Taakvelden en labels

Deelvenster met taakdetails

Alle taakvelden kunnen gevonden en aangepast worden vanuit het deelvenster met taakdetails. Klik op een taak om de details ervan te bekijken in het deelvenster met taakdetails.

rechter deelvenster markeren

Vanaf de bovenkant van het deelvenster met taakdetails, kun je:

 1. De taak markeren als voltooid of onvoltooid
 2. De taak liken
 3. Bestanden uploaden
 4. Subtaken toevoegen
 5. De taak-URL kopiëren
 6. De tijd gespendeerd aan de taak bijhouden
 7. De taak in volledig scherm weergeven
 8. Aanvullende taakopties openen

deelvenster met taakdetails markeren

De velden van een taak invullen:

 1. Bewerk de taaknaam. Taaknamen zijn vaak de call to action voor een taak.
 2. Voeg een verantwoordelijke toe
 3. Stel een vervaldatum in
 4. Voeg de taak toe aan een project
 5. Voeg taakafhankelijkheden toe
 6. Voeg labels toe en geef aangepaste velden weer
 7. Voeg een beschrijving toe om de taak meer context te geven
 8. Post een reactie
 9. Voeg medewerkers toe of verwijder ze

Taken als voltooid of niet voltooid markeren

Markeer een taak als voltooid om aan te geven dat de taak af is.

taak voltooid

Je kunt een taak op twee manieren markeren als voltooid:

 1. Door te klikken op het vinkje in het hoofdvenster
 2. Door te klikken op de knop Markeren als voltooid in het deelvenster met taakdetails

Je kunt een taak opnieuw als onvoltooid markeren wanneer er nog steeds aan gewerkt moet worden door te klikken op het vinkje of de knop Voltooid.

Standaard verschijnen alleen onvoltooide taken in je mijn taken en projecten. Je kunt de weergave wijzigen om ook de voltooide taken te tonen. Wanneer de voltooide taken worden getoond, kun je vanuit het hoofdvenster een taak als onvoltooid markeren.

Vervaldatums, vervaltijden en datumbereik van taken

Stel een vervaldatum, vervaltijd of een datumbereik in om uw teamgenoten te laten weten wanneer een taak voltooid moet zijn.

Een vervaldatum en vervaltijd toevoegen

vervaldatum

Om een vervaldatum toe te voegen, navigeer je naar Vervaldatum en typ je ofwel een datum in of selecteer je een datum uit de agenda. Om een vervaltijd toe te voegen, klik je op de klok in de agenda en voeg je een tijd toe.

Startdatums en starttijden

Startdatums en starttijden zijn beschikbaar voor alle Asana Premium-, Business- en Enterprise-klanten

Met startdatums en starttijden kunnen teams met complexe workflows effectief taken plannen over meerdere dagen of zelfs tot op de minuut.

startdatums en -tijden

Een startdatum en -tijd toevoegen:

 1. Klik op het veld Vervaldatum
 2. Klik op of typ je gewenste startdatum en vervaldatum
 3. Klik op het pictogram Tijd toevoegen onderaan de kalender en selecteer de start- en vervaltijden Je ziet vervolgens het datumbereik inbegrepen in je taak.

Taakdatums worden standaard op de datum van vandaag gezet wanneer:

 1. Je een starttijd instelt zonder een datum of vervaltijd
 2. Je een start- en vervaltijd instelt zonder een datum
 3. Je een vervaldatum verwijdert nadat het tijdbereik is ingesteld
 4. Je alleen een starttijd of startdatum instelt

Terugkerende of herhalende taken

Als u een taak hebt die u regelmatig moet doen, kunt u deze instellen als een terugkerende taak.

