Links naar verbonden werk

Overzicht

Links naar verbonden werk bieden context en toegang tot verwant werk waardoor uw team snel kan bewegen. Links naar verbonden werk dienen als visuele indicators die aangeven dat er elders in Asana naar een object (taak, statusupdate, bericht, enz.) is verwezen (@vermeld). Deze links worden elke keer automatisch gemaakt wanneer een gebruiker een taak, statusupdate, bericht of doel in Asana @vermeld en verschijnen in de activiteitenfeed van het object dat is vermeld. Dit helpt uw team met meer vertrouwen en met minder moeite te communiceren omdat het de aandacht vestigt op waar al belangrijke verbanden tussen werkzaamheden bestaan. Dit helpt teams objecten te zien en te openen die ze anders misschien over het hoofd hadden gezien. Links naar verbonden werk worden gelabeld met een ↔ symbool en kunnen alleen worden gezien door gebruikers die toegang hebben tot het object dat is @vermeld. Gebruikers die geen toegang hebben, zien niets.

Er kunnen meer dan 500 links naar verbonden werk verschijnen in de activiteitenfeed. Wanneer u op een specifieke link naar verbonden werk klikt, krijgt u de taak, de statusupdate, het bericht of het doel dat in Asana is @vermeld te zien. Net als andere items die in de activiteitenfeed verschijnen, kunnen links naar verbonden werk handmatig worden verwijderd.

Voorbeelden

taak in reactie

@vermelden van een taak in een reactie

In dit voorbeeld refereert Neel in zijn reactie aan een taak

activiteitenfeed

Verwijzen in de activiteitenfeed

In dit voorbeeld verschijnt de verwijzing van Neel in de activiteitenfeed van de taak

activiteitenfeed

Objecttoegang

In dit voorbeeld heeft Neel toegang tot de taak "Q3-personeelsplan" en kan dus de link naar verbonden werk in de activiteitenfeed zien.

activiteitenfeed

Geen objecttoegang

In dit voorbeeld heeft Sue geen toegang tot de taak "Q3-personeelsplan", en kan dus de link naar verbonden werk niet zien in de activiteitenfeed

Sorry, we ondersteunen deze browser niet

Asana werkt niet met de internetbrowser die u momenteel gebruikt. Registreer in plaats hiervan met één van de volgende ondersteunde browsers.