Rapporten

Universele rapporten zijn beschikbaar voor gebruikers met een Premium-abonnement. Ze bieden de mogelijkheid om gegevens te consumeren en vertalen in een visueel, licht verteerbaar formaat. Met universele rapporten kunt u uw teams eenvoudig afstemmen op duidelijke doelen en prioriteit geven aan het juiste werk. Zo krijgt u een nauwkeurig beeld van wat er in uw team gebeurt. Personen op elk niveau van uw organisatie kunnen grafieken combineren in dashboardweergaven om een snel overzicht te krijgen van de statistieken die zij het belangrijkst vinden.

Rapportageoverzicht

Rapporten

Om toegang te krijgen tot de functie Rapporten, gaat u in de linker navigatiebalk naar beneden en klikt u op Rapporten

Dashboardweergave

Zodra u op Rapporten klikt, komt u in een dashboard-hub waar u het volgende kunt bekijken:

 1. Eventuele dashboards die u hebt gemaakt
 2. Elk dashboard dat met u gedeeld is (alleen bekijken)
 3. U kunt ook dashboards favoriet maken, zodat u er gemakkelijk bij kunt
 4. U kunt ook klikken op Dashboard toevoegen om een nieuw dashboard te maken
 5. En dashboards hernoemen of verwijderen vanuit deze weergave

Grafieken

Grafieken

Om een grafiek toe te voegen aan een nieuw of bestaand dashboard klikt u op Grafiek toevoegen

 • U kunt dan een vooraf ingestelde grafiek kiezen uit de sjabloonbibliotheek of zelf een grafiek maken door te klikken op Aangepaste grafiek toevoegen
 • Hier kunt het werk selecteren waarover u een rapport wil maken

Een taakgrafiek maken

scherm van rapport over taken

Na het klikken op Grafiek toevoegen, kiest u Rapport over taken.

scherm van taken opnemen van

U kunt taken opnemen van:

 • Een organisatie
 • Teams
 • Portfolio's
 • Projecten van een specifieke persoon (personen)
 • Een ad-hoc selectie van projecten

Een projectgrafiek maken

Grafieken maken op projectmetadata is beschikbaar voor alle Business-, en Enterprise-klanten.

Door het maken van grafieken in projecten kunt u belangrijke gegevens van projecten, portfolio's en teams begrijpen, bijhouden en vergelijken.

scherm van het rapport over het project

Om grafieken over projectmetadata te maken, kiest u Rapport over projecten.

scherm van rapport over projecteigenaar

####Klik op Grafiek toevoegen en kies het project waarover u wilt rapporteren. U kunt projecten opnemen van:

 • Een organisatie
 • Teams
 • Portfolio's
 • Projecteigenaren
 • Specifieke projecten

Meetscherm

U kunt meten op projectaantal of op numeriek aangepast veld.

Groepeer op projectaantal wanneer u numerieke aangepaste veldwaarden wilt vergelijken.

Grafiekaanpassingen

Zodra u het project hebt gekozen waarover u wilt rapporteren, kunt u uw grafiek maken of aanpassen.

Grafiek aanpassen 1

Om uw grafiek aan te passen:

 1. Ga naar Grafiekstijl en klik op het vervolgkeuzemenu
 2. Hier kunt u de kleur van uw grafiek kiezen
 3. U kunt ook een een nieuw type grafiek kiezen
 4. Klik op Opslaan om uw eventuele wijzigingen op te slaan

X-as

U kunt de X-as-groeperingen aanpassen op:

 • Verantwoordelijke
 • Maker
 • Aangepast veld 
 • Taaktype
 • Taakstatus
 • Project
 • Tijdperiode

De mogelijkheid om te groeperen op tijdperiode is alleen beschikbaar voor alle Business-, en Enterprise-klanten.

U kunt alleen globale aangepaste velden groeperen, dit zijn aangepaste velden die gedeeld worden over projecten 

Y-as

U kunt de Y-as-groeperingen aanpassen op:

 • Aantal taken
 • Voltooiingstijd. Hiermee kunt u meten hoe lang het duurt om een taak te voltooien nadat ze werd aangemaakt.
 • De som of het gemiddelde van een willekeurig globaal numeriek aangepast veld. Bijvoorbeeld: een globaal veld om uren bij te houden.

De mogelijkheid om te groeperen op voltooiingstijd is alleen beschikbaar voor alle Business-, en Enterprise-klanten.

Donut-grafieken kunnen geen gemiddelde als maatstaf gebruiken, want de getallen moeten delen van een geheel zijn 

Filter

####U kunt ook Filters gebruiken om uw grafieken aan te passen. U kunt filteren op:

 • Verantwoordelijke
 • Maker
 • Aangepast veld
 • Subtaken: kies of u subtaken wilt uitsluiten of alleen subtaken in uw grafiek wilt zien
 • Datum: dit kan zijn de aanmaak-, voltooiings- of vervaldatum
 • Taken uitsluiten van portfolio's, projecten eigendom van, of specifieke projecten
 • Voltooiingsstatus van de taak
 • Taakstatus

Grafiek toevoegen

####Vanuit grafiekaanpassingen kunt u klikken op:

 • Annuleren om de modus voor het maken van grafieken te verlaten
 • Maken om deze grafiek in uw dashboard op te slaan

Bekijk dit artikel voor meer informatie over de verschillende grafiektypes en in welke gevallen ze potentieel te gebruiken.

Dashboardinteracties

Dashboard-interacties

Om de volgorde van een grafiek op uw projectdashboard te wijzigen:

 1. Ga met de muis over het Menu en klik om te verwijderen
 2. U kunt op grafieken klikken en ze verslepen om de volgorde te veranderen 

U kunt ook klikken op elk segment van de grafieken waartoe u toegang hebt, om de onderliggende gegevens te bekijken. 

Dashboards delen

Standaard zijn alle dashboards privé voor de eigenaar van het dashboard. 

Delen

Om de privacy-instelling op uw dashboard te wijzigen:

 1. Klik op de delen-knop bovenaan de dashboard-pagina
 2. U kunt dan kiezen om dit dashboard te delen met medewerkers van uw team

Medewerker

Wanneer een medewerker een gedeeld dashboard bekijkt, heeft hij Alleen lezen toegang. Grafieken zien er hetzelfde uit voor iedereen die de dashboards bekijkt, en weerspiegelen de toestemmingen van de maker van het dashboard

Wanneer u in een grafieksegment klikt, zien eventuele medewerkers alleen de onderliggende gegevens waartoe zij toegang hebben.

Beheerdersinstellingen om uit te schakelen

Beheerders hebben de mogelijkheid om universele rapporten uit te schakelen op domeinniveau in de beheerdersconsole.  Als universele rapporten uitgeschakeld is, zullen de gebruikers het tabblad Rapporten niet zien

Als u het tabblad Rapporten niet ziet en denkt dat dit een vergissing is, neem dan contact op met uw beheerder om te praten over het inschakelen ervan.

Sorry, we ondersteunen deze browser niet

Asana werkt niet met de internetbrowser die u momenteel gebruikt. Registreer in plaats hiervan met één van de volgende ondersteunde browsers.