Wanneer je een terugkerende taak instelt, verschijnt deze alleen in je agenda de volgende keer dat deze taak moet worden voltooid, niet voor elke keer dat deze terugkerende taak in de toekomst voltooid moet zijn. Zodra je een terugkerende taak markeert als voltooid, dupliceert de taak zichzelf voor de volgende keer dat de terugkerende taak voltooid moet zijn. Het interval dat je ingesteld hebt voor wanneer je taak terugkeert zal de nieuwe vervaldatum bepalen.

Alle velden (met uitzondering van de reacties op de taak) worden overgezet wanneer een terugkerende taak zich kopieert, inclusief subtaken.

terugkerend

Een taak instellen als een terugkerende taak:

 1. Klik op het veld Vervaldatum
 2. Selecteer Herhaling instellen
 3. Klik op de dagen waarop je wilt dat de taak terugkeert
 4. Je krijgt nu de optie om de terugkerende taak op wekelijkse, maandelijkse, jaarlijkse, periodieke of aangepaste basis te laten terugkeren

Als je een bovenliggende taak instelt om te herhalen, moet je geen van de subtaken instellen om ook te herhalen. Als je dit wel doet, zullen de terugkerende subtaken zich exponentieel dupliceren.

Vervaldatums voor periodieke terugkerende taken worden bepaald door de datum waarop de taak laatst werd voltooid.

Snelle tips voor terugkerende taken

 • Als je wilt dat een taak zich op weekdagen herhaalt, stel je de taak in op Wekelijks en vink je vervolgens de MDWDV-vakjes aan
 • Als u wilt dat een taak zich elk kwartaal herhaalt, stelt u de taak in op de maandelijkse herhaling en selecteert u de optie waarbij de taak zich elke 3 maanden herhaalt
 • Als u wilt dat een taak zich twee keer per jaar herhaalt, stelt u de taak in op de maandelijkse herhaling en selecteert u de optie waarbij de taak zich elke 6 maanden herhaalt

Je kunt de herhaling van terugkerende taken ook ongedaan maken door te klikken op de optie herhaling verwijderen. Een andere manier om de herhaling van een taak ongedaan te maken, is de volledige vervaldatum verwijderen van de taak.

De projecten verbonden met een taak

Een taak kan op elk moment bij maximaal 20 verschillende projecten horen. Je kunt alle projecten waar een taak toe behoort, zien in het veld projecten in het deelvenster met taakdetails.

multihome 1

De geassocieerde projecten van een taak verschijnen onder de vervaldatum in het deelvenster met taakdetails. Je kunt ook zien tot welke sectie ze behoort in een project. Om een taak aan een ander project toe te voegen, ga je met de muis over de projectnaam in je taakvenster en klik je op Toevoegen aan projecten. Om een taak te verwijderen uit een project, klik je op het pictogram x naast de projectnaam.

Je ziet de taak in elk project waar de taak mee verbonden is. Dit is handig wanneer een taak relevant is voor gelijktijdige doelen en wanneer de vervaldatum en voltooiing relevant zijn voor meerdere projecten.

De taak zal simultaan in al deze projecten bestaan. Dit dupliceert de taak niet - wanneer je de taak in één project voltooit, zal ze worden voltooid in alle projecten waar de taak mee verbonden is.

Druk op Tab+P op uw toetsenbord om snel naar het projectenveld te gaan.

Taakbeschrijving

Met taakbeschrijvingen kan je een taak beschrijven, aanwijzingen geven of een andere context toevoegen. Het beschrijvingsveld staat in het deelvenster met taakdetails van elke taak.

Om een taakbeschrijving te bewerken, klik je op het pictogram + om de werkbalk met meerdere keuzes te openen. Je kunt de tekst in je beschrijving bewerken door paragrafen, kopteksten en lijsten te gebruiken. Je kunt ook in-line afbeeldingen toevoegen en media insluiten vanuit plaatsen zoals YouTube en Figma.

Taakbeschrijvingen ondersteunen tekst met opmaak and emojis.

Likes

Gebruik een like om snel het werk van je teamgenoot te bevestigen, goed te keuren of te waarderen.

likes

Een taak liken:

Klik op het duim omhoog-pictogram in het deelvenster met taakdetails.

