Subtaken

Gebruik subtaken om het werk van een taak in kleinere delen op te splitsen of om het werk over meerdere mensen te verdelen. Subtaken werken als onafhankelijke taken met dezelfde velden als een bovenliggende taak, maar zijn ingesloten in een bovenliggende taak.

Een subtaak maken

Een subtaak maken:

 • Klik op de knop subtaken in het rechter deelvenster
 • Of druk op Tab+S op uw toetsenbord nadat u een bovenliggende taak hebt gekozen
 • Nadat u één subtaak hebt gemaakt, selecteert u de subtaak en drukt u op Enter op uw toetsenbord om een andere te maken

Subtaak maken

Details van subtaak

Om de details van een subtaak te openen en te wijzigen:

Klik op het chatballon-pictogram naast de naam van de subtaak.

details van subtaak

U kunt subtaken binnen subtaken maken, maar u kunt maar maximaal 5 niveaus van subtaken hebben

In de details van de subtaak ziet u alle opties die u voor een bovenliggende taak zou hebben, inclusief de mogelijkheid om meer subtaken aan te maken.

details van subtaak 2

Wanneer u de details van een subtaak bekijkt, ziet u dat de naam van de bovenliggende taak boven de naam van de subtaak verschijnt. Klik op de naam van de bovenligggende taak bovenaan het right paneright pane om terug te keren naar de details van de bovenliggende taak.

CompletingCompleting een bovenliggende taak zal de subtaken erin niet voltooien, De subtaken worden apart voltooid en worden binnen de bovenliggende taak grijs weergegeven wanneer ze voltooid zijn.

Weergave van het tellen van de subtaken bij projecten

Schermafbeelding van bordweergave met focus op pictogram voor subtaken

U kunt eenvoudig zien of een taak subtaken heeft langs verschillende weergaven en functies in Asana, zoals borden, agenda of werkbelasting. Zoek naar het pictogram voor het tellen van subtaken naast de naam van een taak

Roosterweergave voor subtaak

Met de roosterweergave kunnen projectteams projecten georganiseerd weergeven in een lay-out die het gebruikers mogelijk maakt om snel te begrijpen wat er nog moet gebeuren in het project. Teams kunnen een momentopname zien van tijdlijnen, kritieke paden, goedkeuringsstatus, duur van taken, mijlpalen, afhankelijkheden, subtaken en meer.

Subtaken verschijnen ook op het rooster en worden het best gebruikt in gevallen waar een project zich op verschillende niveaus beweegt.

roosterweergave voor subtaak

Asana-gebruikers kunnen veldwaarden instellen, inclusief aangepaste velden, op subtaken en subtaken samenvouwen/uitvouwen voor het grotere geheel of de details.

Door een enorm project op te splitsen in beter beheersbare delen, krijgen gebruikers meer vertrouwen in een succesvolle voltooiing van het project. Dit visuele rooster met subtaken helpt om in één oogopslag knelpunten, potentiële problemen en inefficiënties te identificeren.

Subtaak- en projectkoppeling

U kunt handmatig een subtaak aan een project toevoegen als u wilt dat deze verschijnt in de takenlijst, projectagenda en projecttijdlijn van uw project samen met uw andere taken. U kunt ook een verantwoordelijke opgeven, omdat subtaken deze niet overnemen van hun bovenliggende taken.

projectkoppeling van subtaak

Een project aan een subtaak koppelen:

 • Klik op de chatballon om de details van de subtaak te openen
 • Klik op de knop taakacties
 • Selecteer Toevoegen aan project in het vervolgkeuzemenu
 • Typ de naam van het project waaraan u de subtaak wilt toevoegen

Druk op Tab+P op uw toetsenbord om te focussen op het projectveld van de subtaak.

subtaakproject

Zodra de subtaak is gekoppeld aan een project:

 1. De subtaak verschijnt in de lijst van taken van het project
 2. De naam van het project verschijnt in de details van de subtaak

De subtaak zal ook worden weergegeven in de bestanden-, voortgang-, en agenda-weergaven van het project.  

Toestemmingen voor subtaken

Subtaken zijn zichtbaar voor iedereen die de bovenliggende taak kan zien. Meer informatie over machtigingen in het gedeelte permissionspermissions van de handleiding.

Als u aangepaste velden aan een subtaak wilt toevoegen, moet de subtaak eerst handmatig aan een project worden toegevoegd.

Taken omzetten in subtaken

taak omzetten in subtaak

Een taak omzetten in een subtaak:

 • Klik op de taak die u als nieuwe bovenliggende taak wilt hebben om de details ervan in het right paneright pane te laden.
 • Klik en sleep de taak die u wilt omzetten naar de subtakensectie van het geopende, rechter deelvenster van de nieuwe bovenliggende taak

Om een taak om te zetten in een subtaak, moeten beide taken in dezelfde lijst staan in het hoofdvenster (een project, tag of een Mijn taken lijst).

U kunt ook het omgekeerde doen om een subtaak om te zetten in een taak.

U kunt een bovenliggende taak niet naar zijn eigen subtaken slepen.

Subtaken verwijderen

subtaak verwijderen

Om een subtaak te verwijderen:

 1. Klik op de subtaak die u wilt verwijderen
 2. Klik op het driepunten-pictogram
 3. Selecteer Verwijder geselecteerde subtaak

Geneste subtaken

Om subtaken te zien die aan uw bovenliggende taken zijn gekoppeld, klikt u op het zwarte driehoek-pictogram in de lijstweergave van uw project.

geneste subtaak

Om geneste subtaken te kunnen zien, moet uw project gesorteerd zijn op geen.

Sorry, we ondersteunen deze browser niet

Asana werkt niet met de internetbrowser die u momenteel gebruikt. Registreer in plaats hiervan met één van de volgende ondersteunde browsers.

Kies uw taal

Het selecteren van een taal wijzigt de taal en/of inhoud op asana.com