Projectacties

Er zijn veel acties die u in Asana op uw projecten kunt uitvoeren. De hieronder getoonde acties gelden voor projecten. Zoekweergaven en mijn taken zullen variaties hiervan hebben.

projectacties

Klik op het vervolgkeuze-pictogram om toegang te krijgen tot de volgende opties:

 1. Projectgegevens bewerken - wijzig de naam of beschrijving van je project
 2. Kleur en pictogram instellen - wijzigt de kleur van het project
 3. Projectlink kopiëren
 4. Opmaak opslaan als standaard
 5. Dupliceren - dupliceer het project
 6. Omzetten in sjabloon
 7. Toevoegen aan portfolio
 8. Importeren/Exporteren of Afdrukken/Verplaatsen naar een ander team
 9. Archiveren - archiveer het project
 10. Project verwijderen

Maak een favoriet van het project door op het sterretje naast de projectnaam te klikken, en voeg het toe aan uw zijbalk voor gemakkelijke toegang.

Projectnaam en -beschrijving

De naam en de beschrijving van een project geven een context over wat het project is en wat het wil bereiken.

projectbeschrijving

Wanneer u een project opent:

 1. Wordt De projectnaam duidelijk zichtbaar weergegeven in de header
 2. Kunt u de projectnaam of -beschrijving ook wijzigen door op het pictogram "i" naast de projectnaam te klikken

projectbeschrijving bewerken

De naam en de beschrijving van een project te bewerken:

 1. Klik op de pijl omlaag
 2. Selecteer Projectgegevens bewerken

Projectbeschrijving ondersteunt rich text en emoji's.  

Een project afdrukken

project afdrukken

Een project afdrukken:

 1. Klik op het vervolgkeuzemenu
 2. Beweeg de muis over Exporteren/Afdrukken en kies de optie "Afdrukken"

Uw gedrukte exemplaar zal bevatten:

 • Taaknamen en beschrijvingen
 • Namen en beschrijvingen van subtaken
 • Sectie- of kolomnamen
 • Niet voltooid/Voltooid aankruisvakje
 • Aangepaste velden
 • Taakvervaldatums

De afgedrukte versie geeft de huidige weergave van uw project of Mijn Taken weer. Als u de afgedrukte versie op een andere manier gesorteerd of gefilterd wilt hebben, verandert u gewoon de Weergave en drukt u opnieuw af.

U kunt ook de afdrukoptie gebruiken om uw project als PDF op te slaan. De meeste browsers zullen in hun afdrukdialoog een optie "Opslaan als PDF" aanbieden. Kies deze optie om de afdrukweergave van het project op uw computer op te slaan.

Een project dupliceren

Dupliceer een project om het te gebruiken als sjabloon voor gemeenschappelijke workflows.

Dupliceer project

Een project dupliceren:

 1. Klik op het vervolgkeuzemenu naast de titel van het project
 2. Selecteer Dupliceren

Dupliceer projectdialoog

Vanaf hier krijgt u een lijst van taakvelden om in uw nieuwe project op te nemen. Vink de gewenste velden aan en klik op Nieuw project aanmaken als u klaar bent.

Voor workflows die je de hele tijd gebruikt, zou je kunnen overwegen projectsjablonen te gebruiken in plaats van de projecten een voor een te dupliceren.

Verplaats een project naar een ander team

Deze actie is beschikbaar voor zowel openbare projecten als privéprojecten in Organisaties.

Het voorbehoud is dat u lid moet zijn van beide teams om een privé-project te kunnen verplaatsen.

Je kunt een project alleen verplaatsen naar teams waarvan je lid bent.

project naar een ander team verplaatsen

Een project naar een ander team verplaatsen:

 1. Klik op het vervolgkeuzemenu
 2. Selecteer Verplaatsen naar een ander team
 3. Selecteer het team van bestemming (het vinkje geeft aan in welk team het project zich momenteel bevindt)

Je kunt ook projecten tussen teams verplaatsen door ze in je zijbalk te slepen.

Projecten naar een andere werkruimte of organisatie verplaatsen

Werkruimten en organisaties hebben harde afbakingen. Om een project naar een andere ruimte te verplaatsen, moet u een nieuw project maken in de door u gekozen werkruimte en organisatie, en takenlijsten handmatig kopiëren en plakken van het bestaande project naar dit nieuwe project.

