Formularze GoogleAsana Integration

Formularze Google + Asana

Dzięki połączeniu Formularzy Google z Asaną, zebrane dane zmieniają się w przejrzystą listę zadań do wykonania dla Twojego zespołu.

Partner Premier

Kategorie

Dlaczego warto połączyć Formularze Google z Asaną?

Upewnij się, że w związku z informacjami zebranymi przez Ciebie przez formularze zostaną podjęte odpowiednie dalsze działania. Gromadzenie danych jest łatwe, ale są one potrzebne do konkretnego celu. Dzięki połączeniu Formularzy Google z Asaną zebrane dane zmieniają się w przejrzystą listę zadań do wykonania dla Twojego zespołu.

Niezależnie od tego, czy używasz Formularzy Google do zbierania odpowiedzi z ankiet, zarządzania danymi kontaktowymi, przyjmowania zleceń roboczych, czy badania satysfakcji klientów, połączenie tych dwóch narzędzi ze sobą pozwoli Ci:

  • Wyeliminować ręczne wprowadzanie danych i powtarzające się rozmowy.
  • Wyznaczyć odpowiedzialność za dalsze działania związane z zebranymi danymi.

Więcej informacji oraz pomoc

O Tray.io: Tray to platforma do integracji i automatyzacji, która obsługuje niemal wszystkie biznesowe rozwiązania chmurowe, oddając w Twoje ręce pełną moc interfejsu API Asany. W płynny sposób połącz Asanę ze wszystkimi używanymi przez siebie narzędziami, w tym z Salesforce i Formularzami Google, aby zwiększyć wydajność i efektywność Twojego zespołu. Dzięki elastycznemu interfejsowi Tray opartemu na metodzie „przeciągnij i upuść” ​​nie jest wymagana znajomość programowania.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak połączyć Formularze Google z Asaną, skontaktuj się z Tray.io

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz