BitiumAsana Integration

Bitium + Asana

Bitium to dostawca opartych na chmurze rozwiązań do zarządzania tożsamością oraz dostępem dla małych, średnich i dużych firm.

Partner platformy

Kategorie

O Bitium

Bitium to rozwiązanie jednokrotnego logowania, umożliwiające pracownikom jednorazowe zalogowanie się do Asany, a następnie uzyskiwanie do niej dostępu za jednym kliknięciem.

Bitium + Asana

  1. W Bitium, przejdź do Manage App (Zarządzaj aplikacjami) i z listy zainstalowanych aplikacji wybierz Asanę.

  2. Kliknij zakładkę Single Sign-On (Logowanie jednokrotne), a następnie z menu rozwijanego wybierz opcję SAML authentication (Uwierzytelnianie SAML).

  3. Skopiuj adres URL logowania oraz certyfikat X.509 z Bitium.

  4. Uwierzytelnij się w Asanie.

Pomoc

Centrum pomocy Bitium

Skontaktuj się z działem obsługi klienta pod adresem support@bitium.com.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz