DataboxAsana Integration

Databox + Asana

Monitoruj ważne metryki, ustawiaj cele i alerty, a także śledź wskaźniki KPI.

Czym jest Databox?

Databox to platforma do podejmowania decyzji stworzona po to, aby pomagać Ci śledzić wydajność, odkrywać kluczowe dane i zrozumieć, co dzieje się w Twojej firmie. Dzięki Databox, możesz połączyć ze sobą swoje narzędzia chmurowe, arkusze kalkulacyjne, bazy danych i niestandardowe integracje, aby zorganizować wszystkie biznesowe wskaźniki KPI w jednym miejscu.

Databox ułatwia tworzenie własnych pulpitów nawigacyjnych bez kodowania, wyznaczanie mierzalnych celów do śledzenia postępów oraz otrzymywanie alertów dotyczących wydajności, rekomendacji lub ważnych wskaźników KPI, gdy mają one największe znaczenie.

Połącz Databox z Asaną

  1. Przejdź do strony rejestracji w Databox i utwórz konto.
  2. Połącz Asanę jako źródło danych.
  3. Utwórz tablicę danych (Databoard).
  4. Śledź najważniejsze wskaźniki na ekranie „Metrics” (Wskaźnki).
  5. Ustaw alerty i otrzymuj ważne aktualizacje dotyczące wydajności, gdy mają one największe znaczenie.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat używania integracji Databox + Asana, odwiedź stronę pomocy lub skontaktuj się z zespołem Databox pod adresem help@databox.com

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz