Blockspring ScriptsAsana Integration

Blockspring Scripts + Asana

Twórz niestandardowe funkcje i automatyzacje dla Asany, korzystając z zestawu narzędzi inspirowanego Google.

Czym jest Blockspring Scripts?

Blockspring Scripts umożliwia użytkownikom zaawansowanym oraz programistom szybkie tworzenie automatyzacji opartych na regułach „jeśli X to”, wydarzeń oraz integracji dla Asany.

Inspirowany Google Apps Script dla Arkuszy Google, pisz krótkie skrypty w języku Python, które nawiązują bezpośrednią interakcję z API Asany. Obejmują one takie akcje, jak automatyczne reorganizowanie zadań w projekcie, automatyczne przypisywanie zadań lub powiadamianie członków zespołu o każdej zmianie, a także synchronizowanie danych z Asany z innymi aplikacjami.

Scripts obejmuje funkcje ułatwiające tworzenie aplikacji w oparciu o API Asany, w tym:

  • autouzupełnianie dokumentów API,
  • OAuth,
  • aprowizacja elementów webhook oraz uzgadnianie (ang. handshakes),
  • skalowalność i limity zapytań,
  • hosting.

Jak połączyć Blockspring Scripts z Asaną

  1. Dodaj do Google Chrome
  2. Po zainstalowaniu rozszerzenia, przejdź do projektu w Asanie.
  3. Kliknij ikonę w kształcie liścia w lewym dolnym rogu ekranu.
  4. Na ekranie pojawi się edytor skryptów, w którym możesz rozpocząć tworzenie swojej reguły automatyzacji.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z obsługą klienta Blockspring Scripts lub odwiedź jego stronę internetową.

*Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz