Spotkania przeglądowe zespołu projektowego

Jak zarządzać spotkaniami przeglądowymi zespołów projektowych w Asanie?

Aby szybko rozpocząć, skorzystaj z naszego szablonu. Poniższy GIF pokazuje, jak uzyskać dostęp do szablonów:

GIF przedstawiający, jak uzyskać dostęp do szablonów Asany przy użyciu przycisku „+” na górnym pasku

Jeśli korzystasz z darmowej wersji Asany, wolisz utworzyć własny projekt spotkań od podstaw lub chcesz poznać ogólne, najlepsze praktyki dotyczące projektów w Asanie, rozpocznij od tych wskazówek dotyczących tworzenia projektu.

Wskazówki, jak zwiększyć produktywność spotkania przeglądowego

Jeśli masz już gotowy projekt, możesz skorzystać z tych wskazówek, aby prowadzić produktywne spotkania.

poniższe kroki dotyczą w szczególności spotkań przeglądowych, ale tę samą strukturę można dostosować do innych procesów przekazywania informacji zwrotnych. Po prostu utwórz projekt dla projektantów, do którego będą dodawali gotowe prace wymagające przeglądu lub zatwierdzenia, a następnie wykonaj poniższe czynności.

1. Wyznacz członka zespołu do zarządzania agendą spotkania

Przejrzysta agenda, łatwy dostęp do materiałów i odpowiednio dużo czasu na ich omówienie sprawiają, że spotkania są bardziej produktywne. Jeśli za prowadzenie spotkania zawsze odpowiada kierownik projektu, projektant lub inny członek zespołu, uczyń tę osobę właścicielem projektu. Jeśli nie, przydzielaj tę rolę rotacyjnie.

Właściciel projektu odpowiada za dopilnowanie, aby tematy dyskusji znalazły się w agendzie spotkania przeglądowego, a pliki z wersjami roboczymi były dołączone i za przeznaczenie odpowiednio dużo czasu na ich omówienie.

aby nikt nie zapomniał dodać prac do przeglądu podczas spotkania, utwórz cykliczne zadanie z przypomnieniem i przypisz każdej osobie kopię tego zadania.

2. Dodaj istniejące zadania do agendy

Aby zaoszczędzić czas i zapewnić przejrzystość kontekstu, poproś projektantów/twórców o dodanie istniejących zadań wraz z projektami graficznymi do agendy. Aby dodać zadanie do wielu projektów wykonaj następujące kroki:

GIF przedstawiający dodawanie tego samego zadania do projektu kalendarza treści i projektu wprowadzenia nowego produktu na rynek w Asanie

  1. Przejdź do zadania w Asanie.
  2. Naciśnij klawisze Tab + P.
  3. Wpisz nazwę dodatkowego projektu, do którego chcesz dodać zadanie i naciśnij Enter.
  4. Zadanie będzie przechowywane w wielu projektach, ale jednocześnie pozostanie pojedynczym zadaniem.

Teraz możesz łatwo uzyskać dostęp do plików roboczych podczas spotkania i śledzić informacje zwrotne w tym samym miejscu, aby przekształcać je w wykonalne zadania.

Wskazówki, jak efektywnie zarządzać informacjami zwrotnymi

Skorzystaj z poniższych wskazówek, aby szybciej i łatwiej przekazywać i otrzymywać informacje zwrotne podczas przeglądu projektu:

1. Przekształcaj informacje zwrotne otrzymywane od recenzentów podczas spotkania w wykonalne zadania, aby móc przeglądać je w kontekście

Informacje zwrotne powinny być kontekstowe, jasne i dostępne w jednym miejscu, aby zapewnić twórcom przejrzystość i określić jasne oczekiwania.

W tym celu osoba odpowiedzialna za sporządzanie notatek ze spotkania przeglądowego lub recenzent może użyć funkcji adnotowania, aby śledzić informacje zwrotne bezpośrednio w pliku z wersją roboczą lub użyć komentarzy do zadania. Adnotowanie obrazów umożliwia przekształcanie informacji zwrotnych w wykonalne zadania osadzone w kontekście, ułatwiając projektantom wykonywanie swojej pracy.

GIF przedstawiający przepływ pracy adnotowania w Asanie

Daje to twórcom jasne zrozumienie, jakie informacje zwrotne muszą wziąć pod uwagę. Po wprowadzeniu (lub odrzuceniu) zmian twórca może pozostawić komentarz na temat podjętych decyzji, dzięki czemu recenzenci będą wiedzieć, że ich opinie zostały uwzględnione.

2. Dotrzymuj terminów dzięki jaśniejszym przeglądom i zatwierdzeniom

Łatwiejsze przesyłanie i uwzględnianie informacji zwrotnych może stanowić różnicę między angażującym a zwyczajnie poprawnym obrazem. Skorzystaj z tych wskazówek, aby szybko i w zrozumiały sposób przeprowadzać zadania przez etapy zatwierdzeń:

GIF przedstawiający przepływ pracy zatwierdzania z polami niestandardowymi w Asanie, aby pokazać, kiedy praca jest gotowa lub została zatwierdzona

  1. Dodaj reguły projektu, aby zadania były automatycznie przypisywane do odpowiednich osób, oznaczane jako ukończone lub przenoszone do innych sekcji projektu w miarę postępów w ich realizacji.
  2. Użyj powiadomień dotyczących pól niestandardowych, aby informować interesariuszy o postępach. Otrzymają oni powiadomienia, jeśli pola zostaną zaktualizowane, np. z etapu „Oczekuje na informację zwrotną” do „Zatwierdzone”.

3. Miej pod ręką informacje zwrotne podczas pracy nad projekem

Drukowanie otrzymanych informacji zwrotnych lub przełączanie się między aplikacjami czy ekranami sprawi, że Twoja praca będzie mniej wydajna. Jeśli pracujesz w Adobe Photoshop CC, Illustrator CC lub InDesign CC, możesz skorzystać z naszej integracji, aby wyświetlić zadanie adnotacyjne bezpośrednio w programie i zaoszczędzić czas.

ZRZUT EKRANU integracji z Adobe Creative Cloud z zadaniem  Asany widocznym w programie Adobe

postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby skonfigurować tę integrację.

Zasoby dotyczące planowania i zarządzania informacjami zwrotnymi

Wolisz wiedzę podaną w formie wizualnej? Chcesz zobaczyć, jak nasi klienci planują spotkania i zarządzają informacjami zwrotnymi? Sprawdź te zasoby:

ZasóbLink
Szablon informacji zwrotnychZobacz szablon
Kurs onlineZarejestruj się w Akademii Asany
Webinar: studium przypadkuZobacz, jak InVision przekazuje informacje zwrotne w zdalnym zespole za pomocą Asany
Połącz się ze SpołecznościąWeź udział w nadchodzącym szkoleniu lub rozpocznij wątek na forum naszej społeczności 

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com