Taakvelden en labels

Alle taakvelden kunnen worden gevonden en gewijzigd vanaf het rechter deelvenster. Klik op een willekeurige taak om de details in het right paneright pane weer te geven.

rechter deelventer markeren

Vanaf de bovenkant van het rechter deelvenster kunt u:

 1. De taak markeren als completecomplete of niet voltooid
 2. attachmentsattachments uploaden;
 3. Een lijst met subtaskssubtasks bouwen
 4. De taak-url kopiëren
 5. De taak likelike
 6. Toegang krijgen tot aanvullende taakopties.

rechter deelvenster markeren

Vanaf het rechter deelvenster kunt u ook::

 1. De taaknaam bewerken
 2. De taak AssignAssign;
 3. Een due datedue date en vervaltijd instellen
 4. Identificeren in welkproject de taak zich bevindt
 5. Eenbeschrijving toevoegen om de taak meer context te geven;
 6. Een commentcomment posten
 7. Add a CollaboratorAdd a Collaborator of uzelf verwijderen als medewerker voor de taak.

Taaknaam

Taaknamen omschrijven vaak de actie die voor de taak moet worden ondernomen.

U kunt de naam van de taak op twee manieren wijzigen:

 1. Inline vanuit het left paneleft pane.
 2. Vanuit het taaknaamveld in het right paneright pane.

Taken als voltooid of niet voltooid markeren

Markeer een taak als voltooid om aan te geven dat de taak af is.

U kunt een taak op twee manieren als voltooid markeren:

 1. Klik in het linker deelvenster op het vinkje.
 2. Klik op de knop Als voltooid markeren in het rechter deelvenster.

Omgekeerd kunt u een taak opnieuw als niet voltooid markeren als er nog werk gedaan moet worden.

Zo markeert u een taak opnieuw als niet voltooid:

Klik op de knop Voltooid in het rechter deelvenster.

Standaard verschijnen alleen nog niet voltooide taken in uw Mijn taken en projecten. U kunt de weergave wijzigen om ook de voltooide taken te tonen. Wanneer de voltooide taken worden getoond, kunt u vanuit het hoofdvenster een taak als nog niet voltooid markeren.

Vervaldatums en -tijden van taken en datumbereiken

Stel een vervaldatum, vervaltijd of een datumbereik in om uw teamgenoten te laten weten wanneer een taak voltooid moet zijn.

vervaldatum

Een vervaldatum toevoegen:

 • Navigeer naar Vervaldatum en typ een datum in of selecteer een datum uit de agenda.

Om een vervaldatum te verwijderen en een realistischer tijdframe toe te voegen, verandert u de datum gewoon in de agenda en de nieuwe datum verschijnt onmiddellijk in de vervaldatum-balk.

tijd toevoegen

Start- & vervaltijd toevoegen

 • Klik op het pictogram tijd toevoegen in de agenda

start vervaldatum

Van hieruit kunt u zowel begin- als vervaldatum kiezen binnen de agendaoptie.

Als u alleen een vervaltijd instelt en geen vervaldatum, wordt de datum automatisch de datum van vandaag.

Een datumbereik instellen:

 • U kunt vanuit uw agenda tijdframes specificeren, van startdatum tot vervaldatum.

datumbereik

Terugkerende of herhalende taken

Als u een taak hebt die u regelmatig moet doen, kunt u deze instellen als een terugkerende taak.

Als u een terugkerende taak instelt, verschijnt deze in uw agenda voor de volgende keer dat deze taak moet worden voltooid, niet voor elke keer dat deze terugkerende taak in de toekomst voltooid moet zijn. Zodra u een terugkerende taak hebt voltooid, dupliceert de taak zichzelf voor de volgende keer dat de terugkerende taak voltooid moet zijn.

Wanneer een terugkerende taak als voltooid is gemarkeerd, dupliceert het alle informatie in een nieuwe taak met een nieuwe vervaldatum. De interval die u hebt ingesteld voor de herhaling van de taak bepaalt de nieuwe vervaldatum.

