Aangepaste velden

Met aangepaste velden kunt u aanvullende gegevens toevoegen aan taken in uw Asana-projecten. U kunt een veld maken voor fase, prioriteit, kosten of iets anders dat belangrijk is voor uw workflow, team en bedrijf. Hierdoor krijgen mensen duidelijkheid over het werk dat binnen hun organisatie gebeurt.

In Asana kunt u twee soorten aangepaste velden maken. Dit zijn velden die specifiek zijn voor een enkel project of portfolio en velden die in uw hele organisatie opnieuw kunnen worden gebruikt.

Een veld maken dat in uw hele organisatie opnieuw kan worden gebruikt

algemeen veld

Om een veld te maken dat herbruikbaar is in uw hele organisatie:

Klik op de knop Velden toevoegen als u nog velden aan het project moet toevoegen.

algemeen

Op het tabblad Aangepaste velden toevoegen kunt u:

 1. Een veldtitel toevoegen
 2. Het veldtype selecteren
 3. Een beschrijving toevoegen
 4. Het veld toevoegen aan de veldbibliotheek van uw organisatie om het herbruikbaar te maken in uw hele organisatie.

Een veld maken voor een specifiek project of portfolio

lokaal

Om een veld voor een bepaald project of een bepaalde portfolio te maken:

Klik op het plus-pictogram in de rechterbovenhoek als u nog velden aan het project moet toevoegen

lokaal veld

Op het tabblad Aangepaste velden toevoegen kunt u:

 1. Een veldtitel toevoegen
 2. Het veldtype selecteren
 3. Een beschrijving toevoegen
 4. Voeg het veld niet toe aan de veldbibliotheek van uw organisatie, om het specifiek voor uw project te maken
 5. Veld verwijderen
 6. Wijzigingen opslaan

Aangepaste velden toevoegen vanaf uw werkbalk

Voeg aangepaste velden rechtstreeks toe vanaf uw werkbalk.

aangepast veld

Veldtypes en beperkingen

U kunt uit meerdere verschillende veldtypes kiezen, sommige van deze types bieden extra opties:

VeldExtra optie
Enkelvoudige keuzeVervolgkeuze-items of enkelvoudige keuze per veld
Meerdere optiesVervolgkeuze-items, staat meerdere selecties per veld toe
Tekst
NummerDecimale plaatsen
ProcentDecimale plaatsen
ValutaDecimale plaatsen
Kies een optie uit de bibliotheekToon recente velden in uw organisatie
 • Op het moment kan een enkel project slechts 30 velden hebben.
 • U kunt tot maximum 60 velden per taak hebben (dit kunt u bereiken door meerdere projecten samen te brengen onder een enkele taak).
 • Een aangepast veld met vervolgkeuze kan maximaal 100 opties bieden.
 • U kunt maximaal 5 aangepaste velden tegelijk zichtbaar hebben in uw takenlijst.

U kunt maximaal 20 kopteksten van velden zichtbaar hebben voor projecten in lijstweergave en 5 voor projecten in bordweergave.

aangepast veld met meerdere opties

In het aangepaste veld met meerdere opties (multi-select) kunnen in een enkel veld meerdere waarden tegelijk worden ingevuld. Wanneer u voor het type Aangepaste veld met meerdere opties kiest, vult u alle relevante opties in het venster voor het aanpassen van het veld in. Om in uw project het Aangepaste veld met meerdere opties te gebruiken, scrolt u naar het veld dat u wilt bewerken en selecteert gewoon alle van toepassing zijnde opties.

Een bestaand veld uit uw bibliotheek kiezen

U kunt aangepaste velden globaal maken voor uw hele organisatie, zodat u een aangepast veld voor meerdere projecten kunt gebruiken. U krijgt ook de optie om velden lokaal te maken voor een enkel project of portfolio.

U kunt globale velden kiezen uit de veldenbibliotheek van uw organisatie.

Klik op de optie Veld toevoegen binnen de optie Aanpassen in uw werkbalk.

Van hieruit:

 1. Klik op Kiezen uit bibliotheek
 2. Kies het gewenste veld dat u aan uw project wilt toevoegen uit de typeahead-resultaten

Door Asana gemaakte aangepaste velden

U kunt hier een lijst openen met door Asana geconfigureerde aangepaste velden.

Deze velden zullen alleen aan uw organisatie worden toegevoegd wanneer u een project maakt met een Asana-sjabloon dat dat veld bevat.

Velden in een project weergeven

U kunt aangepaste velden als kolommen weergeven in een project:

Vanuit de lijstweergave van uw project:

Aangepaste velden worden als kolommen weergegeven in de takenlijst van uw hoofdvenster.

U kunt de aangepaste velden ook vanuit een taak bekijken:

Aangepaste velden worden weergegeven in de taakdetails van uw rechter deelvenster.

Als een taak tot meerdere projecten behoort en deze projecten verschillende aangepaste velden hebben, dan verschijnen alle velden in de taakdetails van het rechter deelvenster.

Velden bewerken

U kunt een aangepast veld bewerken met uw taakbalk of de koptekst van een kolom.

Klik op het potlood-pictogram naast de veldnaam om het veld te bewerken.

U kunt een aangepast veld ook bewerken via de koptekst van de kolom. Klik op de vervolgkeuzelijst naast het aangepaste veld en kies Veld bewerken.

Bewerkingen aan globale aangepaste velden gelden globaal voor alle projecten waarbij u het veld gebruikt.

Een veld permanent verwijderen:

Om een veld definitief te wissen:

 1. Klik op het potlood-pictogram naast de veldnaam
 2. Klik op Veld verwijderen
 3. Voer de veldnaam in
 4. Klik op Verwijderen

Vervolgkeuzevelden bewerken

Bij het bewerken van een vervolgkeuzeveld, kunt u:

 1. De kleur van de veldoptie bewerken
 2. Een optie uit het veld verwijderen
 3. Een nieuwe optie aan het veld toevoegen
 4. Het veld volledig verwijderen

Vervolgkeuzeopties herschikken

Sleep de vervolgkeuzes om ze te herschikken in uw aangepaste veld.

Als u een vervolgkeuze-item als optie in uw veld verwijdert, behouden de taken die dit item gebruiken dit verwijderde item. Het veld kan vervolgens worden veranderd naar een andere waarde, maar u kunt een waarde niet terugzetten naar een verwijderd item.

Nummervelden bewerken

Wanneer u een getalveld bewerkt, kunt u:

 • Het veld wijzigen in valuta, getal, percentage, aangepast label of niet opgemaakt.
 • Het aantal decimalen wijzigen dat wordt weergegeven
 • Het veld volledig verwijderen

Bij het verminderen van de decimale plaatsen van een veld blijven alle huidige waarden bewaard. Ze worden echter naar boven of beneden afgerond. Wanneer u het aantal decimale plaatsen weer verhoogt, zal de originele waarde weer verschijnen.

Velden uit een project verwijderen

Uw veld uit een project verwijderen wanneer het niet langer nodig of van toepassing is.

U kunt ook de optie Veld verwijderen uit project kiezen door op de drop-down pijl te klikken naast de naam van het aangepaste veld in de koptekst van de kolom.

Wanneer u een veld verwijdert, verwijdert u het alleen uit het huidige project. Het wordt niet in volledig verwijderd. Andere projecten in uw organisatie met hetzelfde veld zullen het behouden en het veld kan nog steeds worden toegevoegd aan andere projecten in uw organisatie.

Behouden waarden

Wanneer u een veld uit uw project verwijdert, worden daarmee niet de waarden van de taken van uw project gewist.

Als er een waarde in het veld is ingevoerd, zullen het aangepaste veld en zijn waarde nog steeds in het rechter deelvenster van uw taakgegevens verschijnen.

Als het veld leeg is, verdwijnt het aangepaste veld ook van het rechter deelvenster van uw taakgegevens.

Een aangepast veld verbergen

U kunt een aangepast veld verbergen door op het tabblad Aanpassen in uw werkbalk te klikken en op het schakelaar-pictogram te drukken.

verbergen

Sorteren op aangepaste velden

Vanaf de werkbalk van uw project

Uw projecten sorteren op aangepast veld in uw lijstweergave

sorteren

Uw project sorteren op aangepast veld:

 1. Klik op het sorteerpictogram in de werkbalk van uw project
 2. Selecteer uw aangepaste veld

Als u dit als uw standaard weergave wilt opslaan, klikt u op het vervolgkeuzepijltje naast de koptekst van het project en selecteert u "Lay-out opslaan als standaard".

Sorteren met het caret-teken in de koptekst van uw kolom

U kunt voor het sorteren op aangepast veld ook gebruikmaken van het caret-teken in de koptekst van uw project.

sorteren

Wanneer u de waarde van een aangepast veld van een taak aanpast, wordt het project automatisch opnieuw gesorteerd.

Aangepast veld en zoekweergaven

Gebruik zoekweergaven om in meerde projecten tegelijk te zoeken naar taken met hetzelfde aangepaste veld.

zoekweergaven

Klik eerst op de zoekbalk om naar de opties voor uitgebreid zoeken te gaan. Klik daar op Filter toevoegen en kies dan Aangepast veld toevoegen.

