Kalendarz produkcji filmowej

Jak utworzyć kalendarz produkcji filmowej w Asanie

Kalendarz produkcji filmowej można utworzyć na kilka sposobów:

  1. Zaimportuj istniejący arkusz kalkulacyjny, w którym aktualnie śledzisz prace związane z produkcją filmową.
  2. Utwórz nowy projekt w Asanie. Wybierz widok Tablicy, aby zwizualizować postępy w realizacji kolejnych etapów produkcji. Kolumny na tablicy będą reprezentować etapy (np. pisanie scenariusza, edycja i promocja), a zadania – poszczególne filmy.

GIF przedstawiający, jak utworzyć nowy projekt w widoku tablicy

Wskazówki dotyczące zarządzania kalendarzem produkcji filmowej

1. Twórz szablony zadań, aby szybciej rozpoczynać działania

Koordynacja produkcji filmowej będzie najczęściej opierać się na takim samym procesie. Utworzenie szablonu zadania wraz z podzadaniami, który obejmuje wszystkie elementy przepływu pracy, umożliwi każdemu twórcy wykonywanie tych samych kroków. Po utworzeniu szablonu zadania, zachęć członków zespołu do zduplikowania go zawsze, kiedy rozpoczynają produkcję nowego filmu.

ZRZUT EKRANU szablonu zadania

ustaw zależności pomiędzy podzadaniami, aby usprawnić przekazywanie projektu i upewnić się, że praca wykonywana jest we właściwym czasie. Dzięki zależnościom, właściciele podzadań otrzymają powiadomienie, kiedy będą mogli rozpocząć pracę, utrzymując płynny proces produkcji.

ZRZUT EKRANU przedstawiający, jak utworzyć zależności pomiędzy zadaniami w Asanie

2. Używaj pól niestandardowych, aby dodać szczegółowe informacje na temat filmu

Pola niestandardowe umożliwiają proste śledzenie szczegółów każdego zadania, takich jak priorytet, temat filmu, postępy i więcej. Dzięki polom niestandardowym możesz śledzić te informacje dla wszystkich filmów, aby każdy, kto pracuje nad danym projektem miał do nich dostęp.

W przypadku procesu produkcji filmowej najbardziej przydatne są następujące pola niestandardowe:

  • Postęp: utwórz pole niestandardowe „Postęp”, aby monitorować status produkcji danego filmu. W tym przypadku, będzie to lista rozwijana, obejmująca opcje, takie jak Pisanie scenariusza, Filmowanie, Edycja oraz Postprodukcja.
  • Temat filmu: jeśli często tworzysz filmy, korzystaj z pola niestandardowego „Temat”, aby śledzić ich rodzaj, np. edukacyjny, informacyjny, promocyjny, reklamowy.
  • Adres URL pliku docelowego: po zakończeniu produkcji, konieczny jest sposób na udostępnienie filmu interesariuszom z innych zespołów. Utwórz pole niestandardowe z adresem URL, aby każda osoba, która zajmuje się promocją, miała łatwy dostęp do wszystkich plików, bez konieczności przeszukiwania komentarzy czy podzadań.

3. Uprość proces przeglądu dzięki zadaniom zatwierdzania

Częścią procesu produkcji jest uzyskiwanie zatwierdzeń od interesariuszy. Zadania zatwierdzania sprawiają, że interesariusze mogą za pomocą jednego kliknięcia przesłać informacje zwrotne, zatwierdzić projekt, zlecić dokonanie zmian lub odrzucić zasób.

ZRZUT EKRANU zadania z zatwierdzeniem

Wskazówki dotyczące raportowania podczas procesu produkcji filmowej

1. Wykorzystaj różne sposoby wizualizacji kalendarza produkcji

Widok tablicy to doskonały sposób na śledzenie realizacji kolejnych etapów produkcji, ponieważ umożliwia szybkie sprawdzenie statusu danego filmu. Ale oprócz tego widoku, dostępne są również inne.

ZRZUT EKRANU projektu w widoku tablicy

  • Widok listy umożliwia filtrowanie i sortowanie zadań według przypisanej osoby oraz pól niestandardowych, upraszczając przypisywanie pracy lub posortowanie filmu ze względu na jego temat.
  • Widok osi czasu jest idealny, jeśli chcesz zaplanować harmonogram produkcji. Na osi czasu możesz łatwo przeciągać i upuszczać zadania dla poszczególnych filmów, w razie potrzeby dostosowując także termin ich wykonania.
  • Widok kalendarza pozwoli szybko sprawdzić, kiedy filmy są gotowe do dystrybucji i zmierzyć wydajność kalendarza publikacji. Ten widok najlepiej sprawdza się podczas współpracy międzyfunkcyjnej, na przykład z zespołem ds. mediów społecznościowych lub głównego specjalisty ds. treści.

GIF projektu w widoku listy, osi czasu i kalendarza

kiedy znajdziesz widok, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, możesz zapisać go jako domyślny.

2. Twórz raporty i mierz postępy z pulpitami nawigacyjnymi

Czy proces produkcji filmowej, z którego obecnie korzystasz, umożliwia monitorowanie statystyk dotyczących projektu? Dzięki pulpitom nawigacyjnym przedstawianie danych w formie wizualnej i tworzenie raportów jest proste, ponieważ zawierają one wszystkie ważne informacje, od nieukończonych zadań, aż po widok postępów według przypisanej osoby. Dzięki pięciu wykresom, które można dostosować do swoich potrzeb, możesz błyskawicznie tworzyć statystyki w oparciu o dane, które są dla Ciebie najważniejsze.

ZRZUT EKRANU pulpitu nawigacyjnego projektu

3. Śledź pracę nad projektami za pomocą Portfolio

Jeśli obecnie monitorujesz pracę w wielu projektach na raz, zbierz je w formie portfolio, aby z poziomu zakładki widoku przeglądu szybko zobaczyć, na jakim etapie znajduje się każdy projekt i sprawdzić najnowszą aktualizację jego statusu.

ZRZUT EKRANU portfolio

Zasoby dotyczące zarządzania przepływem pracy związanej z produkcją filmową

Wolisz wiedzę podaną w formie wizualnej? Chcesz zobaczyć, jak nasi klienci zarządzają kalendarzami produkcji filmowej? Sprawdź te zasoby:

ZasobyLink
Studia przypadkówZobacz, jak firma Discovery Digital Studios zarządza swoim procesem produkcji filmowej w Asanie.
Połącz się ze SpołecznościąWeź udział w nadchodzącym szkoleniu lub rozpocznij wątek na forum naszej społeczności 

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com