Taakafhankelijkheden

Met taakafhankelijkheden kunt u een taak markeren als wachtend op een andere taak.

Afhankelijkheden zijn de relaties tussen taken die de volgorde bepalen waarin activiteiten moeten worden uitgevoerd.

Teams met samenwerkende workflows kunnen gemakkelijk zien op welke taken ze wachten van anderen, en weten wanneer ze aan hun deel van het werk moeten beginnen.

Wanneer de eerste taak completedcompleted is, wordt de assigneeassignee op de hoogte gebracht van de volgende taak waarmee ze aan hun taak kunnen beginnen.

Afhankelijkheden zijn beschikbaar voor alle Premium, Business en Enterprise-klanten.

Taken markeren als afhankelijk van

Markeer taken als afhankelijk

Een taak markeren als afhankelijk van:

 1. Klik in de taak en vervolgens op Afhankelijkheden toevoegen in de zijbalk

afhankelijkheden toevoegen

Vervolgens:

 1. Begin met het typen van de naam van de taak die u als voorafgaande taak wilt
 2. Selecteer de taak in het typeoverzicht dat verschijnt
 3. Deze taak zal nu laten zien welke taak is geblokkeerd door

De indicatiebanner verschijnt alleen in het rechter deelvenster van de afhankelijke taak.

Afhankelijkheden tekenen op uw tijdlijn

U kunt afhankelijkheden direct op uw tijdlijn instellen door op het pictogram voor verbinding te klikken dat verschijnt wanneer u met de muis over een taak gaat en het dan naar een andere taak te slepen.

Afhankelijkheden tekenen Gif

Afhankelijkheden tekenen op uw tijdlijn:

 • Klik op het pictogram verbinding wanneer u met de muis over een taak gaat.
 • Sleep de verbinding naar de taak die u wilt markeren als afhankelijk van.

Meerdere afhankelijkheden

Een enkele taak kan afhankelijk zijn van meerdere taken en meerdere taken kunnen afhankelijk zijn van een enkele taak.

Voorafgaande taakblokkering

De voorafgaande taak zal nu de taken tonen die het blokkeert, wat aangeeft dat andere taken erop wachten om te worden voltooid. Als een enkele taak afhankelijk is van meerdere taken, zal elke voorafgaande taak verschijnen in het rechter deelvenster van de afhankelijke taak.

Om een afhankelijkheid te verwijderen, gaat u met de muis over een bestaande indicatiebanner en klikt u op het X-symbool dat verschijnt.

Meldingen

De *verantwoordelijke** van de afhankelijke taak ontvangt meldingen voor de volgende acties:

 • De voorafgaande taak is gemarkeerd als voltooid
 • De vervaldatum van de voorafgaande taak is gewijzigd of verwijderd

meldingen

Als een taak afhankelijk is van meerdere taken, ontvangt u slechts één melding als alle voorafgaande taken zijn voltooid.

Automatisch verschuiven van datums voor afhankelijke taken

Datums voor voorafgaande en afhankelijke taken kunnen automatisch worden bijgewerkt als een verandering optreedt die resulteert in een overlap in de data van een van de taken. Dit kan worden gedaan vanuit uw tijdlijnweergave. Deze functie slaat automatisch weekenden over. U heeft ook de optie om het automatisch verschuiven van datums uit te schakelen.

Om automatisch verschuiven te laten werken, is het noodzakelijk dat:

 • Een taak wordt gemarkeerd als afhankelijk van een andere
 • De voorafgaande en afhankelijke taken hebben vervaldatums ingesteld. Het kan ook werken als taken een startdatum en een vervaldatum hebben
 • De verandering in een van de taken veroorzaakt een overlapping in de datums
 • De datumwijziging is gemaakt op tijdlijn. Als de update van een taak wordt gemaakt vanuit mijn taken, inbox of een andere projectweergave die niet tijdlijn is (zoals lijst, bord of agenda), zullen de betreffende taken niet automatisch worden bijgewerkt.
 • Taken worden gemarkeerd als niet voltooid. Wijzigingen in datums hebben geen invloed op voltooide taken

Deze functionaliteit is standaard niet van toepassing op subtaken. U kunt subtaken markeren als afhankelijk van de bovenliggende taak als u automatische verschuiving voor subtaken wilt gebruiken.

