Formulieren

Formulieren zijn beschikbaar voor alle Premium-, Business- en Enterprise-klanten. Bepaalde functies binnen Formulieren, zoals vertakkingen, koptekst-aanpassing en aanpassing van bevestigingsberichten zijn alleen beschikbaar voor Business- en Enterprise-gebruikers.

Met Asana Forms kunt u de standaardiseren hoe het werk voor uw team van start gaat, de nodige informatie verzamelen en ervoor zorgen dat er geen werk over het hoofd wordt gezien. U kunt Formulieren gebruiken met interne en externe teams, om informatie te verzamelen en te consolideren, en zo min mogelijk wrijving, heen en weer, of misverstanden voor uw team te veroorzaken.

Een formulier maken

Formulieren maken deel uit van elk Asana-project. Als iemand uw formulier invult, verschijnt het als een nieuwe taak in het project waarmee het verbonden is.

Formulieren maken

Een formulier maken:

 1. Ga naar een project en navigeer naar het tabblad Formulieren
 2. Klik op Maak een formulier

Menu Aanpassen

Standaard wordt u automatisch doorgestuurd naar het menu Aanpassen van uw project. Van hieruit kunt u Formulieren maken, bewerken en delen. Uw formulier krijgt dezelfde naam als het project waaraan het gekoppeld is, maar u kunt de naam van uw formulier veranderen en een beschrijving toevoegen om de indieners van het formulier aanwijzingen of informatie te geven.

Asana-formulieren worden ook geleverd met twee standaardvragen, naam en e-mail, om ervoor te zorgen dat u de contactgegevens krijgt van de mensen die werk bij uw team aanvragen. U kunt ervoor kiezen om deze vragen te verwijderen wanneer u uw formulier aanmaakt.

Het verwijderen van de e-mailvraag betekent dat de indieners geen e-mailbevestiging meer ontvangen in verband met hun indiening.

Formulieren maken

In het venster Formulier maken, kunt u:

 1. Een naam toevoegen
 2. Een e-mailadres toevoegen
 3. Een andere vraag maken

Formuliervertakking

Formuliervertakking is een Business-functie.

Met vertakking van formulieren kunt u vervolgvragen maken die gekoppeld zijn aan bepaalde antwoorden op vervolgkeuzelijsten of meerkeuzevragen.

Wanneer u een formulier maakt, kiest u eerst een vervolgkeuze of een meerkeuze-vraag uit uw vragenlijst. Houd er rekening mee dat u bij beide keuzes specifiek uw eigen vragen moet opnemen.

vertakkingslogica 1

Van hieruit beweegt u met de muis over het pictogram Een vertakking toevoegen rechts van de door u gekozen vervolgkeuze-optie en klikt erop.

branching logic 2

Binnen een vertakking kunt u maximaal vijf vertakkingsniveaus hebben.

Een formulier aanpassen

Zodra een formulier is aangemaakt, kunt u via de rechter zijbalk extra vragen aan uw formulier toevoegen.

Formulierinstellingen

formulierinstellingen

Op het tabblad Formulierinstellingen kunt u:

 1. Een antwoord op een vraag kiezen om als titel van de taak te gebruiken
 2. Een standaardverantwoordelijke aanwijzen voor elke formulierindiening
 3. De optie aan en uitschakelen om alle antwoorden naar de taakbeschrijving te kopiëren
 4. Een aangepast bevestigingsbericht toevoegen
 5. Een knop toevoegen, zodat indieners gemakkelijk een andere inzending kunnen doen

De mogelijkheid om een standaard gevolmachtigde en een aangepast bevestigingsbericht toe te voegen is een Business-functie.

Verbinding aangepast veld

Met aangepast veldverbinding kunt u bijwerken waarmee de antwoorden op formuliervragen in Asana verbonden zijn.

aangepaste veldverbinding

U kunt ook een nieuw aangepast veld maken vanuit het venster *Verbonden met**.

Verbinding datumveld

Voor datumvragen kunt u ook kiezen om de antwoorden op de formuliervragen te koppelen aan de vervaldatum.

datumveldverbinding

Koptekst aanpassen

Aanpassing van de koptekst is een Business-functie.

Om een omslagfoto toe te voegen, klikt u op het pictogram Omslagfoto toevoegen bovenaan uw formulier.

formulierkoptekst

De afmetingen van de afbeelding voor de koptekst zijn 800 x 120 pixels.