U kunt echter ook deze integratie door derden gebruiken. Kothar is een hulpmiddel om Asana-projecten over te zetten tussen werkruimten. Het kopieert uw project en repliceert het in de door u gekozen ruimte, terwijl het oorspronkelijke project intact blijft.

Kopieer de taak-URL om gemakkelijk te delen met teamleden

kopieer link

Om een projectlink te kopiëren:

 1. Klik op het vervolgkeuzemenu
 2. Selecteer Projectlink kopiëren

Projectkleuren

Hebt u veel projecten, maar zijn er maar een paar voor u relevant of dringend, gebruik dan de kleurenfunctie om die projecten visueel duidelijker te maken.

projectkleuren

De kleur van een project wijzigen:

 1. Klik op het vervolgkeuzemenu
 2. Selecteer Kleur en pictogram instellen
 3. Vink het vakje Instellen voor iedereen aan om de projectkleur in te stellen voor iedereen in je Werkruimte of Organisatie

Een project importeren in Asana

U kunt taken importeren naar een project in Asana met CSV.

importeer taken

Ga naar het vervolgkeuzemenu in de koptekst van het project naast de naam van je project, beweeg je muis over Importeren en kies vervolgens CSV.

importeer taken

Volg de instructies die volgen, en kies het project waaraan u uw CSV bestand wilt toevoegen, en de organisatie waar het in staat.

Om projecten of taken in Asana te importeren, kunt u ook de taken die u naar Asana wilt verplaatsen als lijst dupliceren, en die lijst in een project plakken. Asana zal automatisch een nieuwe taak aanmaken na elk regeleinde.

Merk op dat ons ondersteuningsteam geen hulp kan bieden met hulpmiddelen van derden, omdat die niet door Asana ontwikkeld zijn.

Een project exporteren

U kunt uw project exporteren naar de tekstgebaseerde bestandsformaten JSON of CSV.

Behalve projecten, kunt u ook een zoekweergave of uw Mijn Taken exporteren.  

een project exporteren

Een project exporteren:

 1. Klik op het vervolgkeuzemenu naast de titel van het project
 2. Beweeg de muis over Exporteren/Afdrukken
 3. Kies het gewenste bestandstype

Meer informatie over projecten exporteren.  

Een project archiveren

Door een project te archiveren kunt u zich op actievere projecten concentreren.

archiveer project

Een project archiveren:

 1. Klik op de vervolgkeuzemenu
 2. Selecteer Archiveren

Iedereen met een link naar het gearchiveerde project heeft nu makkelijk toegang tot het project. Je kunt het ook vinden via Zoeken.

Taken in gearchiveerde projecten die aan u zijn toegewezen zullen nog steeds in uw Mijn taken getoond worden. Wenst u een taak te markeren als voltooid? We raden aan een project te voltooien in de projectstatus, want een project archiveren, zal de status ervan niet updaten.

De archivering van een project ongedaan maken

Je kunt een project altijd herstellen via de projectkoptekst of via de zijbalk.

archiveren project ongedaan maken

Het archiveren van een project ongedaan maken via de projectkoptekst:

 1. Klik op het vervolgkeuzemenu
 2. Selecteer *Archiveren project ongedaan maken
 3. Klik op de herstelprompt in de rechterbovenhoek

archiveren van een project ongedaan maken via de zijbalk

Het archiveren van een project ongedaan maken via de zijbalk:

 1. Klik op het driepunten-pictogram naast de naam van het gearchiveerde project
 2. Selecteer Archiveren ongedaan maken
 3. Klik op de herstelprompt in de rechter bovenhoek

Gearchiveerde projecten verlopen nooit en worden niet verwijderd. Vernieuw de pagina om gearchiveerde projecten weer te verbergen.

Een project verwijderen

Toegewezen taken en taken verbonden met andere projecten worden niet verwijderd.

project verwijderen

Een project verwijderen:

 1. Klik op het vervolgkeuzemenu
 2. Selecteer Project verwijderen

Alle projectleden krijgen een e-mailmelding over de verwijdering, en de persoon die het verwijderd heeft krijgt een link om het ongedaan te maken, als hij of zij dat wil. Deze link om de verwijdering weer ongedaan te maken vervalt na 7 dagen. E-mails over het verwijderen van projecten worden niet verstuurd als het project minder dan één dag oud is en er geen taken in staan.

Sorry, we ondersteunen deze browser niet

Asana werkt niet met de internetbrowser die u momenteel gebruikt. Registreer in plaats hiervan met één van de volgende ondersteunde browsers.