Hoe automatisch verschuiven van datums werkt

U kunt automatische verschuiving gebruiken bij het bijwerken van datums van uw projecttijdlijn.

Gif die laat zien hoe datums automatisch worden bijgewerkt in de tijdlijn

Automatisch verschuiven van datums zal werken voor voorafgaande en afhankelijke taken:

 • Een wijziging in de datum van een voorafgaande taak zal de datum van afhankelijke taak bijwerken wanneer het een overlapping veroorzaakt.
 • Een wijziging in de datum van een afhankelijke taak zal de datum van de voorafgaande taak bijwerken wanneer deze een overlapping veroorzaakt.

Elke verandering in de startdatum als gevolg van het automatisch verschuiven van afhankelijkheidsdatums verandert ook de vervaldatum van diezelfde taak (en vice-versa).

De functie voor het automatisch verschuiven van afhankelijkheidsdatums slaat automatisch het weekend over. Bovendien werkt het voor wijzigingen die de datums naar voren of naar achteren verplaatsen:

 • Wanneer een datum vervroegd wordt in de toekomst, kan een voorafgaande taak afhankelijke taken ook vervroegen. Als de datum van een afhankelijke taak echter wordt verschoven, heeft dat geen invloed op de voorafgaande taken.
 • Wanneer een datum in het verleden teruggeduwd wordt, kan een afhankelijke taak ook een voorafgaande taak terugduwen. Als de datum van een voorafgaande taak echter wordt teruggeduwd, heeft dit geen invloed op de afhankelijke taken.

Taken kunnen worden gemarkeerd als afhankelijk van taken die zelf ook weer afhankelijk zijn van andere taken. Automatisch verschuiven van datums zal ook werken voor taken onder die afhankelijkheidsketens. Bovendien worden mijlpalen en subtaken ook bijgewerkt als ze deel uitmaken van een afhankelijkheidsketen.

Voorbeelden van automatisch verschuiven in actie

Een voorafgaande taak heeft als vervaldatum 29 april. Het heeft twee afhankelijke taken: de eerste heeft een vervaldatum van 3 mei, terwijl de tweede een vervaldatum heeft van 6 mei.

Animatie van tijdlijn waar een voorafgaande taak wordt verplaatst en een afhankelijkheid wordt bijgewerkt

Als de voorafgaande taak wordt bijgewerkt naar 3 mei, dan wordt de eerste afhankelijke taak bijgewerkt naar 4 mei. De tweede afhankelijke taak wordt niet bijgewerkt, omdat er geen overlapping is met 6 mei.

Een voorafgaande taak heeft als vervaldatum 24 april. Het heeft twee afhankelijke taken: de eerste heeft een vervaldatum van 4 mei, terwijl de tweede een vervaldatum heeft voor 6 mei.

Animatie van tijdlijn waar een voorafgaande taak wordt verplaatst en geen afhankelijkheid wordt bijgewerkt

Als de voorafgaande taak wordt bijgewerkt naar 20 april, dan wordt geen van de afhankelijke taken bijgewerkt, omdat er geen overlapping is met hun vervaldatums.

Een voorafgaande taak heeft als vervaldatum 25 april. Het heeft twee afhankelijke taken: de eerste heeft een vervaldatum van 29 april, terwijl de tweede een vervaldatum heeft voor 5 mei.

Animatie van tijdlijn waar een afhankelijke taak wordt verplaatst en voorafgaande taak wordt bijgewerkt

Als de vervaldatum van de eerste afhankelijke taak wordt verplaatst naar 22 april, wordt de vervaldatum van de voorafgaande taak bijgewerkt naar 21 april. De tweede afhankelijke taak wordt niet bijgewerkt, omdat er geen overlapping is met 5 mei.

Automatisch verschuiven van datums uitschakelen

Datumverschuiving is standaard ingesteld voor Premium Asana-teams en -organisaties. Als u wilt voorkomen dat datums automatisch worden bijgewerkt, kunt u dit uitschakelen voor specifieke projecten vanuit uw tijdlijnweergave.

Tijdlijn automatisch verschuiven

Vanuit uw tijdlijnweergave:

Klik op het driepunten-pictogram en schakel het pictogram "Afhankelijkheidsconflicten voorkomen" in of uit.

Sorry, we ondersteunen deze browser niet

Asana werkt niet met de internetbrowser die u momenteel gebruikt. Registreer in plaats hiervan met één van de volgende ondersteunde browsers.