Taakvelden en labels

Alle takenvelden kunnen gevonden en bewerkt worden vanuit het deelvenster met taakdetails. Klik op een taak om de details ervan te bekijken in het deelvenster met taakdetails

rechter deelvenster markeren

Vanaf de bovenkant van het deelvenster met taakdetails, kun je:

 1. De taak markeren als voltooid of onvoltooid
 2. Bestanden uploaden
 3. Een lijst maken van subtaken
 4. Een taak-URL kopiëren
 5. Een taak liken
 6. Toegang krijgen tot aanvullende taakopties

taakdetailvenster markeren

Vanuit het deelvenster met taakdetails kun je ook:

 1. De taaknaam bewerken
 2. De taak toewijzen
 3. Een vervaldatum en vervaltijd instellen
 4. Identificeren in welkproject de taak zich bevindt
 5. Een beschrijving toevoegen om de taak meer context te geven
 6. Een reactie posten
 7. Een medewerker toevoegen of jezelf als medewerker van de taak verwijderen

Taaknaam

Taaknamen omschrijven vaak de actie die voor de taak moet worden ondernomen.

Je kunt de taaknaam op twee manieren wijzigen:

 1. Inline vanuit het hoofdvenster
 2. Vanuit het taaknaamveld in het deelvenster met taakdetails

Taken als voltooid of niet voltooid markeren

Markeer een taak als voltooid om aan te geven dat de taak af is.

Je kunt een taak op twee manieren markeren als voltooid:

 1. Door te klikken op het vinkje in het hoofdvenster
 2. Door te klikken op de knop Markeren als voltooid in het deelvenster met taakdetails

Omgekeerd kunt u een taak opnieuw als niet voltooid markeren als er nog werk gedaan moet worden.

Een taak opnieuw als onvoltooid markeren:

Klik op de knop Voltooid in het deelvenster met taakdetails

Standaard verschijnen alleen nog niet voltooide taken in uw Mijn taken en projecten. U kunt de weergave wijzigen om ook de voltooide taken te tonen. Wanneer de voltooide taken worden getoond, kunt u vanuit het hoofdvenster een taak als nog niet voltooid markeren.

Vervaldatums en -tijden van taken en datumbereiken

Stel een vervaldatum, vervaltijd of een datumbereik in om uw teamgenoten te laten weten wanneer een taak voltooid moet zijn.

vervaldatum

Een vervaldatum toevoegen:

 • Navigeer naar Vervaldatum en typ een datum in of selecteer een datum uit de agenda.

Om een vervaldatum te verwijderen en een realistischer tijdframe toe te voegen, verandert u de datum gewoon in de agenda en de nieuwe datum verschijnt onmiddellijk in de vervaldatum-balk.

tijd toevoegen

Start- en vervaltijd toevoegen

 • Klik op het pictogram Tijd toevoegen in de agenda

begin- en vervaldatum

Van hieruit kun je zowel een begin- als vervaldatum kiezen binnen de agendaoptie.

Als u alleen een vervaltijd instelt en geen vervaldatum, wordt de datum automatisch de datum van vandaag.

Een datumbereik instellen:

 • U kunt vanuit uw agenda tijdframes specificeren, van startdatum tot vervaldatum.

datumbereik

Terugkerende of herhalende taken

Als u een taak hebt die u regelmatig moet doen, kunt u deze instellen als een terugkerende taak.

Als u een terugkerende taak instelt, verschijnt deze in uw agenda voor de volgende keer dat deze taak moet worden voltooid, niet voor elke keer dat deze terugkerende taak in de toekomst voltooid moet zijn. Zodra u een terugkerende taak hebt voltooid, dupliceert de taak zichzelf voor de volgende keer dat de terugkerende taak voltooid moet zijn.

Wanneer een terugkerende taak als voltooid is gemarkeerd, dupliceert het alle informatie in een nieuwe taak met een nieuwe vervaldatum. De interval die u hebt ingesteld voor de herhaling van de taak bepaalt de nieuwe vervaldatum.

