Aangepaste sjablonen

Aangepaste sjablonen besparen uw team tijd doordat u sjabloonprojecten kunt maken om te kopiëren voor meerdere bestaande workflows of processen die u vaak gebruikt. Ze geven uw team ook het vertrouwen dat ze de processen niet helemaal opnieuw hoeven te maken, en dat ze zich geen zorgen hoeven te maken dat ze stappen missen. U kunt projecten instellen om uw werk vanaf het begin perfect bij te houden. U kunt ook de vervaldatums van taken automatisch aanpassen op basis van de begin- of einddatum van uw project, zodat u stappen kunt besparen in uw projectplanning.

Een bestaand project omzetten in een sjabloon

opslaan als sjabloon

Een bestaand project omzetten in een sjabloon:

 1. Klik op het pijl-pictogram naast de projecttitel.
 2. Selecteer Omzetten in sjabloon

Zodra u uw sjabloon hebt opgeslagen, zal het onmiddellijk zichtbaar zijn voor u en uw team. U kunt het gebruiken door een nieuw project aan te maken en naar het tabblad Door 'bedrijfsnaam' te gaan. Daar vindt u alle aangepaste sjablonen en de teams waar ze voor gemaakt zijn, die u kunt kopiëren.

Gebruik een aangepast sjabloon om een nieuw project te maken

Een project aanmaken 1

U kunt een nieuw project maken met een aangepaste sjabloon door het sjabloonproject te openen en te klikken op de optie Dit sjabloon gebruiken rechts bovenaan de pagina.

U kunt ook een bestaand aangepast sjabloon gebruiken wanneer u een nieuw project maakt met de oranje Omniknop

Een project aanmaken 2

Een project aanmaken:

 1. Klik op de omniknop in de bovenbalk
 2. Selecteer Project

Kies een aangepast sjabloon

####Een aangepast sjabloon kiezen:

 1. Ga naar het tabblad Op 'naam organisatie/werkruimte'
 2. Klik op de aangepaste sjabloon die u wilt gebruiken

Van hieruit geeft u het nieuwe project dat van het sjabloon gemaakt wordt een naam, en kiest u in welk team het project moet komen. U kunt het project ook delen met uw team, of het privé maken voor projectleden. Zodra u dit gedaan hebt, klikt u op Project maken of Volgende als er vaste gegevens in de aangepaste sjabloon staan.

Naam van project

Wanneer u een nieuw project maakt met een aangepast sjabloon, wordt alles gekopieerd. Dit omvat de projectbeschrijving, de taken, de vervaldatums, de secties, de aangepaste velden en de projecten waar de taken in meerdere stappen zijn ingevoerd.

Projectdatums plannen vanuit een aangepast sjabloon

Als er vaste datums in het aangepaste sjabloon staan, hoeft u alleen maar een begindatum of een einddatum te kiezen bij het maken van uw project en Asana plant al uw taken voor u in. U kunt projectdatums instellen vanuit de projectvoortgangsweergave.

Het scherm voor het plannen van projectdatums verschijnt alleen als er vaste datums (een project- of taakvervaldatum of datumbereik) in het aangepaste sjabloon staat.

Automatisch verschuiven datums

In het scherm Plan projectdatums:

 1. Kies een startdatum of een einddatum voor uw project
 2. Kies of taken al dan niet in het weekend gepland mogen worden
 3. Klik op Project maken als u klaar bent

Gebruik projectdatums wanneer u een start- of einddatum in gedachten hebt, en een taak ervoor of erna moet plannen.

Use cases

Hier zijn enkele voorbeelden van hoe u een project kunt maken met een aangepast sjabloon en met een startdatum en einddatum.

Een startdatum gebruiken

startdatum

Een startdatum gebruiken:

 1. Kies Startdatum
 2. Voeg de datum toe van het agendapictogram
 3. Klik op Project maken

startdatum voorbeeld

De taak met de vroegste vervaldatum in uw sjabloon-/projectstartdatum wordt verschoven naar de gekozen startdatum.

Een einddatum gebruiken

einddatum

Een einddatum gebruiken:

 1. Kies Einddatum
 2. Voeg de datum toe van het agendapictogram
 3. Klik op Project maken

einddatum voorbeeld

De taak met de laatste vervaldatum in uw sjabloon-/projecteinddatum wordt verschoven naar de gekozen einddatum.

Een sjabloon verwijderen

U kunt een aangepast sjabloon op elk moment uit de bibliotheek verwijderen.

Verwijder sjabloon 1

####Een sjabloon verwijderen:

 1. Klik in het sjabloonproject op de vervolgkeuzepijl van het project
 2. Selecteer Verwijderen uit sjablonen

Sorry, we ondersteunen deze browser niet

Asana werkt niet met de internetbrowser die u momenteel gebruikt. Registreer in plaats hiervan met één van de volgende ondersteunde browsers.

Kies uw taal

Het selecteren van een taal wijzigt de taal en/of inhoud op asana.com