Van start met Asana Doelen | Producthandleiding

Doelen zijn beschikbaar voor alle [Business]-(http://asana.com/business) en Enterprise-klanten.

Overzicht Doelen

Doelen vormen een flexibel systeem voor het bijhouden van doelen dat u helpt meetbare resultaten te behalen door een enkele bron van waarheid te bieden voor het stellen en bijhouden van doelen, daar waar uw teams het werk uitvoeren.

Met Doelen is het eenvoudiger dan ooit om uw teams af te stemmen rond duidelijke doelstellingen en prioriteit te geven aan het juiste werk. Doelen helpen iedereen in uw organisatie begrijpen waarom hun werk belangrijk is en waar ze naartoe moeten werken.

Om dit te doen moet u zowel bedrijfsbrede doelen als teamdoelen stellen, bijhouden en beheren. Bedrijfsdoelen zijn doelen voor de langere termijn die gekoppeld zijn aan het bereiken van de missie van uw organisatie. Teamdoelen zijn doelen voor de kortere termijn die samen een bijdrage leveren aan de missiekritieke doelstellingen van uw bedrijf.

In beide gevallen zijn de doelen voor iedereen zichtbaar, zodat mensen op elk niveau van uw organisatie op elk moment duidelijkheid hebben over de prioriteiten van het bedrijf.

Doelen kunnen met elkaar worden verbonden als bovenliggende doelen of als subdoelen, zodat een doelhiërarchie kan worden gecreëerd. Er kan ook ondersteunend werk worden toegevoegd om het verband tussen doelen en werk duidelijk te maken.

Navigeer naar de Doelen-sectie in uw zijbalk om de lijstweergave van uw doelen te openen.

Teamdoelen

Navigeer naar de Doelen-sectie in uw zijbalk om de lijstweergave van uw doelen te openen.

lijstweergave doelen

Vanuit de lijstweergave van doelen kunt u:

 1. Doelen filteren door op het tabblad van uw gewenste doel te klikken. Klik op het tabblad rechts van Bedrijfsdoelen om Teamdoelen te openen.
 2. Een doel toevoegen door ofwel op het tabblad Doel toevoegen of de koptekst van het doel te klikken
 3. In een doel klikken om de details weer te geven of te bewerken
 4. Teams tonen of verbergen
 5. Op Filteren klikken om te zoeken naar een specifieke eigenaar of status van een doel en deze te selecteren.
 6. Doelen openen op basis van specifieke tijdsperiodes door op Alle doelen te klikken.

Bedrijfsdoelen

Tabblad bedrijfsdoelen

Het tabblad Bedrijfsdoelen openen:

 1. Klik op Bedrijfsdoelen, dit brengt u naar het tabblad Bedrijfsdoelen.
 2. Klik op Bedrijfsmissie om de missie, visie en filosofie van uw bedrijfsdoelen te schetsen. Het definiëren van uw bedrijfsmissie kan u helpen uw team duidelijkheid te verschaffen met betrekking tot de missie van uw bedrijf.
 3. Om een doel toe te voegen klikt u op het + teken rechts van de bedrijfsdoelen
 4. Klik op Filteren om te zoeken naar een specifieke eigenaar of status van een doel, en deze te selecteren.
 5. Open doelen gebaseerd op specifieke tijdsperiodes door op Alle doelen te klikken.

Bedrijfsdoelen 2

Om een bedrijfsdoel toe te voegen klikt u op het +teken naast Bedrijfsdoelen. Hiervandaan kunt u nieuwe doelen toevoegen en medewerkers en eigenaren kiezen. U kunt ook een besluit nemen over de privacy van het doel.

Uw doelen filteren op bedrijfs- of teamniveau

U kunt uw doelen filteren op teamniveau vanuit de lijstweergave Teamdoelen. Op het tabblad Teamdoelen klikt u gewoon op het vervolgkeuzepictogram Teams weergeven/verbergen en selecteert u uw organisatie of team. U kunt ook zoeken naar een bestaand team waar u lid van bent door de teamnaam in het zoekveld te typen. Door gebruik te maken van de zoekfunctie kunt u ook openbare teams vinden en teams waarvan u nog geen lid bent.

Doelen filteren

Uw doelen filteren op eigenaar of status

U kunt op elk gewenst moment uw doelen filteren op statusniveau vanuit de lijstweergave van uw doelen. Klik op de filterknop in de rechterbovenhoek van de lijstweergave van uw doelen en kies tussen het bekijken van open of gesloten doelen en hun status. U kunt gebruikmaken van de zoekbalk om naar specifieke doelen te zoeken.

Op status filteren

Wanneer er een filter is toegepast, zullen doelen die niet overeenkomen met alle geselecteerde filters (eigenaar, status en/of het team waarop de pagina is gefilterd) niet worden weergegeven. Verwijder de filters om alle doelen voor dat team te zien.

