Projectoverzicht

Overzicht

Het Projectoverzicht is het vaste middelpunt van het team om een overzicht te geven van het wat, waarom en hoe van een project en om de lopende context ervan gemakkelijk te begrijpen.

Een projectbeschrijving toevoegen

Met een projectbeschrijving kunt u uw team welkom heten en de toon zetten voor hoe u in Asana zult samenwerken. U kunt vergaderdetails, communicatiekanalen en andere belangrijke informatie toevoegen.

Om uw beschrijving toe te voegen, klikt u in het beschrijvingsveld en begint u te typen.

projectbeschrijving

Toegang tot of bewerken van uw projectgegevens

Om de details van uw project te bekijken of te bewerken, kunt u op de vervolgkeuzelijst naast de kop van uw project klikken. Kies vervolgens Projectgegevens bewerken.

projectgegevens 1

projectgegevens 2

Projectrollen toewijzen

In de sectie Projectrollen van uw projectoverzicht kunt u gemakkelijk de projecteigenaar voor uw project zien, en rollen toekennen zoals Goedkeurder, Bijdrager of een andere rol van uw keuze.

Huidige rol bewerken

Om de huidige rol van een projectlid te bewerken, klikt u op de vervolgkeuzelijst naast de naam van het lid.

de huidige rol bewerken

In de vervolgkeuzelijst kunt u:

  1. De rol wijzigen
  2. Het lid instellen als de projecteigenaar
  3. Het lid verwijderen uit het project

Een rol toevoegen

Om een rol toe te voegen, klikt u op de vervolgkeuzelijst naast de naam van het lid, en vervolgens op Rol toevoegen.

rol toevoegen 1

Typ vervolgens de naam van de rol in het tekstveld en klik op Klaar.

rol toevoegen 2

Belangrijkste middelen

Voeg gemakkelijk bestanden van uw computer, Dropbox, Google Drive of OneDrive/Sharepoint toe vanuit uw projectoverzicht.

Om een bestand bij te voegen, klikt u op het paperclip-pictogram.

belangrijkste middelen

Een projectbriefing maken

Door een projectbriefing toe te voegen kunt u het wat en waarom van het project aan uw team uitleggen.

Om een projectbriefing toe te voegen, klikt u op het pictogram Projectbriefing maken onder de sectie Belangrijkste middelen van uw projectoverzicht.

projectbriefing 1

Vervolgens voegt u meer context toe door meer details in te vullen. U kunt ook de Voorgestelde inhoud in de rechter zijbalk gebruiken.

projectbriefing 2

+ pictogram

Gebruik het +-pictogram in uw Projectbriefing om snel teamleden, taken, projecten te @vermelden of portfolio's, links, emoji, sectie-einden, afbeeldingen of media in te voegen.

+ pictogram

Werkbalk

Met de projectbriefing-werkbalk kunt u tekst opmaken en teamleden, taken, projecten of portfolio's @vermelden of links, emoji, sectie-einden, afbeeldingen of media invoegen.

werkbalk

Een bestaande projectbriefing bewerken

Om een bestaande Projectbriefing te bewerken, klikt u op het potlood-pictogram.

projectbriefing bewerken

Afbeeldingen toevoegen aan uw projectbriefing

U kunt gemakkelijk afbeeldingen aan uw projectbriefing toevoegen via uw werkbalk. Klik gewoon op de werkbalk en kies Afbeelding.

afbeeldingen toevoegen

U kunt ook afbeeldingen of media invoegen door op het +-pictogram te klikken.

Media toevoegen aan uw projectbriefing

Om media van Adobe XD, Canva, Figma, InVision, InVision Freehand, Looker, Loom, Lucidchart, Miro, Vimeo, Whimsical, Wistia, of YouTube aan uw projectbriefing toe te voegen, klikt u op het pictogram Media in uw werkbalk.

media toevoegen 1

media toevoegen 2

Plak in het volgende venster uw URL-link.

U kunt de link van één van deze diensten ook direct in uw projectbriefing plakken. Het zal dan automatisch het ingesloten element weergeven.

Uw projectbriefing afdrukken

Om uw projectbriefing af te drukken klikt u op het pictogram met de drie puntjes en kiest u Afdrukken.

afdrukken

Slepen en neerzetten

Gebruik de sleep- en neerzetfunctie om uw inhoudsblokken gemakkelijk te verplaatsen of te reorganiseren.

slepen en neerzetten

Een tabel invoegen in uw projectbriefing

Voeg een tabel in via alle manieren waarop u rich text-elementen kunt invoegen. U kunt rijen en kolommen invoegen, volledige rijen/kolommen selecteren om te verwijderen, tabellen kopiëren en plakken uit documenten van buitenaf, en zelfs enkele nuttige blokelementen (lijsten en afbeeldingen) in de cellen invoegen.

U kunt een tabel invoegen door op de vervolgkeuzelijst naast Invoegen op uw werkbalk te klikken. Kies dan Tabel.

tabel

Slash Commands om inhoud met rich text in te voegen

Typ "/" om elementen in uw document in te voegen. Filter de opties door de optie die u wilt kiezen in te typen en/of gebruik de pijltjestoetsen om die uit het vervolgkeuzemenu te kiezen. Dit werkt ook in tabellen om rijen en kolommen in te voegen.

Tekst omzetten in taken in uw projectbriefing

Om tekst om te zetten in taken in uw projectbriefing:

  1. Open uw projectbriefing
  2. Selecteer een stuk tekst
  3. Klik op Omzetten in... Taak op de werkbalk
  4. U hebt dan een taak in uw project. Klik op de naam van de taak om deze toe te wijzen of meer informatie toe te voegen.

tekst omzetten in taak

U kunt ook van tekst een taak maken in uw projectbriefing met de sneltoetscombinatie Ctrl/Cmd+shift+enter.

Projectmijlpalen

Mijlpalen zijn beschikbaar voor alle Premium-, Business- en Enterprise-klanten.

Projectmijlpalen zijn toegankelijk en zichtbaar in uw projectoverzicht. Klik op een mijlpaal om de gegevens te bekijken of te bewerken.

Mijlpalen

Klik op het +-pictogram om een nieuwe mijlpaal toe te voegen.

Projectvoortgang en statusupdates

U kunt de voortgang bekijken of de status bijwerken van elk project waaraan u werkt vanaf uw tabblad projectoverzicht.

projectvoortgang

Sorry, we ondersteunen deze browser niet

Asana werkt niet met de internetbrowser die u momenteel gebruikt. Registreer in plaats hiervan met één van de volgende ondersteunde browsers.

Kies uw taal

Het selecteren van een taal wijzigt de taal en/of inhoud op asana.com