Je kunt taken ook een like geven via inbox-meldingen.

Zodra een taak werd geliked, verschijnt ze:

 1. Naast de taaknaam in het hoofdvenster
 2. Bovenaan het deelvenster met taakdetails

Om de like van de taak te verwijderen, klikt u gewoon nog een keer op het duimpje.

U ziet een like-optie voor:

 • Taken
 • Taakreacties
 • Taakbijlagen
 • Taakvoltooiing

Je ontvangt een melding dat je een like hebt ontvangen in de activiteitsfeed van je inbox.

Labels

Met labels kun je taken aanvullende context geven of gelijkaardige taken groeperen om ze makkelijker te kunnen bekijken. Je kunt een label gebruiken om de status van een taak bij te houden of om ze te categoriseren. Labels op een bepaalde taak verschijnen onder projecten.

Klik op de labelnaam om een volledige lijst weer te geven van taken geassocieerd met dit label.

labels toevoegen en maken

Een label toevoegen aan een taak:

 1. Klik op het drie punten-pictogram
 2. Selecteer Labels toevoegen
 3. Selecteer een bestaand label of maak een nieuw

Druk op 'Tab+C' op uw toetsenbord om naar het labelveld te gaan.

Om een label van een taak te verwijderen, ga je eenvoudig met de muis over de labelnaam en klik je op het pictogram X.

Labels hernoemen of verwijderen

Door op de labelnaam te klikken, navigeer je naar een andere pagina met een lijst van taken geassocieerd met het label.

Hernoemen of verwijderen

Een label hernoemen of verwijderen:

 1. Klik op de vervolgkeuzepijl
 2. Selecteer Label hernoemen om te hernoemen
 3. Selecteer Label verwijderen om te verwijderen

Zodra een label is verwijderd, krijgen alle volgers van het label een e-mailmelding over de verwijdering met het label-ID. Als de verwijdering een vergissing was, kan iedereen contact met ons opnemen onder vermelding van het ID om het label te herstellen.

Labeltoestemmingen

 • Labels die zijn verbonden aan een privétaak kunnen alleen worden opgezocht door de verantwoordelijke en medewerkers van die taak.
 • Labels die verbonden zijn met taken binnen een privéproject zijn alleen op te zoeken door de leden van dat project.
 • Alle labels zijn op te zoeken via de API.

Het gebruik van labels versus aangepaste velden

Met labels en aangepaste velden kun je informatie in Asana categoriseren, filteren en aanduiden. We raden het gebruik van aangepaste velden ten zeerste aan voor standaard gebruik in een organisatie omdat deze beter zichtbaar en robuuster zijn. Labels zijn informeler. Hier volgen een aantal scenario's die je helpen beslissen:

Gebruik aangepaste velden als je:

 • Bepaalde gegevens aan alle taken in een project wilt toevoegen
 • Standaardinformatie moet bijhouden (bijvoorbeeld prioriteitsniveau, kostenraming van tijd, werkfase);
 • Ervoor wilt zorgen dat je teamgenoten bepaalde informatie invullen voor elke taak in een project
 • Op specifieke gegevensvelden moet kunnen sorteren of zoeken.

Gebruik labels als je:

 • De mogelijkheid nodig hebt om ad-hoc te kunnen labelen. onbeperkte mogelijkheden hebt, of niet zeker weet wat je op het moment van maken nodig hebt
 • Ik moet het label vanuit mijn taken kunnen zien
 • Slechts een paar taken binnen een project hoeft te markeren
 • Sjabloontaken wilt markeren.

Leer de basis van taakbeheer in ons Asana Basics-webinar. Registreer nu

Sorry, we ondersteunen deze browser niet

Asana werkt niet met de internetbrowser die u momenteel gebruikt. Registreer in plaats hiervan met één van de volgende ondersteunde browsers.