Uw doelen filteren op tijdperiode

Asana stelt standaard een fiscaal jaar in voor alle organisaties en aan nieuwe doelen zijn tijdperiodes gekoppeld. U kunt doelen weergeven op basis van de tijdperiode in de lijstweergave van uw doelen door te klikken op de knop Alle doelen en de betreffende tijdperiode te selecteren. U krijgt daarop toegang tot een gefilterde weergave van doelen die actief zijn in de huidige tijdperiode en u kunt schakelen om doelperioden in het verleden en de toekomst te bekijken.

Op tijdperiode filteren

Een nieuw team maken vanuit de lijstweergave van uw teamdoelen

U kunt een nieuw team maken vanuit de lijstweergave van uw teamdoelen door op de knop Doel toevoegen te klikken en in het vak Bedrijf of team naar beneden te scrollen naar de prompt Nieuw team maken

Een nieuw team maken

Een nieuw team maken 2

Vanuit het venster Nieuw team maken kunt u:

 1. Een nieuwe naam voor het team toevoegen
 2. Een beschrijving opgeven
 3. Teamleden toevoegen
 4. De privacy-instellingen voor uw team kiezen
 5. Klikken op Team maken wanneer alle details zijn ingevuld

Doelen zijn openbaar, ongeacht het type team waar ze aan zijn gekoppeld.

Een doel maken

U kunt een nieuw doel maken op bedrijfs- of teamniveau door te klikken op het pictogram Doel toevoegen in de lijstweergave van uw doelen.

Een nieuw doel toevoegen

Een doel toevoegen stap 2

Vanuit de lijstweergave van de doelen op het tabblad Teamdoelen kunt u:

 1. De naam van uw doel bekijken en het aantal subdoelen dat er aan gekoppeld is. U kunt het doel ook uitvouwen om de subdoelen te zien.
 2. Het team dat aan uw doel is gekoppeld bewerken of verwijderen
 3. De startdatum, de vervaldatum of de tijdperiode van uw doel bewerken.
 4. De voortgang van uw doel bekijken en erop klikken om de detailpagina van het doel te openen.
 5. De eigenaar voor het geselecteerde doel wijzigen

Wanneer het team is gewijzigd, zal het doel naar de ruimte van het nieuwe team worden verplaatst. Om een doel te vinden, klikt u op het vervolgkeuzepictogram in de lijstweergave van uw doelen en selecteert u het gewenste team.

De details van een doel bekijken of bewerken

Om een bestaand doel te bekijken of bewerken klikt u in de lijstweergave van uw doel op het gewenste doel.

Voordat u de voortgang van een doel kunt bijwerken moet u een meeteenheid voor voortgang toevoegen

doel bewerken

een bestaand doel bewerken

Vanuit het venster Doel bewerken kunt u:

 1. De voortgang van uw doel bijwerken
 2. Een subdoel bekijken, bewerken of toevoegen
 3. De eigenaar van het doel bewerken, de vervaldatum of de tijdperiode aanpassen of een beschrijving toevoegen
 4. Het team of de medewerkers die aan het team zijn gekoppeld bekijken of bewerken
 5. Bovenliggende doelen bewerken of toevoegen
 6. Ondersteunend werk zoals een project of portfolio toevoegen

Zelfs als het doel openbaar is, zullen de privéprojecten en portfolio's die aan het openbare doel zijn gekoppeld alleen zichtbaar zijn voor mensen met toegang tot dat privéproject of die portfolio.

De doelactiviteit bijhouden

Business- en Enterprise-gebruikers kunnen de manieren identificeren waarop het doel vanaf zijn conceptie, volgens verwachting of onverwacht, is gewijzigd.

Activiteiten en interacties die zijn vastgelegd.

Door naar Activiteit in het linkerdeelvenster te scrollen, kunnen gebruikers een reeks taken zien die worden uitgevoerd om het doel te bereiken.

activiteit

Bekijk een spoor van uitgevoerde wijzigingen om:

 • Een historische analyse uit te voeren
 • Het proces te controleren op blokkades
 • Voorspellingen te doen voor gelijkvormige toekomstige doelen
 • De activiteit bij te houden om weloverwogen beslissingen te nemen

Aan de linkerkant vinden gebruikers ruimte om duidelijke, goed gedefinieerde, tijdgebonden, meetbare en haalbare doelen te schrijven. Het rechterdeelvenster biedt de mogelijkheid om bovenliggende doelen en ondersteunend werk aan de doelen te koppelen.

Uw meeteenheden voor voortgang bewerken

U kunt de meeteenheid van voortgang van een doel bewerken nadat u deze hebt ingesteld. U kunt onder meer het type meeteenheid (bijv. % naar $), de beginwaarde en de doelwaarde wijzigen.