Alle velden (met uitzondering van de reacties op de taak) worden overgezet wanneer een terugkerende taak zich kopieert, inclusief subtaken.

terugkerend

Een taak instellen als een terugkerende taak:

 1. Klik in het veld Vervaldatum
 2. Selecteer Instellen om te herhalen
 3. Klik op de dagen waarop je de taak in kwestie wilt laten terugkeren

optie terugkerend

Van hieruit heb je de optie om terugkerende taken in te stellen op:

 1. Wekelijkse basis
 2. Maandelijkse basis
 3. Jaarlijkse basis
 4. Periodieke basis
 5. Aangepaste basis

Als je een bovenliggende taak instelt om te herhalen, moet je geen van de subtaken instellen om ook te herhalen. Als je dit wel doet, zullen de terugkerende subtaken zich exponentieel dupliceren.

Vervaldatums voor periodieke terugkerende taken worden bepaald door de datum waarop de taak laatst werd voltooid.

Snelle tips voor terugkerende taken

 • Als u wilt dat een taak zich op weekdagen herhaalt, stelt u de taak in op wekelijkse herhaling en vinkt u vervolgens de MDWDV-vakjes aan
 • Als u wilt dat een taak zich elk kwartaal herhaalt, stelt u de taak in op de maandelijkse herhaling en selecteert u de optie waarbij de taak zich elke 3 maanden herhaalt
 • Als u wilt dat een taak zich twee keer per jaar herhaalt, stelt u de taak in op de maandelijkse herhaling en selecteert u de optie waarbij de taak zich elke 6 maanden herhaalt

U kunt er ook voor zorgen dat een terugkerende taak nooit meer wordt herhaald door op de optie herhaling verwijderen te klikken.

Om ervoor te zorgen dat de taak zich niet meer herhaalt, kunt u ook heel de vervaldatum uit de taak verwijderen.

De projecten verbonden met een taak

Een taak kan op elk moment bij maximaal 20 verschillende projecten horen. Je kunt alle projecten waar een taak toe behoort, zien in het veld projecten in het deelvenster met taakdetails.

multihome 1

De projecten van de taak verschijnen:

 • onder de vervaldatum in het deelvenster met taakdetails. Je kunt ook zien bij welke sectie van een project de taak hoort.

U ziet de taak in elk project waar de taak mee verbonden is. Dit is handig wanneer een taak relevant is voor gelijktijdige doelen en wanneer de vervaldatum en voltooiing relevant is voor meerdere projecten.

De taak zal simultaan in al deze projecten bestaan. Dit dupliceert de taak niet - wanneer u de taak in één project voltooit, zal het worden voltooid in alle projecten waar de taak mee verbonden is.

multihome 2

De taak toevoegen aan een ander project:

Beweeg de muis over de projectnaam in je taakvenster en klik op het pictogram +.

Druk op Tab+P op uw toetsenbord om snel naar het projectenveld te gaan.

De taak verwijderen uit een project:

Beweeg met de muis over de projectnaam in uw taakvenster. Klik op het pictogram X naast het project om de taak uit een project te verwijderen.

Taakbeschrijving

Taakbeschrijvingen laten u een taak beschrijven, aanwijzingen geven of andere context toevoegen.

Het veld met beschrijvingen vind je in het deelvenster met taakdetails van elke taak. Klik in het veld om te beginnen met de bewerking.

Taakbeschrijvingen ondersteunen tekst met opmaak en emoji's.  

Likes

Gebruik een like om snel het werk van je teamgenoot te bevestigen, goed te keuren of te waarderen.

likes

Een taak liken:

Klik op het thumbs-up-pictogram in het taakdetailvenster.

U kunt taken ook een like geven via inbox-meldingen.

likes verschijnen

Zodra de taak een like heeft gekregen, verschijnt deze:

 1. Naast de taaknaam in het hoofdvenster
 2. Bovenaan in het deelvenster met taakdetails

Om de like van de taak te verwijderen, klikt u gewoon nog een keer op het duimpje.

U ziet een like-optie voor:

 • Taken
 • Taakreacties
 • Taakbijlagen
 • Taakvoltooiing

U ontvangt ook een melding dat u een like hebt ontvangen via de Inbox-activiteitenfeed.

Labels

Met labels kunt u taken aanvullende context geven of vergelijkbare taken groeperen om ze gemakkelijker te kunnen bekijken.

U kunt een label gebruiken om de status van een taak bij te houden of te categoriseren.

label in deelvenster met taakdetails

Labels op een bepaalde taak verschijnen onder projecten.

