Voortgang, status, en werk koppelen aan doelen

Houd de voortgang van je doelen bij en communiceer belangrijke informatie over hun voortgang naar belanghebbenden via statusupdates.

Voortgang en status zijn de belangrijkste indicatoren voor hoe je organisatie haar doelen bijhoudt. Doelen koppelen aan het werk biedt duidelijkheid over het waarom van de voortgang en status ervan.

Meer informatie over de verschillende types voortgangsmetingen die je kunt gebruiken voor je doelen en hoe je context kunt geven aan je belanghebbenden over de status en voortgang van je doelen.

De voortgang van je doelen meten

Wanneer je je doel maakt, kun je kiezen hoe je de voortgang wilt meten tot de voltooiing van je doel. Je kunt de updatemethode van je doelen instellen op Automatisch of Handmatig.

updatemethode kiezen

Een updatemethode kiezen

Handmatige methode

Met de Handmatige updatemethode moet je de metriek van de voortgang van je doelen handmatig bijwerken. Wanneer je een handmatig doel aanmaakt, moet je een huidige waarde en een doelwaarde ingeven. Je kunt kiezen uit drie metingstypes: percentage, numeriek en valuta.

Deze optie is het best voor doelen met specifieke evaluatiecriteria of doelen waarvan het bereiken ervan gebaseerd is op externe gegevens, kwalitatief (een oordeel over de voortgang) of binair (bereikt of niet bereikt).

De handmatige methode instellen

handmatige meting

Vanuit het venster Doel toevoegen:

 1. Selecteer Handmatig als update-methode
 2. Kies het metingstype
 3. Voeg een huidige en een doelwaarde in

handmatige voortgang bijwerken

De voortgang van doelen bijwerken met de handmatige update-methode kun je op twee manieren:

 1. Maak een statusupdate en bewerk van hieruit de voortgang, of
 2. Klik via de detailpagina van het doel op Voortgangsinstellingen bewerken en bewerk de huidige waarde

Automatische methode

Met de Automatische optie kun je automatisch de voortgang berekenen van twee bronnen: subdoelen en projecten. Wanneer de voortgang van de bron wijzigt, wordt ook de bovenliggende taak automatisch gewijzigd.

Als je Subdoelen kiest als voortgangsbron, kun je kiezen uit drie metingtypes: percentage, numeriek totaal of totale valuta. De percentagemeting toont een gemiddelde van de subdoelen, terwijl de numerieke en valutametingen een som van de subdoelen tonen.

Je kunt tot 100 subdoelen koppelen aan de voortgang.

Als je Projecten kiest als voortgangsbron, kun je het succes meten met Voltooide mijlpalen of Voltooide taken. De voortgang van het doel wordt dan bepaald door het gemiddelde van het percentage mijlpalen of taken die voltooid zijn voor elk project. Bekijk in deze video voorbeelden van hoe dit werkt:

Voltooide taken omvat alle taken, mijlpalen en goedkeuringen.

Je kunt tot 10 projecten koppelen aan de voortgang.

De automatische methode instellen

automatische methode

Vanuit het venster doel toevoegen:

 1. Selecteer Automatisch als updatemethode
 2. Selecteer de voortgangsbron
 3. Kies het metingstype
 4. Vanaf de detailpagina van het doel kun je ofwel subdoelen of projecten koppelen

Deze optie is het best voor doelen waarvan het succes alleen wordt bepaald door de voortgang van projecten of andere doelen en subdoelen.

Subdoelen en projecten verwijderen

verwijderen

Om subdoelen of projecten uit het bovenliggende doel te verwijderen, navigeer je naar de detailpagina van het bovenliggende doel en klik je op het driepunten-pictogram naast de naam van het subdoel of project. Je kunt ze verwijderen uit de automatische voortgang of ze volledig loskoppelen van het bovenliggende doel.