Het aangepaste veld moet toegevoegd worden aan uw veldbibliotheek van de organisatie om te verschijnen in de opties voor Geavanceerd zoeken.

Veldlabels voor valuta en percentage

Veldlabels voor valuta en percentage

U kunt een numeriek aangepast veld op basis van valuta of percentage maken.

aangepast veld valuta

Vanuit de lijstrasterweergave van uw project:

 1. Klik op het pictogram Aanpassen in uw werkbalk
 2. Klik op Veld toevoegen

een numeriek aangepast veld toevoegen

Van uw tabblad aangepaste velden toevoegen kunt u:

 1. Veldtitel toevoegen
 2. Veldtype toevoegen
 3. Eenheden, decimalen of voorbeeld toevoegen
 4. De bewerkingstoegang van uw veld toevoegen
 5. Het veld aanmaken

Optelwaarden berekenen

een gemiddelde toevoegen aan aangepast veld

Door op Som te klikken aan het einde van de kolom, kunt u het volgende berekenen:

 1. De som
 2. Het gemiddelde
 3. De minimale waarden
 4. De maximale waarden
 5. De optelwaarde

Toestemmingen

Wie kan de aangepaste velden van een project wijzigen?

In een Premium-team of -organisatie kan iedereen die toegang heeft tot een project aangepaste velden toevoegen, bewerken of verwijderen.

In privéprojecten: de projecteigenaar en de projectleden kunnen de projectvelden weergeven en wijzigen.

Openbare projecten in een verzoek om deel te nemen of verborgen teams: de projecteigenaar en leden van het projectteam kunnen de velden van het project weergeven en wijzigen.

Openbare projecten in een openbaar team: de projecteigenaar, de projectleden, de leden van het team van het project en alle leden van de organisatie kunnen de velden van het project weergeven en wijzigen.

Gasten van de organisatie (degenen die geen e-mailadres van het bedrijf hebben) kunnen geen aangepaste velden maken, bewerken of verwijderen, of met Geavanceerd zoeken naar deze aangepaste velden zoeken. Ze zullen alleen waarden in bestaande aangepaste velden kunnen invoeren of bewerken.

Aangepaste velden vergrendelen

Business- en Enterprise-klanten hebben de optie aangepaste velden te vergrendelen, bij het maken of bij het aanpassen van een bestaand veld.

Veld 1 vergrendelen

Bij het openen van de instellingen van een aangepast veld, kunt u kiezen om het aangepaste veld bewerkbaar te maken voor alle leden of om de toegang tot bewerken te beperken tot alleen uzelf.

De vergrendeling van het aangepaste veld kan op elk moment worden opgeheven door degene die het veld heeft vergrendeld en door een Asana-beheerder.

Aangepaste velden gebruiken

Aangepaste velden helpen u uw werk op basis van de behoeften van uw team bij te houden. U beslist zelf over de naam en waarde van elk veld, en de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Hier zijn enkele voorbeelden waarbij veldtypes in verschillende workflows worden weergegeven:

Prioriteit

U kunt aangepaste velden gebruiken om het prioriteitsniveau van een taak aan te geven. Een ontwikkelteam bijvoorbeeld, dat Asana voor het bijhouden van bugs gebruikt, kan een vervolgkeuzeveld maken om het prioriteitsniveau van de bug vast te leggen (laag, gemiddeld, hoog).

Zodra dit is geïmplementeerd, kunt u taken filteren in de lijstweergave om u alleen te focussen op die taken waarvoor een bepaalde veldwaarde is ingesteld. Klik op Filter bovenaan uw takenlijst en vervolgens op Aangepast filter. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld alleen de taken met een "hoge prioriteit" weergeven.

Gebruik kleuren om een onderscheid te maken tussen de vervolgkeuze-opties. Rood kan bijvoorbeeld "hoge prioriteit" betekenen.

Goedkeuringen

Goedkeuringen zijn beschikbaar voor alle Business- en Enterprise-klanten. Het is een proces dat de workflowcyclus versneld. De goedkeurder kan 1 van deze 3 acties uitvoeren: goedkeuren, wijzigingen aanvragen of weigeren.

een goedkeuring maken

Hoe maakt u een goedkeuring?

