Veelgestelde vragen

Antwoorden op vaak gestelde vragen in verband met facturering vindt u hier.

Ben ik in een werkruimte of een organisatie?

Als het een e-maildomein van uw werk is, bent u in een organisatie, als het uw persoonlijk e-maildomein is, bent u in een werkruimte.

Vanuit uw Asana-account kunt u zoveel organisaties of werkruimtes maken of u erbij aansluiten als voor u zinvol is.

Organisatie vs. werkruimte

Organisaties zijn gebaseerd op het eigen e-maildomein van het bedrijf. Iedereen die zich bij Asana aanmeldt met het e-maildomein van uw bedrijf, wordt automatisch lid van de organisatie van uw bedrijf.

Als u Asana bijvoorbeeld op uw werk gebruikt, Acme Co., dan maakt u een acmeco.com organisatie aan. Zorg ervoor dat u uw werk e-mail toevoegt aan uw Asana-account.

Gebruik een werkruimte als u Asana gebruikt voor persoonlijke doelen en taken, of voor uw werk als uw bedrijf geen uniek e-maildomein heeft. Werkruimten gedragen zich als enkelvoudige teams.

Kan ik beide gebruiken?

Jazeker!

U kunt beide gebruiken als u in uw bedrijf in Asana werkt, en u Asana ook wilt gebruiken voor belangen buiten uw bedrijf.

In de tabel hieronder ziet u de verschillen tussen werkruimtes, teams en organisaties.

WerkruimteteamOrganisatie
Kan worden gemaakt met een persoonlijk e-mailadresMoet worden gemaakt met behulp van een zakelijk e-mailadres
Treedt op als één team voor persoonlijk gebruik of kleinere teamsTreedt op als één team binnen een organisatieOmvat meerdere teams
Kan geen nieuwe teams makenKan meerdere teams maken
Iedereen kan als lid of als lid met beperkte toegang worden toegevoegdLidmaatschap wordt gedefinieerd door de instellingen van de teamtoestemmingenHet lidmaatschap van een organisatie wordt gedefinieerd door het e-maildomein van het bedrijf. Alle anderen worden als gast lid van uw organisatie

Hoe zet ik mijn werkruimte om in een organisatie?

Als u dat nog niet gedaan hebt, voeg dan het e-mailadres van uw bedrijf toe aan uw account.  

Met een bedrijfse-mailadres in uw account, kunt u dan een van uw werkruimtes omzetten in een organisatie.  

Indien u de optie om naar een organisatie om te zetten niet ziet, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam voor ondersteuning.

Uw werkruimte wordt het eerste team in uw organisatie. Als uw werkruimte geüpgraded is, zal uw team ook geüpgraded worden. U kunt uw abonnement verplaatsen naar het niveau van uw organisatie in uw tabblad [Facturering].

Wie is de eigenaar van mijn werkruimte of organisatie?

Werkruimtes en organisaties zijn gedeelde ruimtes die door alle leden beheerd kunnen worden. In de gratis versie van Asana is het eigendom van een werkruimte of organisatie collectief en wordt beheerd door alle leden met toegang.

Wie is de eigenaar van de werkruimte of organisatie in een Premium-account?

In een Premium-werkruimte of -organisatie beheren de leden nog steeds gezamenlijk alle projecten en taken, maar de facturering wordt beheerd door de factureringsbeheerder, en het lidmaatschap van de organisatie wordt beheerd door de beheerdersconsole van de organisatie.  

Hoe kan ik opnieuw beginnen met een persoonlijk account in plaats van een bedrijfsaccount?

Wanneer u zich aanmeldt bij Asana, maakt u een individueel account voor uzelf aan, met uw naam, uw e-mailadres(sen), en uw foto (als u die uploadt). Er is geen mogelijkheid om een bedrijfs- of een persoonlijk account te kiezen - ze zijn allemaal hetzelfde.

Als u Asana voor uw werk wilt gebruiken, begin dan met een organisatie, als het voor persoonlijk gebruik is, overweeg dan een werkruimte.

Hoe kunt u van organisatie naar werkruimte overschakelen?

Als u begonnen bent met een organisatie en nu een werkruimte-account wilt, dan is dat geen probleem. U hoeft uw account niet te deactiveren, u hoeft alleen maar de organisatie te verlaten en een werkruimte aan te maken.

Het deactiveren van uw account zal de organisatie niet deactiveren, maar u krijgt geen toegang meer tot de inhoud. U kunt een organisatie niet echt verlaten tenzij u een niet bij de organisatie aangesloten e-mailadres aan uw account toevoegt.

Vanuit uw Asana-account kunt u meerdere organisaties en werkruimten maken, er lid van worden of ze verlaten. U kunt ertussen navigeren vanuit uw werkruimte- en organisatie-instellingen door op uw profielpictogram te klikken in de bovenbalk

Wie kan mijn werkruimtes of organisaties zien?

Alleen de leden van een bepaalde werkruimte of organisatie kunnen het zien in de zijbalk.

U bent lid van een werkruimte "Reizen" die u voor uzelf gemaakt hebt, en u bent ook lid van de organisatie van uw bedrijf, acmeco.com. In dit geval zal niemand in acmeco.com zien dat u lid van Reizen bent, tenzij zij ook lid van Reizen zijn.

Omgekeerd kunt u de andere werkruimtes en organisaties waar andere mensen lid van zijn niet zien.

Mijn bedrijf verandert van e-maildomein, wat moet ik doen in Asana?

De eerste stap is om uw nieuwe e-mailadres toe te voegen aan uw Asana-account.

Hoe kunt u het domein van uw organisatie bijwerken

Wanneer u een nieuw e-mailadres hebt, gaat u naar de beheerdersconsole en navigeert u naar het tabblad Instellingen om te klikken op Gekoppelde e-maildomeinen. Van hieruit kunt u een formulier verzenden en ons ondersteuningsteam zal de nodige veranderingen aanbrengen. Zorg ervoor dat u uw nieuwe e-mailadres geverifieerd hebt voordat u het formulier indient.

Update domein

U kunt eenvoudig uw werkruimte omzetten naar een organisatie.

Kunnen gratis organisaties e-maildomeinen veranderen?

Gratis organisaties kunnen ook via de beheerdersconsole vragen om van e-mailadres te veranderen.

Een domeinwijziging is beschikbaar voor alle niveaus

Hoe schakel ik de taken "Overweeg om de status van uw project bij te werken" uit?

Als u de projecteigenaar bent, dan zal het systeem u een taak toewijzen om de status van uw [project] (/guide/help/projects/progress#gl-status) bij te werken. In de taakbeschrijving vindt u een link naar de overeenkomstige projecten waarvan u de eigenaar bent.

Bijgewerkt project herinnering

Open het project, ga naar de voortgangsweergave, en klik op het vakje "Herinner mij om de status elke vrijdag bij te werken". Als u deze herinneringen niet wenst te ontvangen, kunt u ze gewoon uitzetten.

Hoe werk ik met klanten in mijn organisatie?

U kunt klanten voor uw organisatie uitnodigen als gasten.  

Het organisatielidmaatschap wordt bepaald door het e-maildomein van uw bedrijf (michael@yourco.com is een onderdeel van de yourco.com organisatie). Degenen die geen e-mailadres @ het e-maildomein van uw bedrijf hebben, kunnen uitgenodigd worden voor uw organisatie als een organisatiegast.    

Wat kan een gast in een organisatie precies zien?

Er zijn beperkte toestemmingen.  

Gasten hebben beperkte toegang binnen de werkruimte of organisatie waarvoor ze uitgenodigd zijn, en kunnen alleen zien wat expliciet met hen gedeeld is.

Waarom is mijn e-mailadres uit mijn Asana-account verwijderd?

In gratis organisaties hebben alle leden de mogelijkheid om andere leden uit de organisatie te verwijderen.

In Premium-organisaties hebben superbeheerders de mogelijkheid om leden uit de organisatie te verwijderen om hun toegang te verwijderen.

Als u terug toegang moet krijgen tot de organisatie, neem dan contact op met een lid van de organisatie of met de superbeheerder

Hoe kan ik een uitgeschakelde gebruiker opnieuw activeren?

Nadat u iemand uit uw organisatie hebt verwijderd, wordt er een privéproject met de eerder aan hem of haar toegewezen taken voor u aangemaakt.

Als dit niet gebeurd is en u hebt nog vragen, neem dan contact op met ondersteuning.

Ik heb al een account, waarom blijf ik het scherm zien dat vraagt om een account aan te maken?

Wanneer iemand u uitnodigt om lid te worden van een team met een ander e-mailadres dan het adres dat al aan uw Asana-account is toegevoegd, krijgt u een nieuw aanmaakscherm te zien en kunt u gevraagd worden om nieuwe teams aan te maken. Om dit op te lossen, logt u in op uw bestaande account met een andere browser of incognitovenster en voegt u het nieuwe e-mailadres toe. Zo krijgt u toegang tot het team waarvoor u uitgenodigd bent met uw eigen account.

U kunt ook op Doorgaan klikken onder het menu Teams aanmaken, en verder gaan in uw nieuwe account. U kunt dan dit account samenvoegen met uw bestaande account. Nadat u uw accounts hebt samengevoegd, kunt u op één account inloggen met één van beide e-mailadressen, en toegang krijgen tot alle organisaties en werkruimtes waar u deel van uitmaakt.

Als u gewoonlijk Google SSO gebruikt om in te loggen of als u problemen ondervindt, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam voor verdere stappen.

Waarom ben ik een privé-gebruiker?

Als twee mensen elkaar als "privégebruiker" zien, zijn ze beiden gasten.

Gasten hebben beperkte toegang binnen de werkruimte of organisatie waarvoor ze uitgenodigd zijn, en kunnen alleen zien wat expliciet met hen gedeeld is.

Kunnen gasten elkaars namen zien?

Gasten kunnen elkaars namen alleen zien als ze samen lid zijn van minstens één project. Voeg gewoon beide gasten als leden toe aan hetzelfde project en ze zullen elkaars namen kunnen zien.

Waarom krijg ik aanvragen voor teamlidmaatschap als ik niet de beheerder ben?

Alle leden van een team krijgen standaard een e-mailbericht voor verzoeken om lid te worden van het team. U kunt deze e-mailberichten echter beperken tot een specifieke groep leden. De instellingen voor lidmaatschapsverzoeken zijn alleen beschikbaar voor teams die ingesteld zijn op lidmaatschap op aanvraag.

meldingen voor lidmaatschapsaanvragen

Meldingen voor lidmaatschapsaanvragen beperken

 1. Ga naar de Team SettingsTeam Settings
 2. Navigeer naar het tabblad Geavanceerd
 3. Klik op de knop Alleen geselecteerde leden krijgen melding om nieuwe leden goed te keuren
 4. Voer de naam van de leden in die u op de hoogte wilt brengen van nieuwe lidmaatschapsaanvragen

Wat gebeurt er met de taken van iemand die het bedrijf verlaat?

In vrije organisaties en werkruimtes

Taken en projecten die de voormalige werknemer privé had, zullen niet langer zichtbaar zijn. Taken die openbaar waren of aan een gedeeld project gekoppeld waren, zullen toegankelijk blijven, maar kunnen niet meer toegewezen worden.

In een Premium-organisatie:

Er wordt een privéproject voor de beheerder aangemaakt dat zowel openbare als privétaken bevat die vroeger aan de voormalige werknemer waren toegewezen.

Kunnen zij nog reacties zien

De reacties die de voormalige werknemer bij taken heeft gemaakt zullen nog steeds zichtbaar zijn op beide niveaus, maar hun profielfoto zal verdwenen zijn en hun naam zal niet meer aanklikbaar zijn.

Verwijderde werknemers zien de werkruimte of organisatie van uw bedrijf niet meer in de bovenbalk van hun Asana-account en krijgen geen toegang meer tot de projecten en taken ervan.

Ik heb iemand verwijderd, maar de persoon verschijnt nog steeds in de typeahead wanneer ik een taak toewijs. Waarom is dat?

Organisaties kunnen uit meerdere teams bestaan. Toen u deze persoon verwijderde, verwijderde u hem uit een team in uw gratis organisatie, maar u hebt toen niet gekozen om hem uit de organisatie te verwijderen.

Deze personen komen dus in geen enkel team voor, maar bestaan nog wel in de organisatie, en verschijnen ook in het typeahead wanneer u taken toekent. Om ze te verwijderen, moet u ze opnieuw uitnodigen in een team met het uitdrukkelijke doel om ze te verwijderen zoals getoond en uitgelegd in dit handleidingartikel.  

Mensen die uit een werkruimte of organisatie zijn verwijderd, ontvangen een e-mailbericht.

Wat moet ik doen wanneer ik mijn bedrijf verlaat?

 1. Voeg een e-mailadres dat niet aan het bedrijf is verbonden toe aan uw account, zodat u de toegang tot Asana niet verliest.