Alle velden (met uitzondering van de reacties op de taak) worden overgezet wanneer een terugkerende taak zich kopieert, inclusief subtaken.

terugkerend

Een taak instellen als een terugkerende taak:

 1. Klik in het veld vervaldatum.
 2. Selecteer instellen om te herhalen
 3. Klik op de dagen waarop u de taak in kwestie wilt laten terugkeren

terugkeeropties

Vanaf hier krijgt u de mogelijkheid om terugkerende taken in te stellen op een:

 1. Wekelijkse basis
 2. Maandelijkse basis
 3. Jaarlijkse basis
 4. Periodieke basis
 5. Aangepaste basis

Als u een bovenliggende taak instelt om te herhalen, stel dan geen van zijn subtaken in om ook te herhalen. Als u dat wel doet, wordt de terugkerende subtaak exponentieel gedupliceerd.

Vervaldatums voor periodiek terugkerende taken worden bepaald door de datum van de taak die het laatst is voltooid.

Snelle tips voor terugkerende taken

 • Als u wilt dat een taak zich op weekdagen herhaalt, stelt u de taak in op wekelijkse herhaling en vinkt u vervolgens de MDWDV-vakjes aan
 • Als u wilt dat een taak zich elk kwartaal herhaalt, stelt u de taak in op de maandelijkse herhaling en selecteert u de optie waarbij de taak zich elke 3 maanden herhaalt
 • Als u wilt dat een taak zich twee keer per jaar herhaalt, stelt u de taak in op de maandelijkse herhaling en selecteert u de optie waarbij de taak zich elke 6 maanden herhaalt

U kunt er ook voor zorgen dat een terugkerende taak nooit meer wordt herhaald door op de optie herhaling verwijderen te klikken.

Als alternatieve methode zal het verwijderen van de gehele taakvervaldatum de taak niet meer herhalen.

De geassocieerde projecten van een taak

Een taak kan bij maximaal 20 verschillende projecten horen op een gegeven moment. U kunt alle projecten zien waartoe een taak behoort in het veld Projecten in het rechterdeelvenster.

multihome 1

De geassocieerde projecten van een taak verschijnen:

 • Onder de vervaldatum in het rechterdeelvenster. U kunt ook zien bij welke sectie het hoort in een project.

U ziet de taak in elk project waar de taak mee verbonden is. Dit is handig wanneer een taak relevant is voor gelijktijdige doelen en wanneer de vervaldatum en voltooiing relevant is voor meerdere projecten.

De taak zal simultaan in al deze projecten bestaan. Dit dupliceert de taak niet - wanneer u de taak in één project voltooit, zal het worden voltooid in alle projecten waar de taak mee verbonden is.

multihome 2

De taak toevoegen aan een ander project:

Beweeg de muis over de projectnaam in uw taakvenster en klik op het pictogram +.

Druk op Tab+P op uw toetsenbord om snel naar het projectenveld te gaan.

De taak verwijderen uit een project:

Beweeg met de muis over de projectnaam in uw taakvenster. Klik op het pictogram X naast het project om de taak uit een project te verwijderen.

Taakbeschrijving

Taakbeschrijvingen laten u een taak beschrijven, aanwijzingen geven of andere context toevoegen.

Het veld met beschrijvingen vindt u in het rechter deelvenster van elke taak. Klik in het veld om te beginnen met de bewerking.

Taakbeschrijvingen ondersteunen opmaak van tekst en emoji's.  

Likes

Gebruik een like om snel het werk van uw teamgenoot te bevestigen, goed te keuren of te waarderen.

likes

Een taak leuk vinden:

Klik op het pictogram van een duimpje in het rechter deelvenster.

U kunt taken ook een like geven via inbox-meldingen.

likes verschijnen

Zodra de taak een like heeft gekregen verschijnt deze:

 1. Naast de taaknaam in de left paneleft pane
 2. Bovenin het right paneright pane

Om de like van de taak te verwijderen, klikt u gewoon nog een keer op het duimpje.

U ziet een like-optie voor:

 • Taken
 • Taak commentscomments
 • Taakattachmentsattachments
 • Taakvoltooiing

U ontvangt ook een melding dat u een like hebt ontvangen via de Inbox-activiteitenfeed.

Labels

Met labels kunt u taken aanvullende context geven of vergelijkbare taken groeperen om ze gemakkelijker te kunnen bekijken.

U kunt een label gebruiken om de status van een taak bij te houden of te categoriseren.

label in rechter deelvenster

Labels op een bepaalde taak verschijnen onder projecten.

