNIE], aby dodać kandydata” i wpisz w opisie zadania instrukcje, aby po skopiowaniu zmienić nazwę szablonu, dołączyć życiorys i inne ważne dokumenty oraz wpisać adres e-mail i telefon do kandydata.

  3. Utwórz pole niestandardowe ze stanowiskiem, na które dany kandydat aplikuje, etapem rekrutacji (np. rozmowa wstępna, rozmowa kwalifikacyjna przez telefon, zadanie, rozmowa kwalifikacyjna w biurze, oczekuje na decyzję) oraz ostatecznym statusem (zatrudniono, niezatrudniono, przyjęto/odrzucono ofertę). Aby dodać pola niestandardowe kliknij w niebieski link Dodaj pola niestandardowe, znajdujący się u góry każdego projektu i nie zapomnij o tym, aby aktualizować je w miarę postępów.

  4. Dodaj sekcje, aby uporządkować kandydatów według działu i zespołu. Możesz także utworzyć osobną sekcję do śledzenia kandydatów, którzy odrzucili ofertę lub sami zostali odrzuceni.

  5. Wyznacz właściciela projektu, który będzie nim zarządzał. Osoba ta powinna przenosić kandydatów do właściwej sekcji, przypisywać zadania do menedżera ds. rekrutacji i używać pól z komentarzami, aby wykonywać dalsze działania związane z pytaniami. Rekruter może zarządzać aktualizacjami postępów kandydata.

czy chcesz pominąć etap konfiguracji? Klienci planu Premium mogą utworzyć projekt w Asanie, korzystając z szablonu do śledzenia kandydatów.

Projekt do śledzenia kandydatów w Asanie

Wskazówki dotyczące zarządzania projektem do śledzenia kandydatów

Utwórz więcej pól niestandardowych

Dodaj pola niestandardowe, aby śledzić jeszcze więcej informacji dotyczących każdego kandydata. Możesz na przykład dodać pole tekstowe z ich bieżącą lokalizacją (lub listę rozwijaną tak/nie, aby zaznaczyć, czy mieszkają w okolicy biura) lub linkiem do strony osobistej lub portfolio – możliwości jest naprawdę wiele.

Tworzenie pól niestandardowych w Asanie poprzez kliknięcie niebieskiego linku u góry projektu

Ustaw zadanie z przypomnieniem

Jeśli osoba, z którą przeprowadzasz rozmowę nie jest odpowiednim kandydatem na obecnie dostępne stanowiska, ale chcesz zachować jej dane na przyszłość, przypisz sobie zadanie z datą wykonania za sześć miesięcy, aby ponownie się z nią skontaktować. Dzień przed datą wykonania tego zadania, zostanie ono automatycznie przeniesione do sekcji „Dzisiaj” listy „Moje zadania”. Możesz również przechowywać to zadanie w sekcji zawierającej dalsze działania lub oznaczyć je za pomocą pola niestandardowego.

Utwórz formularz internetowy do rekomendacji pracowników

Utwórz formularz Wufoo lub Google do rekomendacji pracowników. Pola w formularzu mogą dokładnie odpowiadać opcjom zadania w Asanie. Po przesłaniu formularza, w projekcie z rekomendacjami automatycznie zostanie utworzone nowe zadanie, zawierające wszystkie podane wcześniej informacje.

Elastyczność Asany umożliwia łatwe śledzenie postępów kandydatów podczas procesu rekrutacji i informowanie o nich interesariuszy. Sukces Twojej firmy jest ściśle powiązany z zatrudnianiem w niej najbardziej utalentowanych osób. Usprawnij przebieg rekrutacji, tworząc płynny proces, który umożliwi Ci zatrudnienie najlepszych kandydatów.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com