 2. Wijs uw taken opnieuw toe aan mensen die uw werk moeten overnemen. Gebruik multi-select om uw taken in bulk opnieuw toe te wijzen.

 3. Als u de factureringsbeheerder bent voor een Premium-organisatie, team of werkruimte, wijst u opnieuw die verantwoordelijkheid toe.

 4. Als u de beheerder bent voor een Premium-organisatie, zorg er dan voor dat er andere beheerders zijn.

 5. Overweeg het verwijderen van uw privétaken of maak ze openbaar.

 6. Verlaat de organisatie of de werkruimte van uw bedrijf. Voor de eerste is het waarschijnlijk dat een superbeheerder u zal verwijderen.

Wat als ik per ongeluk iets verwijder?

Ik kan een project niet vinden, help!

Als u de ID van het project hebt, is dat geen probleem.

Zo niet, overweeg dan contact op te nemen met de persoon die het project verwijderd heeft. Hij of zij heeft een e-mail ontvangen met het ID van het project, samen met instructies om het automatisch te herstellen. Vraag hem of haar om contact met ons op te nemen en geef het project-ID door.

Als u het toevallig verwijderd hebt, stuur ons dan het volgende:

 • De naam van de werkruimte of organisatie waar het project bestond.
 • De URL van een taak die in het project zat (u kunt dit waarschijnlijk vinden in een oude e-mailmelding voor de taak).

Hoe kan ik een taak of een subtaak herstellen?

 • Probeer de taak te vinden met zoeken. Misschien is de taak nog actief of misschien is deze verplaatst naar uw verwijderde items.

 • Als de taak definitief verwijderd is, controleer dan de verwijderde taken of vraag de persoon die het per ongeluk verwijderd heeft om het te controleren.

Neem contact met ons op als u geen succes hebt bij het herstellen van de taak of het project.

Waarom verschijnen mijn subtaken niet in de agenda?

Subtaken erven niet de projecten en labels, noch de verantwoordelijke van hun bovenliggende taken.

Subtaken fungeren als onafhankelijke taken van hun bovenliggende taak

Subtaken moeten een vervaldatum hebben en handmatig aan het project toegevoegd zijn om in uw projectagenda te verschijnen.

U kunt een link toevoegen aan een taakbeschrijving via de knop Link invoegen en in Taakcommentaar via de knop Rich text.

Hoe kan ik de naam van een organisatie veranderen?

Alleen superbeheerders en beheerders in Premium-organisaties kunnen de organisatienaam veranderen.

Als u in een gratis organisatie zit, zal uw organisatienaam dezelfde zijn als het e-maildomein voor uw werk-e-mail. Bijvoorbeeld, als uw bedrijf "Acme Co" heet en uw e-mailadres op het werk is "acme.com", dan zal de Asana-organisatie voor uw bedrijf "acme.com" heten.

Hoe schakel ik een organisatie uit?

Organisaties worden gedeeld. Mensen kunnen privétaken en projecten in organisaties maken, waar u misschien niets van weet. Daarom is er geen “verwijder alles”-knop.

In plaats daarvan kunt u het volgende doen:

Organisaties zijn de manier waarop bedrijven bestaan in Asana. Als u al het bovenstaande doet en de organisatie leeg laat, zal iemand die zich nieuw in Asana aanmeldt met zijn bedrijfs-emailadres automatisch lid worden van de organisatie die u achterliet.

Als u in plaats daarvan wilt dat wij een gloednieuwe organisatie maken voor het bedrijfse-maildomein wanneer er iemand nieuw bijkomt, neem dan contact met ons op en wij zullen het bedrijfse-mailadres uit ons systeem verwijderen en het domein vrijmaken.

Een organisatie verwijderen ten gunste van een werkruimte is niet aan te raden. We zullen uiteindelijk alleen nog maar organisaties aanbieden. Ook is het verwijderen van een organisatie om "opnieuw te beginnen" niet nodig, want u kunt gewoon de projecten en taken uit de organisatie verwijderen.

Hoe schakel ik mijn account uit?

Je kunt je account deactiveren via het tabblad Account in Mijn instellingen

Zodra u uw account hebt uitgeschakeld krijgt u geen toegang meer tot de gegevens in de account. Als u in de toekomst terug gebruik wilt maken van Asana, moet u zich registreren voor een nieuwe account.