Klik op de naam van het label om een volledige lijst met taken met dat label weer te geven.

driepunten-pictogram

Een label toevoegen aan een taak:

 1. Klik op het driepunten-pictogram bovenaan het deelvenster met taakdetails om een vervolgkeuzemenu weer te geven.
 2. Selecteer labels toevoegen

Druk op 'Tab+C' op uw toetsenbord om naar het labelveld te gaan.

Een label verwijderen van een taak:

Beweeg gewoon met de muis over de naam van het label en klik op het pictogram X dat verschijnt.

Labels maken

Kies gewoon Een ander label toevoegen vanaf het + symbool bij labels. Dit geeft je de mogelijkheid een nieuw label te maken om je taken betere context bieden.

label toevoegen

label toevoegen

Een nieuw label maken:

 1. Vul de naam van uw label in.
 2. Selecteer +Een label maken voor nieuw label.

Tijdens het typen van de naam van het label zie je een vervolgkeuzemenu van bestaande labels met vergelijkbare namen. Selecteer een label uit de vervolgkeuzelijst als je de taak wilt toevoegen aan een bestaand label.

Labels hernoemen of verwijderen

Verwijderen of wissen

Klik op de naam van het label en je wordt naar een andere pagina geleid waar je een lijst met taken aantreft die verbonden zijn met het label.

Een label hernoemen of verwijderen:

 1. Klik om via het vervolgkeuzepijltje de mogelijke acties voor het label te zien.
 2. Selecteer Label hernoemen uit de opties om het label een andere naam te geven.
 3. Selecteer Label verwijderen uit de opties om het label te verwijderen.

Zodra een label is verwijderd, krijgen alle volgers van het label een e-mailmelding over de verwijdering met het label-ID. Als de verwijdering een vergissing was, kan iedereen contact met ons opnemen onder vermelding van het ID om het label te herstellen.

Labeltoestemmingen

 • Labels die zijn verbonden met een privétaak kunnen alleen worden opgezocht door de verantwoordelijke en volgers van die taak
 • Labels die verbonden zijn met taken binnen een privéproject zijn alleen op te zoeken door leden van dat project
 • Alle labels zijn op te zoeken via de API

Labelkleuren

Gebruik labelkleuren om uw labels visueel beter te onderscheiden.

De kleur van een label bewerken:

 1. Klik op de naam van het label in het deelvenster met taakdetails (of het hoofdvenster). Merk op dat er in het hoofdvenster een lijst met taken verschijnt die verbonden zijn met het label.
 2. Klik vanuit de koptekst op het vervolgkeuzemenu
 3. Selecteer Markeerkleur instellen Dit geeft de labelnaam een kleur in zowel het hoofdvenster als het deelvenster met taakdetails

Het gebruik van labels versus aangepaste velden

Met labels en aangepaste velden kun je informatie in Asana categoriseren, filteren en aanduiden. We raden het gebruik van aangepaste velden aan voor standaard gebruik in een organisatie omdat deze robuuster en beter zichtbaar zijn. Labels zijn informeler. Hier zijn een aantal scenario's die je helpen beslissen welk van de twee je het best kunt gebruiken:

Gebruik aangepaste velden als u:

 • Bepaalde gegevens aan alle taken in een project wilt toevoegen
 • Standaardinformatie moet bijhouden (bijvoorbeeld prioriteitsniveau, kostenraming van tijd, werkfase);
 • Ervoor wilt zorgen dat uw teamgenoten bepaalde informatie invullen voor elke taak in een project
 • Op specifieke gegevensvelden moet kunnen sorteren of zoeken.

Gebruik labels als u:

 • De mogelijkheid nodig hebt om ad-hoc te kunnen labelen. onbeperkte mogelijkheden hebt, of niet zeker weet wat u op het moment van maken nodig hebt
 • De labels vanaf Mijn taken moet kunnen zien
 • Slechts een paar taken binnen een project hoeft te markeren
 • Sjabloontaken wilt markeren.

Sorry, we ondersteunen deze browser niet

Asana werkt niet met de internetbrowser die u momenteel gebruikt. Registreer in plaats hiervan met één van de volgende ondersteunde browsers.