Om de meeteenheden van voortgang van uw doel te bewerken klikt u op de vervolgkeuzepijl naast de koptekst van uw doel en selecteert u Meeteenheid van voortgang bewerken.

meeteenheid van voortgang bewerken 1

In het volgende venster kunt u het type van de meeteenheid, het aantal decimalen, de startwaarde, de doelwaarde en de huidige waarde wijzigen.

meeteenheid voortgang bewerken 2

Meldingen

Er worden meldingen getriggerd voor de doeleigenaar en medewerkers (behalve de gebruiker die de actie heeft voltooid) wanneer:

 • het type meeteenheid en de doelwaarde voor de eerste keer zijn ingesteld;
 • het type meeteenheid of doelwaarde is veranderd.

Er worden geen meldingen getriggerd wanneer alleen de startwaarde of de huidige waarde is aangepast.

Meeteenheden van voortgang toevoegen aan uw doelen

U kunt een meeteenheid van voortgang voor uw doel toevoegen door in de lijstweergave van uw doelen op het doel te klikken en het pictogram Meeteenheid van voortgang toevoegen te selecteren. Deze meeteenheden voor voortgang zijn dezelfde als de meeteenheden die beschikbaar zijn wanneer u numerieke aangepaste velden gebruikt.

voortgang

Selecteer in het voortgangsvenster de opmaak die geschikt is voor uw doel.

voortgangsvenster

Types meeteenheden van voortgang

Er zijn drie types meeteenheden van voortgang die u kunt gebruiken om de voortgang van uw doelen bij te houden.

Percentage

De meeteenheid percentage is het beste voor kwalitatieve doelen. Met deze meeteenheid kunt u voor het bijhouden van de voortgang 0-100% gebruiken en een schatting maken van de hoeveelheid voltooid. Stel voor de meeteenheid percentage '100%' in als doelwaarde voor doelen zoals 'Klantenbinding winnen' of 'Teams laten groeien en betrekken'. U kunt het beschrijvingsveld gebruiken om richtlijnen toe te voegen over hoe de voortgang moet worden gemeten.

Percentage kan ook worden gebruikt als meeteenheid voor het bijhouden van doelen met % als meeteenheid. Bijvoorbeeld 'Laat het aantal abonnees met 25% toenemen' of 'Verhoog onze tevredenheidsscores van 85% naar 90%'

Numeriek

Het beste voor een doel waarbij een concreet aantal resultaten gewenst is. Bijvoorbeeld: 'Ontvang 1000 ingevulde enquêtes' of 'Leid 3 webinars.'

Deze kunnen worden gebruikt voor binaire doelen zoals 'Verzend nieuwe functie' of onderhoudsdoelen zoals 'Zorg voor 99,9% uptime op alle systemen' waar het doel wordt ingesteld als wel of niet bereikt. Dit type doelen wordt ingesteld met een startwaarde van '0' en een doelwaarde van '1'.

Valuta

Deze worden het best gebruikt voor doelen met valuta. Bijvoorbeeld: 'Verhoog ARR tot $ 500.000' of 'Genereer $ 80.000 aan boekingen in Q3'.

De voortgang van uw doelen bijwerken

U kunt de voortgang van uw doel op elk gewenst moment bijwerken door in de lijstweergave van uw doelen op het doel te klikken en Bijwerken te selecteren.

scherm van overzicht doelstatus

Met doelstatusupdates kunt u context schrijven bij het updaten van de status en de voortgang van een doel. Met statusgeschiedenis, kunt u de historische voortgang van een doel bijhouden en hebt u een archief over de voortgang van een doel.

Met doelstatusupdates kunt u:

 • Relevante inzichten communiceren wanneer u rapporteert over de status en vooruitgang van uw doelen
 • Belanghebbenden van een doel laten weten wanneer de status of voortgangsmetriek is veranderd van een doel waar zij geïnteresseerd in zijn en waarom. Zo kunnen ze reacties plaatsen, deblokkering opheffen, actie ondernemen of rapporteren als dat nodig is.

schermafbeelding van de status van een open doell

Klik op Stel een status in om de status van uw doel te selecteren.

Statusupdate

schermafbeelding van instellen van een statusupdate extra info

In uw Statusupdate kunt u het volgende opnemen:

 1. De voortgang van uw doel in percentage
 2. Een samenvatting van hoe het doel vordert
 3. Wat er tot nu toe bereikt is
 4. Wat de voortgang van de doelstelling blokkeert
 5. Volgende stappen

U kunt vervolgens klikken op Plaatsen.

Een doel sluiten

Op de pagina Voortgang bijwerken:

U kunt op elk moment uw doel sluiten door in de lijstweergave van uw doelen op het doel te klikken en Voortgang bijwerken te kiezen.

scherm van een status van gesloten doel

Om de status van een gesloten doel te selecteren, gaat u naar Status instellen. Selecteer een van de opties onder de sectie Gesloten, en klik op Plaatsen.