Uw account verwijderen zal alleen uw individuele account verwijderen. Het zal geen van de werkruimtes of organisaties waartoe u behoort verwijderen. Als u ook de werkruimtes of organisaties waarvan u lid bent wilt verwijderen, moet u alle projecten, taken en leden verwijderen voordat u de ruimte zelf kunt verlaten. Als u problemen ondervindt, schrijf dan naar ondersteuning.

Wat betekent de foutmelding "Het lijkt erop dat u geen toegang hebt"?

Als u een Het lijkt erop dat u geen toegang hebt-foutmelding krijgt, kan dat een of meer van de volgende scenario's zijn:

Onjuiste e-mail

Het is mogelijk dat u meerdere accounts hebt. Het kan zijn dat uw teamgenoot u heeft uitgenodigd met een ander e-mailadres dan dat waarmee u zich heeft aangemeld.

Oplossing:

 • Uitloggen
 • Log opnieuw in, deze keer met hetzelfde e-mailadres waarop u de uitnodiging of kennisgeving ontvangen hebt

Project-/taak-/label-verwijdering

U hebt een melding of een uitnodiging ontvangen voor een item dat later verwijderd werd.

Wijzigingen in toestemmingen

U ontving een melding voor een taak of een uitnodiging die later als privé gemarkeerd werd.

Oplossing:

 • U moet iemand die toegang heeft vragen om u opnieuw toe te voegen, indien nodig.

Verouderde bladwijzers

U hebt een bladwijzer gemaakt voor een specifieke taak of project-URL en dat item bestaat niet meer.

Als u alleen een bladwijzer in uw browser wilt om u te helpen elke dag naar Asana te navigeren, gebruik dan https://app.asana.com, in plaats van specifieke taak- of project-URL's.

Geannuleerde uitnodigingen

Iemand nodigde u per ongeluk uit voor een project, en annuleerde vervolgens de uitnodiging.

Oplossing:

 • Vraag de persoon die u uitgenodigd heeft of hij of zij de uitnodiging opnieuw wil sturen, of u kunt hem gewoon negeren.

Toegang tot de doelstellingen

Als u een link naar een doel ontvangt, krijgt u geen toegang tot het doel als u een gast in een organisatie bent. Gasten kunnen geen doelen bekijken en kunnen niet als eigenaar of medewerker worden toegevoegd.

Hoe gebruiken andere bedrijven Asana?

Suggesties over hoe teams Asana kunnen gebruiken om hun workflows aan te passen vindt u in ons artikel voorbeelden en het Asana-gemeenschapsforum.

Is Asana beschikbaar in andere talen dan het Engels?

Asana is momenteel beschikbaar in het Engels, traditioneel Chinees, Russisch, Nederlands, Pools, Italiaans, Zweeds, Koreaans, Frans, Duits, Portugees, Spaans en Japans. Wissel van taal op het tabblad Weergave in Mijn Instellingen.

Hoe verander ik de agendaweergave zodat maandag de eerste dag van de week is?

Als je je Agendaweergave zo wilt aanpassen dat maandag de eerste dag van de week is, open dan Mijn Instellingen, navigeer naar het tabblad Weergave en selecteer dan Maandag in het vervolgkeuzemenu.

Agenda-start-dag

Hoe kan ik mijn tijdzone in Asana veranderen?

De klok van Asana wordt bepaald door de tijdzone-instelling van uw computer. Dat betekent dat als u op vakantie gaat of naar het buitenland reist en de tijdzone van uw computer verandert, uw tijdzone in Asana ook zal veranderen.

Hoe zit dat met e-mailherinneringen?

Het is momenteel niet mogelijk om de tijdsinstellingen voor e-mails te veranderen. Zoals het nu is, zijn ze gebaseerd op de PST tijdzone (Pacific Standard Time). Dit is 8 uur later dan de Coordinated Universal Time (UTC).

Wat is uw AVG-beleid bij Asana?

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming moeten organisaties die persoonsgegevens van EU-ingezetenen verzamelen, bijhouden, gebruiken of anderszins verwerken (ongeacht de locatie van de organisatie) bepaalde privacy- en beveiligingswaarborgen voor die gegevens toepassen. Asana heeft een uitgebreid AVG-nalevingsprogramma opgesteld. Lees meer over de belangrijke stappen die Asana heeft genomen om haar praktijken in overeenstemming te brengen met de AVG.

Sorry, we ondersteunen deze browser niet

Asana werkt niet met de internetbrowser die u momenteel gebruikt. Registreer in plaats hiervan met één van de volgende ondersteunde browsers.