De voortgang van je doelen bewerken

Je kunt je updatemethode, voortgangsbron en metingstype wijzigen door de voortgangsinstellingen van je doel te bewerken.

voortgangsinstellingen bewerken

De voortgangsinstellingen van je doel bewerken:

 1. Klik op het vervolgkeuzemenu naast de naam van je doel en selecteer Voortgangsinstellingen bewerken
 2. Of klik op het potlood-pictogram in de voortgangsbalk van het doel

Veranderen van handmatig naar automatisch

 1. Gekoppelde subdoelen dragen automatisch bij aan de voortgang van het doel
 2. Gekoppelde projecten blijven in de sectie Referenties

Veranderen van automatisch naar handmatig

 1. Subdoelen die voorheen bijdroegen aan de voortgang blijven gekoppeld als subdoelen, maar dragen niet langer bij aan de voortgang.
 2. Projecten die bijdroegen aan de voortgang worden verplaatst naar de sectie Referenties maar dragen niet langer bij aan de voortgang.

Doelstatusupdates

Doelstatusupdates bieden de leden van een doel context over de status en voortgang van een doel. Met de statusgeschiedenis van het doel kunnen ze ook de historische voortgang bijhouden van een doel en begrijpen hoe het doel evolueerde doorheen de tijd.

Meer informatie over het doelbeheerproces en de rol die statusupdates hierin spelen.

statusupdate

Een doelstatusupdate maken voor de eerste keer:

 1. Selecteer het doel dat je wilt bijwerken
 2. Je kunt kiezen uit de volgende drie statussen: Op schema, Loopt risico en Niet op schema
 3. Schrijf een naam voor je statusupdate en voeg daaronder informatie toe over de voortgang van het doel
 4. Je kunt nieuwe secties toevoegen en bestaande secties verwijderen of bewerken
 5. Je kunt een herinnering instellen om wekelijks, tweewekelijks, maandelijks of per kwartaal de status bij te werken
 6. Je kunt zien hoeveel mensen een melding zullen krijgen over je statusupdate
 7. Selecteer Posten om de update te versturen

Als het bijhouden van doelen nieuw is voor je, vind je meer informatie in de instructies van Asana over hoe je de evaluatiecriteria van doelen bepaalt.

toekomstige statusupdate

Voor toekomstige statusupdates kun je de voortgang van je doel bijwerken door te klikken op de knop Bijwerken op de detailpagina van je doel.

Doelherinneringen

Met doelherinneringen worden eigenaren van doelen eraan herinnerd om hun doelen actueel te houden, zodat hun belanghebbenden tijdig weten hoe de doelen vorderen en wat de uitkomsten waren.

herinneringen

Doelherinneringen instellen:

 1. Open de statusupdatebewerker
 2. Je kunt wekelijkse, tweewekelijkse, maandelijkse of herinneringen per kwartaal instellen.

Alleen doeleigenaren kunnen doelherinneringen instellen.

Een doel afsluiten

Wanneer een doel klaar is om geëvalueerd te worden, kun je een statusupdate maken om de leden van het doel te laten weten of het doel werd bereikt of niet. Neem hierin informatie op over de impact van het doel en alle mogelijke afwijkingen van het plan of redenen waarom het niet werd bereikt.

Je kunt kiezen uit: Bereikt, Gedeeltelijk, Niet bereikt en Geannuleerd.

Als het bijhouden van doelen nieuw is voor je, vind je meer informatie in de instructies van Asana over hoe je de evaluatiecriteria van doelen bepaalt.

doel afsluiten

Vanaf de pagina Voortgang bijwerken kun je je doel op elk moment afsluiten.

Om de status van een afgesloten doel te selecteren, ga je naar Status instellen. Selecteer een van de opties onder de sectie Afgesloten en klik op Posten

Doeleigenaren ontvangen een herinnering tegen het einde van de tijdsperiode of aangepaste vervaldatum van het doel om het te beoordelen en af te sluiten.

Sorry, we ondersteunen deze browser niet

Asana werkt niet met de internetbrowser die je momenteel gebruikt. Registreer je in plaats daarvan met één van de volgende ondersteunde browsers.