Met de vervolgkeuzepijl naast de naam van uw doel:

U kunt een doel ook sluiten door op de vervolgkeuze-pijl naast de naam van het doel te klikken en Dit doel sluiten te selecteren.

doel sluiten vier

Hier selecteert u de gewenste status en klikt u op Opslaan.

Een doel verwijderen

U kunt een doel verwijderen door op de vervolgkeuzepijl naast de naam van het doel te klikken en Doel verwijderen te selecteren.

doel verwijderen

Privacy van doelen

De privacy-instellingen bijwerken voor een nieuw doel

Klik onder het tabblad Teamdoelen op de knop Doel toevoegen.

Doel toevoegen 1

Vul de naam en de details van uw doel in en klik op Openbaar of Privé en klik vervolgens op Doel opslaan.

Doel toevoegen 2

De privacyinstellingen van een bestaand doel bewerken

Klik in de lijstweergave van uw doelen in het gewenste doel.

een bestaand doel bewerken 1

Klik hiervandaan op het privacypictogram in de rechterbovenhoek.

een bestaand doel bewerken 2

Beslis vervolgens of u uw doel Openbaar of Privé wilt maken en klik op Doel opslaan.

een bestaand doel bewerken 3

De privacyinstellingen van een bestaand subdoel bewerken

U kunt de privacyinstellingen van uw subdoel wijzigen door in het subdoel en op het privacypictogram te klikken.

een bestaand doel bewerken 1

Klik hiervandaan op het privacypictogram in de rechterbovenhoek.

een bestaand doel bewerken 2

Beslis vervolgens of u uw doel Openbaar of Privé wilt maken en klik op Doel opslaan

een bestaand doel bewerken 3

Zie onze Veel gestelde vragen over de privacy van doelen voor veel gestelde vragen met betrekking tot de privacy van individuele doelen.

Reacties op doelen

U kunt nu onder doelen reacties plaatsen om vragen te stellen, gesprekken mogelijk te maken, aanvullende informatie te geven of inzicht te bieden aan iedereen die toegang heeft tot het doel in kwestie. Reacties op doelen maken contextuele communicatie en samenwerking mogelijk voor iedereen die toegang heeft tot de doelen. U kunt reacties op doelen gebruiken om samen met medewerkers doelen te schetsen en om doelen af te stemmen met belanghebbenden.

reacties

Reacties op doelen verschijnen onderaan het specifieke doel en worden opgenomen op de detailpagina van het doel.

reacties 2

Belangrijke use cases

Duidelijkheid van het werk

 • Een van de belangrijkste voordelen van het gebruik van Doelen in plaats van taken of projecten in Asana, is dat iedereen in het bedrijf een gedeelde ruimte krijgt die standaard wordt weergegeven op het bedrijfsniveau van Doelen. Dit vermindert verwarring zoals "Wat zijn onze doelen en hoe vind ik ze?" en zorgt ervoor dat ze altijd onder de aandacht blijven van u en uw team.

Verbind het werk met het doel

 • Verhoogt de betrokkenheid van werknemers en de motivatie van het team omdat teams duidelijk begrijpen hoe hun werk zich verhoudt tot de bedrijfsdoelen.

Helpt teams te begrijpen wat er in het bedrijf gebeurt

 • Houd in realtime bij hoe de teams naar hun doelen toewerken zodat u kunt zien of initiatieven bijgestuurd moeten worden en u goed werk kunt erkennen.

Leidt tot resultaten

 • Vermindert de zorg dat teams aan dingen werken die geen strategische prioriteiten zijn, omdat teams kunnen zien hoe hun doelen bijdragen aan doelstellingen op bedrijfsniveau.

Kweekt begrip omtrent resultaten

 • Het bijhouden van de voortgang en de status gedurende de levensduur van het doel voorkomt de frustratie dat men aan het eind van de cyclus niet begrijpt waarom doelen wel of niet zijn gehaald.

Voor meer informatie over hoe Doelen kunnen worden gebruikt, gaat u naar Bedrijfsdoelen plannen: doelstellingen en belangrijkste resultaten (OKR's). Bent u op zoek naar best practices en ideeën over het stellen van doelen? Download een digitaal exemplaar van ons Asana-draaiboek voor OKR's.

Veelgestelde vragen over Doelen

Bekijk enkele veel gestelde vragen over Doelen in ons artikel Veel gestelde vragen over doelen.

Sorry, we ondersteunen deze browser niet

Asana werkt niet met de internetbrowser die u momenteel gebruikt. Registreer in plaats hiervan met één van de volgende ondersteunde browsers.

Kies uw taal

Het selecteren van een taal wijzigt de taal en/of inhoud op asana.com