Aangepaste branding op formulieren

Enterprise-gebruikers die een logo geüpload hebben naar Asana via hun Beheerdersconsole krijgen de optie om dit logo op hun formulieren te tonen.

Om uw formulier van een eigen merknaam te voorzien, moet u eerst uw bedrijfslogo uploaden. U kunt dit doen via het tabblad Instellingen van uw beheerdersconsole.

Zodra het logo geüpload is, navigeert u naar uw formulier en klikt u op de formuliernaam/-beschrijving. Van hieruit klikt u op Het logo van uw organisatie op dit formulier weergeven.

aangepast forumulierlogo

Bijlagen aan een Formulier toevoegen

U kunt ook bijlagen aan uw formulier toevoegen, zodat indieners creatieve briefings, afbeeldingen, documenten, PDF's en meer kunnen bijvoegen. Elke bijlage die aan een formulier wordt toegevoegd, wordt aan de taak gekoppeld die in uw project wordt aangemaakt zodra het formulier is ingediend.

Om een bijlage toe te voegen, klikt u op het pictogram Bijlage onder uw vragenlijst.

Bijlagen

bijlage 2

Zodra u uw vraag hebt toegevoegd, kunt u:

 1. De naam van de vraag wijzigen of bewerken en een vraagbeschrijving toevoegen
 2. Toevoeging van meerdere bijlagen toestaan
 3. Het veld Verplicht aan of uitschakelen

Voorbeeld van een formulier

Terwijl u uw formulier opbouwt, kunt u het op elk moment bekijken om te zien hoe het eruit zal zien voor de indieners van het formulier.

Weergave 1

Vanuit de formulierweergave in een project:

 1. Klik op Formulierweergave

weergave 2

Een formulier delen

Als uw formulier klaar is om te delen, kunt u op de knop Link kopiëren klikken, en de link wordt naar uw klembord gekopieerd. U kunt de link delen met uw teamgenoten in Asana, en ook met iedereen die geen Asana account heeft, en zij zullen het formulier kunnen invullen.

Formulieren maken

Zodra het formulier ingevuld is, krijgt de indiener van het formulier een bevestigingsbericht te zien, dat hem laat weten dat zijn inzending ontvangen is, en zijn inzending komt als een nieuwe taak in uw project.

Een bevestigings-e-mail met een verslag van de indiening van het formulier wordt ook verzonden nadat het formulier is ingediend.

Het formulier moet een e-mailvraag bevatten en de indiener moet de e-mailvraag invullen om de inzending te kunnen versturen.

weergave 2

Als de indieners in Asana zitten, kunt u ze als taakvolgers toevoegen. Als ze niet in Asana zitten, en u wilt dat ze meevolgen, kunt u een uitnodiging sturen om deel te nemen in Asana.

weergave 2

U kunt dan volgers toevoegen, werk prioriteren, taakdetails veranderen, en werk vooruit schuiven om ervoor te zorgen dat de taak voltooid wordt.

Formulieren als sjabloon

Door Asana gemaakte sjablonen omvatten formulieren.

creatieve aanvragen

Een formuliersjabloon maken:

 1. Vanuit Kies een projectsjabloon klikt u op Creatieve aanvragen
 2. Klik op de knop Sjabloon gebruiken wanneer u naar Formulierensjabloon gaat

Vanuit de projectsjablonen wordt u doorgestuurd naar een formulier voor Creatieve aanvragen, dat alle creatieve aanvragen van uw team zal vastleggen en voor u ordenen.

weergave 2

Wanneer u Sjabloon gebruiken kiest, kunt u de sjabloon een andere naam geven en met uw nieuwe project in Formuliersjabloon aan de slag gaan.

Een formulier dupiceren

Wanneer u een project dupliceert, hebt u ook de mogelijkheid om uw formulier te dupliceren. U hoeft alleen maar het selectievakje Formulier aan te vinken bij het dupliceren van het gewenste project.

dupliceren

Formulieren worden automatisch gedupliceerd via door Asana gemaakte sjablonen, aangepaste sjablonen, en de API.

Sorry, we ondersteunen deze browser niet

Asana werkt niet met de internetbrowser die u momenteel gebruikt. Registreer in plaats hiervan met één van de volgende ondersteunde browsers.

Kies uw taal

Het selecteren van een taal wijzigt de taal en/of inhoud op asana.com