Dynamic InsightAsana Integration

Dynamic Insight + Asana

Dynamic Insight oferuje platformę integracyjno-automatyzacyjną dla aplikacji chmurowych i systemów backendowych.

Czym jest Dynamic Insight?

Dzięki Dynamic Insight możesz zintegrować Asanę z innymi aplikacjami chmurowymi lub systemami lokalnymi, automatyzować przepływy pracy oraz w łatwy sposób przesyłać dane. Wysoka elastyczność Dynamic Insight pozwala dopasować go do każdego przepływu pracy wykorzystującego integracje (np. edytora WYSIWYG), włącznie z zaawansowanym przetwarzaniem danych – np. przekształcaniem różnego typu danych pomiędzy etapami automatyzacji.

Połącz Dynamic Insight z Asaną

  1. Zaloguj się do Dynamic Insight. Na pulpicie nawigacyjnym wybierz „Flow Builder” (Kreator przepływów), a następnie „New Flow” (Nowy przepływ).
  2. Przeciągnij i upuść Asanę do kreatora przepływów i jeśli chcesz połącz ją z innymi aplikacjami. Użyj kreatora przepływów, aby mapować dane z każdego etapu do następnego. Następnie, zapisz plik.
  3. W Dynamic Insight, przejdź do Settings > Connector Auth (Ustawienia > Łącznik Auth), a następnie wprowadź subdomenę swojego konta oraz token API.
  4. Następnie, wróć do „Flow Builder” (Kreatora przepływów) i dodaj „Connector Auth” (Łącznik Auth) do każdego kroku dla Asany.
  5. Na koniec ponownie zapisz, wypróbuj i uruchom swój przepływ.
  6. Jeśli chcesz dodać element webhook, kliknij „Edit” (Edycja), skopiuj adres URL wyzwalacza webhook i wykorzystaj go w Asanie, aby przekazywać dane do Dynamic Insight.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z integracji Dynamic Insight + Asana, odwiedź stronę pomocy lub skontaktuj się z zespołem pod adresem support@dynamicinsight.com

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz