DocketAsana Integration

Docket + Asana

Oszczędzaj czas i usprawniaj procesy, tworząc zadania w Asanie bezpośrednio z poziomu spotkań Docket.

Czym jest Docket?

Docket to platforma do organizacji spotkań, która obsługuje cały proces spotkań. Dzięki integracji Docket + Asana możesz tworzyć i przypisywać zadania w Asanie bezpośrednio z poziomu spotkania w Docket. Oszczędzaj czas i ogranicz powielanie wysiłków, upewniając się jednocześnie, że następne kroki są przesyłane do przepływu pracy zarządzania zadaniami bezpośrednio ze spotkania.

Połącz Docket z Asaną

  1. Załóż konto Docket.
  2. Przejdź do Navigation > Integrations (Nawigacja > Integracje).
  3. Odszukaj integrację z Asaną i kliknij „Connect” (Połącz).
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć Docket ze swoim kontem w Asanie.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z integracji Docket + Asana, odwiedź stronę pomocy lub skontaktuj się z zespołem Docket pod adresem info@dockethq.com.

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz