Van start met Asana Doelen | Producthandleiding

Doelen zijn beschikbaar voor alle [Business]-(http://asana.com/business) en Enterprise-klanten.

Overzicht Doelen

Doelen vormen een flexibel systeem voor het bijhouden van doelen dat je helpt meetbare resultaten te behalen door een single source of truth te bieden voor het stellen en bijhouden van doelen, daar waar je teams het werk uitvoeren.

Met Doelen is het eenvoudiger dan ooit om uw teams af te stemmen rond duidelijke doelstellingen en prioriteit te geven aan het juiste werk. Doelen helpen iedereen in uw organisatie begrijpen waarom hun werk belangrijk is en waar ze naartoe moeten werken.

Om dit te doen moet je zowel bedrijfsbrede doelen als teamdoelen stellen, bijhouden en beheren. Bedrijfsdoelen zijn doelen voor de langere termijn die gekoppeld zijn aan het bereiken van de missie van je organisatie. Teamdoelen zijn doelen voor de kortere termijn die samen een bijdrage leveren aan de missiekritieke doelstellingen van je bedrijf.

Doelen kunnen met elkaar worden verbonden als bovenliggende doelen of als subdoelen, zodat een doelhiërarchie kan worden gecreëerd. Er kan ook ondersteunend werk worden toegevoegd om het verband tussen doelen en werk duidelijk te maken.

Navigeer naar de Doelen-sectie in uw zijbalk om de lijstweergave van uw doelen te openen.

Mijn doelen

Mijn doelen

Gebruik het tabblad Mijn doelen om snel de doelen waarvan je eigenaar bent te vinden en te volgen. Navigeer naar het tabblad Mijn doelen via de sectie Doelen in je zijbalk. Hier kun je filteren op Alle doelen, Open doelen en Gesloten doelen. Je kunt je doelen ook rechtstreeks beheren vanuit de startpagina met de widget Mijn doelen.

Mijn doelen widget

Met Mijn doelen kun je makkelijk, rechtstreeks vanaf je eigen startpagina, je eigen doelen bijhouden, zodat je duidelijkheid hebt over wat je moet doen en waarom het belangrijk is.

doelen widget

Voeg om te beginnen de Mijn doelen widget toe. Dit doe je door deze te selecteren uit het menu Aanpassen in de rechterbovenhoek van je startpagina en vanuit de zijbalk naar je startpagina te slepen. Je kunt het overloopmenu gebruiken om de widget op volledige of halve grootte weer te geven, afhankelijk van je voorkeuren. Vanuit de widget kun je het filtermenu gebruiken om open doelen, gesloten doelen, of beide weer te geven.

Teamdoelen

Navigeer naar de Doelen-sectie in je zijbalk om de lijstweergave van je doelen te openen.

lijstweergave doelen

Vanuit de lijstweergave van doelen kun je:

 1. Doelen filteren door op het tabblad van je gewenste doel te klikken. Klik op het tabblad rechts van Bedrijfsdoelen om Teamdoelen te openen.
 2. Een doel toevoegen door ofwel op het tabblad Doel toevoegen of de koptekst van het doel te klikken.
 3. In een doel klikken om de details weer te geven of te bewerken.
 4. Teams tonen of verbergen.
 5. Op Filteren klikken om te zoeken naar een specifieke eigenaar of status van een doel en deze te selecteren.
 6. Doelen openen op basis van specifieke tijdsperiodes door op Alle doelen te klikken.

Bedrijfsdoelen

Tabblad bedrijfsdoelen

Het tabblad Bedrijfsdoelen openen:

 1. Klik op Bedrijfsdoelen, dit brengt je naar het tabblad Bedrijfsdoelen.
 2. Klik op Bedrijfsmissie om de missie, visie en filosofie van uw bedrijfsdoelen te schetsen. Het definiëren van je bedrijfsmissie kan je helpen je team duidelijkheid te verschaffen met betrekking tot de missie van uw bedrijf.
 3. Om een doel toe te voegen klik je op het teken + rechts van de bedrijfsdoelen.
 4. Klik op Filteren om te zoeken naar een specifieke eigenaar of status van een doel, en deze te selecteren.
 5. Open doelen gebaseerd op specifieke tijdsperiodes door op Alle doelen te klikken.

Bedrijfsdoelen 2

Om een bedrijfsdoel toe te voegen klik je op het +teken naast Bedrijfsdoelen. Hiervandaan kun je nieuwe doelen toevoegen en medewerkers en eigenaren kiezen. Je kunt ook een besluit nemen over de privacy van het doel.

Je doelen filteren op bedrijfs- of teamniveau

Je kunt je doelen filteren op teamniveau vanuit de lijstweergave Teamdoelen. Op het tabblad Teamdoelen klik je gewoon op het vervolgkeuzepictogram Teams weergeven/verbergen en selecteer je je organisatie of team. Je kunt ook zoeken naar een bestaand team waar je lid van bent door de teamnaam in het zoekveld te typen. Door gebruik te maken van de zoekfunctie kun je ook openbare teams vinden en teams waarvan je nog geen lid bent.

Doelen filteren

Je doelen filteren op eigenaar of status

Je kunt op elk gewenst moment je doelen filteren op statusniveau vanuit de lijstweergave van je doelen. Klik op de filterknop in de rechterbovenhoek van de lijstweergave van je doelen en kies tussen het bekijken van open of gesloten doelen en hun status. Je kunt gebruikmaken van de zoekbalk om naar specifieke doelen te zoeken.

Filter status

Wanneer er een filter is toegepast, zullen doelen die niet overeenkomen met alle geselecteerde filters (eigenaar, status en/of het team waarop de pagina is gefilterd) niet worden weergegeven. Verwijder de filters om alle doelen voor dat team te zien.

Je doelen filteren op tijdperiode

Asana stelt standaard een fiscaal jaar in voor alle organisaties en aan nieuwe doelen zijn tijdperiodes gekoppeld. Je kunt doelen weergeven op basis van de tijdperiode in de lijstweergave van je doelen door te klikken op de knop Alle doelen en de betreffende tijdperiode te selecteren. Je krijgt daarop toegang tot een gefilterde weergave van doelen die actief zijn in de huidige tijdperiode en je kunt schakelen om doelperioden in het verleden en de toekomst te bekijken.

Filter tijdsperiode

Een nieuw team maken vanuit de lijstweergave van je teamdoelen

U kunt een nieuw team maken vanuit de lijstweergave van uw teamdoelen door op de knop Doel toevoegen te klikken en in het vak Bedrijf of team naar beneden te scrollen naar de prompt Nieuw team maken

Een nieuw team maken

Een nieuw team maken 2

Vanuit het venster Nieuw team maken kunt u:

 1. Een nieuwe naam voor het team toevoegen
 2. Een beschrijving opgeven
 3. Teamleden toevoegen
 4. De privacy-instellingen voor uw team kiezen
 5. Klikken op Team maken wanneer alle details zijn ingevuld

Doelen zijn openbaar, ongeacht het type team waar ze aan zijn gekoppeld.

Een doel maken

Je kunt een nieuw doel maken op bedrijfs- of teamniveau door te klikken op het pictogram Doel toevoegen in de lijstweergave van je doelen.

Een nieuw doel toevoegen

Een doel toevoegen 2

Vanuit de lijstweergave van de doelen op het tabblad Teamdoelen kun je:

 1. De naam van je doel bekijken en het aantal subdoelen dat er aan gekoppeld is. Je kunt het doel ook uitvouwen om de subdoelen te zien
 2. Het team dat aan je doel is gekoppeld bewerken of verwijderen
 3. De startdatum, de vervaldatum of de tijdperiode van je doel bewerken
 4. De voortgang van je doel bekijken en erop klikken om de detailpagina van het doel te openen
 5. De eigenaar voor het geselecteerde doel wijzigen

Wanneer het team is gewijzigd, zal het doel naar de ruimte van het nieuwe team worden verplaatst. Om een doel te vinden, klik je op het vervolgkeuzepictogram in de lijstweergave van je doelen en selecteer je het gewenste team.