Klik op de naam van het label om een volledige lijst met taken met dat label weer te geven.

driepunten-pictogram

Een label toevoegen aan een taak:

 1. Klik op het driepunten-pictogram bovenaan het rechter deelvenster om een vervolgkeuzemenu weer te geven.
 2. Selecteer labels toevoegen

Druk op 'Tab+C' op uw toetsenbord om naar het labelveld te gaan.

Een label verwijderen van een taak:

Beweeg gewoon met de muis over de naam van het label en klik op het pictogram X dat verschijnt.

Labels maken

Kies gewoon Een ander label toevoegen vanaf het + symbool bij labels. Dit biedt u de mogelijkheid een nieuw label te maken om uw taken betere context bieden.

label toevoegen

label toevoegen

Een nieuw label maken:

 1. Vul de naam van uw label in.
 2. Selecteer +Een label maken voor nieuw label.

Tijdens het typen van de naam van het label ziet u een vervolgkeuzemenu van bestaande labels met vergelijkbare namen. Selecteer een label uit de vervolgkeuzelijst als u de taak wilt toevoegen aan een bestaand label.

Labels hernoemen of verwijderen

Verwijderen of wissen

Klik op de naam van het label. U wordt vervolgens naar een andere pagina geleid waar u een lijst met taken aantreft die verbonden zijn met het label.

Een label een andere naam geven of verwijderen:

 1. Klik om via het vervolgkeuzepijltje de mogelijke acties voor het label te zien.
 2. Selecteer Label hernoemen uit de opties om het label een andere naam te geven.
 3. Selecteer Label verwijderen uit de opties om het label te verwijderen.

Zodra een label is verwijderd, krijgen alle volgers van het label een e-mailmelding over de verwijdering met het label-ID. Als de verwijdering een vergissing was, kan iedereen contact met ons opnemen onder vermelding van het ID om het label te herstellen.

Labeltoestemmingen

 • Labels die zijn verbonden met een privétaak kunnen alleen worden opgezocht door de verantwoordelijke en volgers van die taak
 • Labels die zijn verbonden met een privéproject zijn alleen op te zoeken door leden van dat project
 • Alle labels zijn op te zoeken via de API

Labelkleuren

Gebruik labelkleuren om uw labels visueel beter te onderscheiden.

De kleur van een label bewerken:

 1. Klik op de naam van het label in het rechter deelvenster (of hoofdvenster). Merk op dat er in het hoofdvenster een lijst met taken verschijnt die verbonden zijn met het label.
 2. Klik vanuit de koptekst op het vervolgkeuzepijltje
 3. Selecteer Markeerkleur instellen Dit geeft de labelnaam een kleur in zowel het hoofdvenster als het rechter deelvenster.

Het gebruik van labels versus aangepaste velden

Met labels en aangepaste velden kunt u informatie in Asana categoriseren, filteren en aanduiden. We raden het gebruik van aangepaste velden aan voor standaard gebruik in een organisatie omdat deze robuuster en beter zichtbaar zijn. Labels zijn informeler. Hier zijn een aantal scenario's die u helpen beslissen of u labels of aangepaste velden zou moeten gebruiken:

Gebruik aangepaste velden als u:

 • Bepaalde gegevens aan alle taken in een project wilt toevoegen
 • Standaardinformatie moet bijhouden (bijvoorbeeld prioriteitsniveau, kostenraming van tijd, werkfase);
 • Ervoor wilt zorgen dat uw teamgenoten bepaalde informatie invullen voor elke taak in een project
 • Op specifieke gegevensvelden moet kunnen sorteren of zoeken.

Gebruik labels als u:

 • De mogelijkheid nodig hebt om ad-hoc te kunnen labelen. onbeperkte mogelijkheden hebt, of niet zeker weet wat u op het moment van maken nodig hebt
 • De labels vanaf Mijn taken moet kunnen zien
 • Slechts een paar taken binnen een project hoeft te markeren
 • Sjabloontaken wilt markeren.

Sorry, we ondersteunen deze browser niet

Asana werkt niet met de internetbrowser die u momenteel gebruikt. Registreer in plaats hiervan met één van de volgende ondersteunde browsers.