Tijdregistratie

Tijdregistratie is beschikbaar voor Asana Business- en Enterprise-klanten.

Met Asana's eigen tijdregistratiefunctie kun je schatten hoeveel tijd er benodigd is om een taak te voltooien en vastleggen hoeveel tijd er werkelijk verbruikt wordt. Deze waardevolle tijdsgegevens helpen bij het nemen van geïnformeerde beslissingen over werkbelasting en middelen, bieden betere informatie voor realtime ramingen van de projectvoortgang en kunnen essentieel zijn voor prognoses en budgettering.

Voor het automatisch berekenen van de werkelijk bestede tijd kun je de tijd handmatig bijhouden of vertrouwen op tijdregistratie. Deze is gebaseerd op de verschillende gelegenheden waarop aan de taak werd gewerkt. Het is ook mogelijk om in dashboards te rapporteren over tijdregistratiegegevens, en de geschatte tijd kan net zoals andere aangepaste velden worden gesorteerd.

Tijdregistratie inschakelen in je project

geschatte en werkelijke tijd

Tijdregistratie inschakelen in je project:

 1. Klik op Aanpassen in de rechterbovenhoek
 2. Selecteer Tijdregistratie uit de lijst.

Velden geschatte tijd en werkelijk tijd

De aangepaste velden Geschatte tijd en Werkelijke tijd zullen worden toegevoegd aan het project. Je kunt deze velden ook toevoegen via de bibliotheek met aangepaste velden.

tijdvelden

 1. Geschatte tijd
 2. Werkelijke tijd
 3. De tijdregistratie kan de tijd opnemen voor elke gelegenheid waar aan de taak wordt gewerkt
 4. Totale tijd wordt automatisch berekend op basis van de tijdregistraties.

Rapporteren over tijdregistratiegegevens

Je kunt min of meer op dezelfde manier over tijdgegevens in projecten rapporteren als over andere aangepaste velden, door dashboards te gebruiken.

Geschatte tijd per verantwoordelijke

geschatte tijd per verantwoordelijke

Dit voorbeeld rapporteert over de geschatte tijd per verantwoorlijke die nodig is om taken in een project te voltooien. Maak deze grafiek opnieuw door het volgende te selecteren:

 • X-as: Verantwoordelijke
 • Y-as: Aangepast veld > Geschatte tijd

Geschatte tijd per groep verantwoordelijken

verantwoordelijken selecteren

Je kunt ook rapporteren over de totale geschatte tijd per geselecteerde groep verantwoordelijken binnen het project.

Totale werkelijke tijd per sectie

totale tijd per sectie

Je kunt ook de werkelijke tijd rapporteren. Dit dashboard toont de totale werkelijke tijd per sectie.

Maak deze grafiek opnieuw door het volgende te selecteren:

 • X-as: Sectie
 • Y-as: Tijdinvoer > Werkelijke tijd

Totale werkelijke tijd per aangepast veld

totale tijd per aangepast veld

Reporteren van werkelijke tijd per aangepast veld in een project.

Maak deze grafiek opnieuw door het volgende te selecteren:

 • X-as: Aangepast veld > Afdeling
 • Y-as: Tijdinvoer > Werkelijke tijd

Live timer voor tijdregistratie

Je kunt nu Werkelijke tijd gespendeerd aan een taak registreren met de start- en stop live timer.

tijdregistratie 1

Wanneer de timer loopt, verschijnt er een pop-up in de hoek rechts onderaan het scherm met de lopende timer en taaknaam. Door te klikken op de pop-up wordt je omgeleid naar de taak waarvoor de timer loopt. Zo kun je accuraat en naadloos de tijd die aan een taak gespendeerd wordt, bijhouden.

tijdregistratie 2

Door te klikken op Werkelijke tijd in een taak, krijg je elke instantie te zien waarop de timer heeft gelopen terwijl er aan de taak werd gewerkt. Ook zie je welke gebruiker de timer heeft gestart. In bovenstaand voorbeeld was de geschatte tijd voor de taak 1 uur, en werd er in twee verschillende periodes aan de taak gewerkt, eentje van 45 minuten en eentje van 15 minuten.

Tijdregistratie lezen in API-ondersteuning

Het is nu mogelijk om tijdregistratiegegevens voor taken te lezen in de API. Voor meer informatie ga je naar ons gemeenschapsforum.

Sorry, we ondersteunen deze browser niet

Asana werkt niet met de internetbrowser die je momenteel gebruikt. Registreer je in plaats daarvan met één van de volgende ondersteunde browsers.