Subtaken

Gebruik subtaken om het werk van een taak in kleinere delen op te splitsen of om het werk over meerdere mensen te verdelen. Subtaken werken als onafhankelijke taken met dezelfde velden als een bovenliggende taak, maar zijn ingesloten in een bovenliggende taak.

Een subtaak maken

Een subtaak maken:

 • Klik op de knop Subtaken in het detaildeelvenster van de taak
 • Of druk op Tab+S op uw toetsenbord nadat u een bovenliggende taak hebt gekozen
 • Nadat u één subtaak hebt gemaakt, selecteert u de subtaak en drukt u op Enter op uw toetsenbord om een andere te maken

Subtaak maken

Details van subtaak

Om de details van een subtaak te openen en te wijzigen:

Klik op het chatballon-pictogram naast de naam van de subtaak.

subtaakdetails

U kunt subtaken binnen subtaken maken, maar u kunt maar maximaal 5 niveaus van subtaken hebben

In de details van de subtaak ziet u alle opties die u voor een bovenliggende taak zou hebben, inclusief de mogelijkheid om meer subtaken aan te maken.

bovenliggende taak

Wanneer je de details van een subtaak bekijkt, zie je dat de naam van de bovenliggende taak boven de naam van de subtaak verschijnt. Klik op de naam van de bovenligggende taak bovenaan het [deelvenster met taakdetails] (https://asana.com/guide/help/fundamentals/navigating-asana#gl-right-pane) om terug te keren naar de details van de bovenliggende taak.

Het voltooien van een bovenliggende taak voltooid de subtaken erin niet. De subtaken worden apart voltooid en worden binnen de bovenliggende taak grijs weergegeven wanneer ze voltooid zijn.

Weergave van het tellen van de subtaken bij projecten

Schermafbeelding van bordweergave met de focus op het pictogram voor subtaken

Je kunt gemakkelijk identificeren of een taak subtaken heeft met de verschillende weergaven en functies in Asana, zoals borden, agenda of werkbelasting. Kijk naar het pictogram met het aantal subtaken naast de naam van een taak.

Lijstweergave van een subtaak

De Lijstweergave laat projectteams toe om projecten georganiseerd weer te geven in een indeling die het mogelijk maakt voor gebruikers om snel in één oogopslag te begrijpen wat er nog moet gebeuren in een project. Teams kunnen een snapshot zien van tijdlijnen, kritieke paden, goedkeuringsstatus, de duur van taken, mijlpalen, afhankelijkheden, subtaken en meer.

Subtaken verschijnen ook op de lijst en worden best gebruikt in geval een project op verschillende levels beweegt.

subtaak lijstweergave

Asana-gebruikers kunnen veldwaarden, inclusief aangepaste velden, instellen op subtaken, en subtaken samenvouwen en uitvouwen voor het grotere geheel of de details.

Door een enorm project op te delen in meer beheerbare onderdelen voelen gebruikers zich zelfzeker in een succesvolle projectvoltooiing. De visuele lijst met subtaken helpt om knelpunten, potentiele problemen en inefficiënties in een oogopslag te identificeren.

Subtaak- en projectkoppeling

Je kunt handmatig een subtaak aan een project toevoegen als je wilt dat deze samen met je andere taken verschijnt in de takenlijst, agenda en tijdlijn van je project. Je kunt ook een verantwoordelijke specificeren, omdat subtaken deze niet overnemen van hun bovenliggende taken.

subtaak projectkoppeling

Een project koppelen aan een subtaak:

 • Klik op de chatbox om de details van de subtaak te openen
 • Klik op de knop voor taakacties
 • Selecteer Toevoegen aan Project in het vervolgkeuzemenu
 • Typ de naam van het project waaraan je de subtaak wilt toevoegen

Druk op Tab+P op uw toetsenbord om te focussen op het projectveld van de subtaak.

subtaakproject

Zodra de subtaak is gekoppeld aan een project:

 1. De subtaak verschijnt in de takenlijst van het project
 2. De naam van het project verschijnt in de details van de subtaak

De subtaak zal ook worden weergegeven in de bestanden-, voortgang-, en agenda-weergaven van het project.  

Toestemmingen voor subtaken

Subtaken zijn zichtbaar voor iedereen die de bovenliggende taak kan zien. Meer informatie over toestemmingen.

Als je aangepaste velden aan een subtaak wilt toevoegen, moet de subtaak eerst handmatig aan een project worden toegevoegd.

Taken omzetten in subtaken

taak omzetten in subtaak

Een taak omzetten in een subtaak:

 • Klik op de taak die je als nieuwe bovenliggende taak wilt hebben om de details ervan in het detaildeelvenster van de taak te laden.
 • Klik en sleep de taak die je wilt omzetten naar de subtakensectie van het geopende taakdetails-deelvenster van de nieuwe bovenliggende taak

Om een taak om te zetten in een subtaak, moeten beide taken in dezelfde lijst staan in het hoofdvenster (een project, tag of een Mijn taken lijst).

U kunt ook het omgekeerde doen om een subtaak om te zetten in een taak.

U kunt een bovenliggende taak niet naar zijn eigen subtaken slepen.

Subtaken verwijderen

subtaak verwijderen

Een subtaak verwijderen:

 1. Klik op de subtaak die je wilt verwijderen
 2. Klik op het driepunten-pictogram
 3. Selecteer Verwijder geselecteerde subtaak

Geneste subtaken

Om subtaken te zien die aan je bovenliggende taken zijn gekoppeld, klik je op het zwarte driehoek-pictogram in de Lijstweergave van je project.

geneste subtaak

Om geneste subtaken te kunnen zien, moet uw project gesorteerd zijn op geen.

Sorry, we ondersteunen deze browser niet

Asana werkt niet met de internetbrowser die u momenteel gebruikt. Registreer in plaats hiervan met één van de volgende ondersteunde browsers.