De voortgang van je doelen meten

Wanneer je een doel maakt, kun je kiezen hoe je de voortgang naar het bereiken van je doel wilt meten. De bijwerkingsmethode voor doelen kan Automatisch of Handmatig zijn.

voortgang

Wanneer je een doel maakt, kun je de "bijwerkingsmethode" selecteren in de aanmaakmodule. De opties zijn:

 1. Automatisch - de voortgang wordt automatisch berekend uit de subdoelen of projecten (die na het aanmaken op de detailpagina van de doelen worden toegevoegd)
  Kies Automatische voortgangsupdates om werk-over-werk te verminderen doordat de voortgang van een doel rechtstreeks wordt gekoppeld aan subdoelen of projecten. Wanneer een doel automatisch wordt bijgewerkt, is de voortgang een gemiddelde (als de meeteenheid een percentage is) of een som (als de meeteenheid een getal of valuta is) van de subdoelen of projecten. Wanneer de voortgang van deze objecten verandert, verandert ook de bovenliggende voortgang - automatisch. Deze optie is het beste voor doelen waarvan het succes alleen wordt beoordeeld aan de hand van de voortgang van projecten of andere doelen en subdoelen.

 2. Handmatig - de gebruiker werkt de voortgang van dit doel handmatig bij
  Deze optie is het beste voor doelen met specifieke beoordelingscriteria die meer omvatten dan louter de voortgang van subdoelen of projecten, of doelen waarvan de verwezenlijking is gebaseerd op externe gegevens, kwalitatief (een oordeel over de voortgang) of binair (bereikt of niet bereikt).

Automatische voortgang

automatische doelen

Als je de “automatische” bijwerkingsmethode kiest, zul je vervolgens de opties Voortgangsbron en Meting moeten kiezen.

Metingsopties van automatische voortgang voor subdoelen als voortgangsbron

meting

 1. Percentage - de doelvoortgang is een gemiddelde van de voortgangspercentages van de subdoelen
 2. Numeriek totaal - de doelvoortgang is de som van de huidige waarden van de subdoelen
 3. Valuta-totaal - de doelvoortgang is de som van de huidige waarden van de subdoelen. Beschikbare valuta's komen overeen met de beschikbare valuta's in de aangepaste velden: USD, EUR, JPY, GBP, CAD, AUD

Voor automatische, numerieke en valutadoelen moet het Meettype van de subdoelen overeenkomen met dat van het doel. Dit is niet het geval voor % doelen (subdoelen kunnen elk Meettype zijn).

Metingsopties van automatische voortgang voor projecten als voortgangsbron

profielinstellingen

Wanneer je ervoor kiest om je doel bij te werken met projecten als voortgangsbron, wordt de doelvoortgang automatisch bijgewerkt op basis van de meetopties van de voortgang van project(en). Er zijn twee meetopties:

 1. Voltooide mijlpalen - de doelvoortgang is een gemiddelde van het percentage voltooide mijlpalen voor elk bijgevoegd project

 2. Voltooide taken - de doelvoortgang is een gemiddelde van het percentage voltooide taken voor elk bijgevoegd project. Houd er rekening mee dat dit alle taken in het project omvat (inclusief mijlpalen en goedkeuringen)

Als je de methode "Automatisch" gekozen hebt, moet je de configuratie van het doel op zijn detailpagina voltooien

Handmatige voortgang

voortgangsvenster

Als je de 'handmatige' bijwerkingsmethode kiest, zul je de Meting, Huidige Waarde en Doelwaarde moeten kiezen.

Meetopties handmatige voortgang

Er zijn drie types meeteenheden van voortgang die je kunt gebruiken om de voortgang van je doelen bij te houden.

1. Percentage

De meeteenheid percentage is het beste voor kwalitatieve doelen. Met deze meeteenheid kun je voor het bijhouden van de voortgang 0-100% gebruiken en een schatting maken van de hoeveelheid voltooid. Stel voor de meeteenheid percentage '100%' in als doelwaarde voor doelen zoals 'Klantenbinding winnen' of 'Teams laten groeien en betrekken'. Je kunt het beschrijvingsveld gebruiken om richtlijnen toe te voegen over hoe de voortgang moet worden gemeten.

Percentage kan ook worden gebruikt als meeteenheid voor het bijhouden van doelen met % als meeteenheid. Bijvoorbeeld 'Laat het aantal abonnees met 25% toenemen' of 'Verhoog onze tevredenheidsscores van 85% naar 90%'

2. Numeriek

Het beste voor een doel waarbij een concreet aantal resultaten gewenst is. Bijvoorbeeld: 'Ontvang 1000 ingevulde enquêtes' of 'Leid 3 webinars.'

Deze kunnen worden gebruikt voor binaire doelen zoals 'Verzend nieuwe functie' of onderhoudsdoelen zoals 'Zorg voor 99,9% uptime op alle systemen' waar het doel wordt ingesteld als wel of niet bereikt. Dit type doelen wordt ingesteld met een startwaarde van '0' en een doelwaarde van '1'.

3. Valuta

Deze worden het best gebruikt voor doelen met valuta. Bijvoorbeeld: 'Verhoog ARR tot $ 500.000' of 'Genereer $ 80.000 aan boekingen in Q3'.

Meeteenheid instellen

doelvoortgang

automatisch

Subdoelen

Tot 100 subdoelen kunnen met voortgang verbonden worden.
Het pictogram "pijltje omhoog" naast een subdoel voortgang op de detailpagina geeft aan dat het bijdraagt aan de voortgang van het doel.
Als er geen pijltje naar boven staat, draagt het subdoel niet bij aan de voortgang, maar verschijnt het nog wel als subdoel op de detailpagina en in de lijstweergave Doelen
Je kunt subdoelen aan de voortgang toevoegen/verwijderen via het menu "..." voor het subdoel
Je kunt het subdoel ook helemaal loskoppelen van het bovenliggend doel vanuit deze weergave (verwijdert de onderliggend-bovenliggend-relatie tussen de doelen)
Als je een subdoel toevoegt dat privé is, zullen degenen die geen toegang hebben tot het subdoel het zien als "Privédoel" met een knop "Toegang vragen". De eigenaar van het subdoel ontvangt dan een verzoek om ze toegang te verlenen.
De huidige waarde van dat subdoel wordt niet getoond, maar die waarde maakt nog wel deel uit van de berekening van het doel.

Projecten

profielinstellingen

Er kunnen tot 10 projecten met de meeteenheid voor voortgang verbonden worden
Als je een project toevoegt dat privé is voor de eigenaar van het doel of voor de medewerker, dan zien degenen die er geen toegang toe kunnen krijgen "Privéproject" met een knop "Toegang vragen" erbij. De projecteigenaar ontvangt dan een verzoek om ze toegang te verlenen
Het toont niet het huidige % gereed van dat project, maar die waarde maakt nog wel deel uit van de berekening van het doel.
Projecten die in de sectie "Referenties" staan kunnen ook aan de voortgang toegevoegd worden door het menu "..." op de projectregel te gebruiken

Doelen met de bijwerkmethode "Automatisch" worden aangeduid met een bliksemschicht bij het bewegen van de muis over de lijstweergave Als je de bijwerkmethode "Automatisch" hebt gekozen, kun je het veld "Voortgang" niet meer bewerken bij het plaatsen van statusupdates. Je kunt echter nog wel statusupdates plaatsen.

Om projecten of subdoelen aan een doel te verbinden, moeten leden van het doel Kan bewerken toegang hebben.

Voortgangsinstellingen wijzigen

profielinstellingen

Je kunt voortgangsinstellingen bewerken via het bewerkingspotlood op de detailpagina, of via het menu in de kopregel. Hiermee kun je de Bijwerkmethode, Voortgangsbron, Meting, en Decimalen veranderen, (en indien Handmatig, ook de Huidige Waarde, Beginwaarde, en Doelwaarde)

Als je van bijwerkmethode "Handmatig" naar "Automatisch" overschakelt:

 1. Alle verbonden subdoelen dragen standaard bij aan de voortgang (ze kunnen verwijderd worden via het menu "...")
 2. Eventuele verbonden projecten blijven in Referenties. Om ze aan de voortgang te koppelen, moet je dat doen via het menu "..." van het project

Als je van bijwerkmethode "Automatisch" naar "Handmatig" overschakelt:

 1. Subdoelen die eerder bijdroegen aan de voortgang blijven verbonden als subdoelen (maar dragen niet meer bij aan de voortgang)
 2. Projecten die bijdroegen aan de voortgang verhuizen naar de sectie Referenties (maar dragen niet meer bij aan de voortgang)
 3. Als een subdoel bijdraagt aan de voortgang en zijn Meting wordt gewijzigd, draagt het bij aan de voortgang van alle bovenliggende doelen waarmee het een compatibele Meting heeft. Als het echter incompatibel is, draagt het niet langer bij aan de voortgang.

Om de voortgangsinstellingen van een doel te bewerken, moeten leden van het doel Kan bewerken toegang hebben.

Referenties

profielinstellingen

De sectie Referenties verschijnt in het hoofdvenster, en heeft een limiet van 100 verbonden objecten
Verbonden objecten worden gesorteerd in de secties "Project" en "Portfolio"
Als het doel "Automatisch" is, kan een project aan de voortgang van het doel verbonden worden via het menu "...". Het project verschijnt dan in de voortgangssectie, niet in de sectie Referenties Merk op dat de limiet van 100 objecten ook geldt voor de projecten die met voortgang verbonden zijn

De details van een doel bekijken of bewerken

Om een bestaand doel te bekijken of bewerken klik je op de lijstweergave van je doel op het gewenste doel.

Voordat je de voortgang van een doel kunt bijwerken moet je een meeteenheid voor voortgang toevoegen

doel bewerken

een bestaand doel bewerken

Vanuit het venster Doel bewerken kun je:

 1. De voortgang van je doel bijwerken
 2. Een subdoel bekijken, bewerken of toevoegen
 3. De eigenaar van het doel bewerken, de vervaldatum of de tijdsperiode aanpassen of een beschrijving toevoegen
 4. Het team of de medewerkers die aan het team zijn gekoppeld bekijken of bewerken
 5. Bovenliggende doelen bewerken of toevoegen
 6. Ondersteunend werk zoals een project of portfolio toevoegen

Zelfs als het doel openbaar is, zullen de privéprojecten en portfolio's die aan het openbare doel zijn gekoppeld alleen zichtbaar zijn voor mensen met toegang tot dat privéproject of die portfolio.

Om een doel te bewerken, moeten leden van het doel Kan bewerken toegang hebben.

Uw bedrijfsmissieverklaring toevoegen of bewerken

missieverklaring zoeken

Een bestaande missieverklaring toevoegen of bewerken:

 1. Ga naar de sectie Doelen in je zijbalk
 2. Klik op de tab Bedrijfsdoelen
 3. Klik op de missie

missieverklaring toevoegen

Nadat u uw missie geschreven hebt, kunt u op Toevoegen klikken om ze op te slaan, of op Annuleren. U kunt ook een titel voor uw missie toevoegen of de standaardtitel 'Missie' laten staan. Wijzigingen zullen zichtbaar zijn voor uw hele organisatie.

Een bedrijfsmissieverklaring toevoegen of bewerken kan enkel gedaan worden door organisatiebeheerders.

De doelactiviteit bijhouden

Business- en Enterprise-gebruikers kunnen de manieren identificeren waarop het doel vanaf zijn conceptie, volgens verwachting of onverwacht, is gewijzigd.

Activiteiten en interacties die zijn vastgelegd.

Door naar Activiteit in het linkerdeelvenster te scrollen, kunnen gebruikers een reeks taken zien die worden uitgevoerd om het doel te bereiken.

activiteit

Bekijk een spoor van uitgevoerde wijzigingen om:

 • Een historische analyse uit te voeren
 • Het proces te controleren op blokkades
 • Voorspellingen te doen voor gelijkvormige toekomstige doelen
 • De activiteit bij te houden om weloverwogen beslissingen te nemen

Aan de linkerkant vinden gebruikers ruimte om duidelijke, goed gedefinieerde, tijdgebonden, meetbare en haalbare doelen te schrijven. Het rechter deelvenster biedt de mogelijkheid om bovenliggende doelen en ondersteunend werk aan de doelen te koppelen.

Je voortgangsinstellingen bewerken

Nadat je de voortgangsinstellingen van een doel hebt ingesteld, kun je deze bewerken. Je kunt onder meer de bijwerkingsmethode (automatisch of handmatig), het type meeteenheid (bijv. % naar $), de beginwaarde en de doelwaarde wijzigen.

