Een team beheren

Teamleden

Teams zijn subgroepen van mensen in je Organisatie die met elkaar aan projecten werken. Elk team heeft zijn eigen leden en projecten. Mensen die geen toegang hebben tot alle projecten binnen je team verschijnen op het tabblad Leden van je teaminstellingen als Leden met beperkte toegang.

Leden met beperkte toegang kunnen projecten en taken zien waaraan ze zijn toegevoegd, maar geen berichten of andere projecten in het team.

teaminstellingen leden

Toegang tot Teamleden:

  • Klik op het driepunten-pictogram dat tegenover de naam van je team verschijnt
  • Klik op Teaminstellingen bewerken

teaminstellingen leden

Navigeer naar het tabblad Leden. Je ziet daar een lijst met leden met volledige toegang en leden met beperkte toegang. Als je een teamlid met volledige toegang bent, kun je volledige teamtoegang verlenen aan Leden met beperkte toegang op de lijst.

Iemand toevoegen als taakvolger of verantwoordelijke in een project binnen een team, zal hem niet toevoegen aan de lijst leden van dat team. Ze moeten toegevoegd worden als projectlid.

Als teamlid kunt u:

Aanvragen om lid te worden van het team goedkeuren

Wanneer iemand vraagt om lid van een team te worden, moet dat verzoek goedgekeurd worden, wil die persoon lid kunnen worden.

Lidmaatschap op aanvraag

Lidmaatschapsaanvragen voor een team goedkeuren:

  1. Klik op Controleren en goedkeuren
> Teamleden krijgen ook een melding bovenin hun scherm, waarin staat dat er een nieuw teamlid op goedkeuring wacht.

aanvraag goedkeuren

In het scherm met de Aanvragen van de leden kun je naast de naam van een persoon Accepteren of Weigeren kiezen.

Openbare teams hebben geen goedkeuringen nodig.

Meldingen van lidmaatschapsaanvragen

Standaard ontvangen alle huidige teamleden een e-mailbericht voor aanvragen om lid van het team te worden. Elk lid kan doorklikken om het goed te keuren, maar u kunt deze e-mailberichten beperken tot een specifieke groep leden.

Alle teamleden kunnen nog steeds een aanvraag om lid te worden van het team goedkeuren, zelfs als u beperkt wie deze meldingen ontvangt.

meldingen voor lidmaatschapsaanvragen

Meldingen voor lidmaatschapsaanvragen beperken

  1. Ga naar de Teaminstellingen
  2. Navigeer naar het tabblad Geavanceerd
  3. Klik op de knop Alleen geselecteerde leden krijgen melding om nieuwe leden goed te keuren
  4. Voer de naam van het Lid of de Leden in die je op de hoogte wilt brengen van nieuwe lidmaatschapsaanvragen

Instellingen voor meldingen van lidmaatschapsaanvragen zijn alleen beschikbaar voor teams die ingesteld zijn op Lidmaatschap op aanvraag.

Iemand uitnodigen voor een team

Nodig iemand uit voor een team in uw organisatie om hem/haar toegang te geven tot de projecten van dat team.

uitnodigen voor een team

Je kunt iemand voor je team uitnodigen door op de knop Uitnodigen in de koptekst van de teampagina te klikken

Van daaruit voert u de naam of het e-mailadres van de persoon in om hem/haar voor het team uit te nodigen.

Je kunt iemand ook voor een team uitnodigen door naar het tabblad Overzicht van het team te gaan of gebruik te maken van de knop Snel toevoegen.

Iemand uit een team verwijderen

Verwijder iemand uit je team als je wilt dat hij of zij niet langer toegang heeft tot de projecten en berichten van het team.

Leer hoe u iemand helemaal uit uw organisatie kunt verwijderen in dit artikel.  

verwijderen uit een team

Iemand uit een team verwijderen:

  1. Navigeer naar het tabblad Leden in Teaminstellingen
  2. Beweeg met de muis over de naam van de persoon en selecteer de knop Verwijderen die verschijnt

Wat gebeurt er met toegewezen taken wanneer Leden uit een team in een organisatie worden verwijderd?

Deze leden hebben nog steeds toegang tot de aan hen toegewezen taken. De taken die ze toegewezen hebben gekregen in de projecten onder het team, blijven aan hen toegewezen.

Pas wanneer ze uit de organisatie verwijderd worden, worden hun taken in een project voor de beheerder gezet.

Nadat je iemand uit je organisatie hebt verwijderd, wordt er een privéproject met de eerder aan hem of haar toegewezen taken voor je aangemaakt.

Toegang tot projecten wanneer ze uit de organisatie verwijderd zijn

Teamleden zullen de toegang verliezen tot alle projecten onder het team waaruit ze verwijderd zijn.

Als het team Aanvragen om lid te worden of Privé is, of als het project Privé is onder een openbaar team, zullen ze geen toegang meer hebben tot de projecten.

Sorry, we ondersteunen deze browser niet

Asana werkt niet met de internetbrowser die u momenteel gebruikt. Registreer in plaats hiervan met één van de volgende ondersteunde browsers.