Om de voortgangsinstellingen van je doel te bewerken klik je op de vervolgkeuzepijl naast de koptekst van je doel en selecteer je Voortgangsinstellingen bewerken.

voortgangsinstellingen bewerken 1

In het volgende venster kun je het type van de meeteenheid, het aantal decimalen, de startwaarde, de doelwaarde en de huidige waarde wijzigen.

voortgangsinstellingen bewerken 2

Om de voortgangsmaatstaf van een doel te bewerken, moeten leden van het doel Kan bewerken toegang hebben.

Meldingen

Er worden meldingen getriggerd voor de doeleigenaar en medewerkers wanneer:

 • Het type meeteenheid en de doelwaarde voor de eerste keer zijn ingesteld
 • het type meeteenheid of doelwaarde is veranderd
 • je als een eigenaar bent verwijderd
 • je als medewerker bent toegevoegd
 • iemand een doel van je heeft geliked
 • de datum/tijdperiode van een doel dat je bezit is gewijzigd
 • Het type meeteenheid en de doelwaarde voor de eerste keer zijn ingesteld voor een doel waarvan je de eigenaar bent of waaraan je meewerkt
 • het type meeteenheid of de doelwaarde gewijzigd is voor een doel waarvan je de eigenaar bent of waaraan je meewerkt
 • een doelstatusupdate wordt verstuurd voor een doel waar je eigenaar van bent of aan meewerkt

Merk op dat je nooit meldingen ontvangt voor acties die je zelf ondernam.

Meldingen worden niet gegeven als alleen de beginwaarde of de huidige waarde is aangepast.

Vraag een doelstatusupdate aan

profielinstellingen

Gebruikers die niet de doeleigenaar zijn zien nu een optie om een doelstatusupdate te vragen als ze de detailpagina van het doel bezoeken. Dit werkt op dezelfde manier als het aanvragen van een projectstatusupdate. Wanneer erop geklikt wordt, genereert dit een taak voor de doeleigenaar die vraagt of ze het doel wil bijwerken.
Eigenaars kunnen statusupdates plaatsen (bestaand gedrag), maar zien niet de optie om een update te vragen Doelbewerkers (niet-eigenaars) kunnen statusupdates plaatsen en om een update vragen

De voortgang van je doelen bijwerken

Je kunt de voortgang van je doel op elk gewenst moment bijwerken door op de lijstweergave van je doelen op het doel te klikken en Bijwerken te selecteren.

scherm van overzicht doelstatus

Met doelstatusupdates kun je context schrijven bij het updaten van de status en de voortgang van een doel. Met statusgeschiedenis, kun je de historische voortgang van een doel bijhouden en heb je een verslag van de voortgang van een doel.

Met doelstatusupdates kunt u:

 • Relevante inzichten communiceren wanneer je rapporteert over de status en voortgang van je doelen
 • Belanghebbenden van een doel laten weten wanneer de status of de meeteenheid van voortgang is veranderd van een doel waar ze geïnteresseerd in zijn en waarom. Zo kunnen ze reacties plaatsen, deblokkering opheffen, actie ondernemen of rapporteren als dat nodig is.

schermafbeelding van de status van een open doell

Klik op Stel een status in om de status van je doel te selecteren.

schermafbeelding van instellen van een statusupdate extra info

In je Statusupdate kun je het volgende opnemen:

 1. De voortgang van je doel in percentage
 2. Een samenvatting van hoe het doel vordert
 3. Wat er tot nu toe bereikt is
 4. Wat de voortgang van de doelstelling blokkeert
 5. Volgende stappen

Je kunt vervolgens klikken op Plaatsen.

Om de voortgang van een doel bij te werken, moeten leden van het doel Kan bewerken toegang hebben.

Een doel sluiten

Op de pagina Voortgang bijwerken:

Je kan op elk moment je doel sluiten door in de lijstweergave van je doelen op het doel te klikken en Voortgang bijwerken te kiezen.

scherm van een status van gesloten doel

Om de status van een gesloten doel te selecteren, ga je naar Status instellen. Selecteer een van de opties onder de sectie Gesloten, en klik op Plaatsen.

Met de vervolgkeuzepijl naast de naam van je doel:

Kan je een doel ook sluiten door op de vervolgkeuze-pijl naast de naam van het doel te klikken en Dit doel sluiten te selecteren.

doel sluiten vier

Hier selecteert u de gewenste status en klikt u op Opslaan.

Doelvieringen

vieringen

Als een doelstatus veranderd wordt in een gesloten status: krijgt "Bereikt" een grote viering (veel wezens) krijgt "Gedeeltelijk" een kleine viering (1 wezen)

Om een doel te sluiten, moeten leden van het doel Kan bewerken toegang hebben.

Een doel verwijderen

Je kan een doel verwijderen door op de vervolgkeuzepijl naast de naam van het doel te klikken en Doel verwijderen te selecteren.

doel verwijderen

Om een doel te verwijderen, moeten leden van het doel Kan bewerken toegang hebben.

Privacy van doelen

Je kunt een doel privé maken door wanneer je een doel maakt, onder Privacy 'Privé' te selecteren.

doel toevoegen 1

De privacyinstellingen van een bestaand doel bewerken

Klik in de lijstweergave van je doelen in het gewenste doel.

een bestaand doel bewerken 1

Klik hiervandaan op het pictogram Delen in de rechterbovenhoek.

een bestaand doel bewerken 2

Selecteer vervolgens “Privé maken” of “Openbaar maken”.

een bestaand doel bewerken 3

Om een privacyinstelling van een doel te bewerken, moeten leden van het doel Kan bewerken toegang hebben.

Zie onze veel gestelde vragen over de privacy van doelen voor veel gestelde vragen met betrekking tot de privacy van individuele doelen.

Reacties op doelen

Je kunt nu onder doelen reacties plaatsen om vragen te stellen, gesprekken mogelijk te maken, aanvullende informatie te geven of inzicht te bieden aan iedereen die toegang heeft tot het doel in kwestie. Reacties op doelen maken contextuele communicatie en samenwerking mogelijk voor iedereen die toegang heeft tot de doelen. Je kunt reacties op doelen gebruiken om samen met medewerkers concepten te maken van doelen en om doelen af te stemmen met belanghebbenden. Je kunt reacties op doelen ook gebruiken om waarderingen te delen en zo successen te vieren en je teamleden het gevoel geven dat ze gewaardeerd worden.

reacties

Belangrijke use cases

Duidelijkheid van het werk

 • Een van de belangrijkste voordelen van het gebruik van doelen in plaats van taken of projecten in Asana, is dat iedereen in het bedrijf een gedeelde ruimte krijgt die standaard wordt weergegeven op het bedrijfsniveau van doelen. Dit vermindert verwarring zoals "Wat zijn onze doelen en hoe vind ik ze?" en zorgt ervoor dat ze altijd onder de aandacht blijven van je en je team.

Verbind het werk met het doel

 • Verhoogt de betrokkenheid van werknemers en de motivatie van het team omdat teams duidelijk begrijpen hoe hun werk zich verhoudt tot de bedrijfsdoelen.

Helpt teams te begrijpen wat er in het bedrijf gebeurt

 • Houd in realtime bij hoe de teams naar hun doelen toewerken zodat u kunt zien of initiatieven bijgestuurd moeten worden en u goed werk kunt erkennen.

Leidt tot resultaten

 • Vermindert de zorg dat teams aan dingen werken die geen strategische prioriteiten zijn, omdat teams kunnen zien hoe hun doelen bijdragen aan doelstellingen op bedrijfsniveau.

Kweekt begrip omtrent resultaten

 • Het bijhouden van de voortgang en de status gedurende de levensduur van het doel voorkomt de frustratie dat men aan het eind van de cyclus niet begrijpt waarom doelen wel of niet zijn gehaald.

Voor meer informatie over hoe Doelen kunnen worden gebruikt, gaat u naar Bedrijfsdoelen plannen: doelstellingen en belangrijkste resultaten (OKR's). Bent u op zoek naar best practices en ideeën over het stellen van doelen? Download een digitaal exemplaar van ons Asana-draaiboek voor OKR's.

Veelgestelde vragen over Doelen

Bekijk enkele veel gestelde vragen over Doelen in ons artikel Veel gestelde vragen over doelen.

Sorry, we ondersteunen deze browser niet

Asana werkt niet met de internetbrowser die u momenteel gebruikt. Registreer in plaats hiervan met één van de volgende ondersteunde browsers.