 1. Klik op het pictogram met de drie puntjes in uw taakvenster
 2. Klik op Markeren als goedkeuring

Zie ook Een goedkeuring voltooien en Een goedkeuring identificeren

Zoeken

Als u uit verschillende projecten alleen die taken wilt uitkiezen die gemarkeerd zijn met een bepaald veld, kunt u een geavanceerde zoekopdracht uitvoeren naar de naam van dat veld. Een manager inhoudmarketing kan bijvoorbeeld een geavanceerde zoekopdracht uitvoeren naar alleen die taken die gemarkeerd zijn als "Opstellen" om erachter te komen aan hoeveel nieuwe stukken inhoud binnen het gehele team wordt gewerkt.

Kostenraming

Een andere manier om aangepaste velden te gebruiken is het bijhouden van werkaanvragen en de kostenraming van tijd. Een ontwerpteam werkt bijvoorbeeld met een sjabloontaak waarmee anderen ontwerpaanvragen kunnen indienen. Ze kunnen een aantal aangepaste velden gebruiken zodat de aanvrager kan invullen hoeveel tijd hij of zij verwacht dat het werk in beslag zal nemen. De ontwerpers kunnen vervolgens hun uren dienovereenkomstig prioriteren en weten hoeveel tijd het werk kost voordat ze besluiten om meer werk aan te nemen of niet.

getallen optellen

Multi-selecteer taken met getallenvelden om hun totaal op te tellen:

Zodra u taken met numerieke velden die u wilt optellen multi-selecteert, zal onderaan het scherm het volgende deelvenster verschijnen met het aantal geselecteerde taken, alsook de numerieke velden die erbij horen. Het zal ook de optie bevatten om:

 1. Taken tussen secties te verplaatsen
 2. Een project of een sectie te bewerken
 3. Taakverbindingen te kopiëren
 4. Taken te verwijderen
 5. Op het pictogram met de drie punten te klikken voor aanvullende acties

Informatie bijhouden

Als u Asana gebruikt voor het bijhouden van kandidaten of voor het bijhouden van accounts, kunt u een tekstveld gebruiken om specifieke informatie in te vullen zoals een e-mailadres, telefoonnummer, bedrijf of adres.

Het gebruik van labels versus aangepaste velden

Met labels en aangepaste velden kunt u informatie in Asana categoriseren, filteren en aanduiden. Over het algemeen zijn aangepaste velden het beste voor standaardgebruik binnen een organisatie, terwijl labels informeler zijn. We raden het gebruik van aangepaste velden aan. Deze zijn robuuster en beter zichtbaar dan labels. Afhankelijk van uw workflow kan uw team deze op verschillende manieren gebruiken, maar hier zijn een paar scenario's die u helpen te beslissen of u labels of aangepaste velden zou moeten gebruiken:

Gebruik aangepaste velden als u:

 • Bepaalde gegevens aan alle taken in een project wilt toevoegen
 • Moet aanvullende context geven om soortgelijke taken te groeperen zodat ze makkelijk kunnen worden bekeken, informeler en met hetzelfde detailniveau als aangepaste velden toestaan.
 • Standaardgegevens van taken hebt die u dient bij te houden voor meerdere projecten (bijvoorbeeld prioriteitsniveau, kostenraming van tijd, werkfase)
 • Ervoor wilt zorgen dat uw teamgenoten bepaalde informatie invullen voor elke taak in een project
 • Op specifieke gegevensvelden moet kunnen sorteren of zoeken.

Gebruik labels als u:

 • De mogelijkheid nodig hebt om ad-hoc te kunnen labelen. onbeperkte mogelijkheden hebt, of niet zeker weet wat u op het moment van maken nodig hebt
 • De labels vanaf Mijn taken moet kunnen zien
 • Slechts een paar taken binnen een project hoeft te markeren
 • sjabloontaken wilt markeren

Aangepaste velden gebruiken in subtaken

Het is belangrijk erop te wijzen dat subtaken niet automatisch de projecten, labels en verantwoordelijke van hun bovenliggende taak erven, hoewel u misschien de naam van het bovenliggende project bovenaan het detailvenster van de subtaak ziet.

Om aangepaste velden voor subtaken te kunnen toevoegen en bewerken, moet u eerst de subtaak aan het project toevoegen door in de details van de subtaak te klikken (de tekstballon rechts naast de naam van de subtaak) en Tab+P gebruiken om het projectveld te openen. U kunt ook naar het vervolgkeuzemenu rechtsboven gaan en "Toevoegen aan project" selecteren.

URL-links bijhouden met aangepaste velden

U kunt links bijhouden in aangepaste velden wanneer u tekstvelden gebruikt. Als u een URL-link invult in het tekstveld, kunt de link vervolgens rechtstreeks vanuit het taakvenster openen. Wanneer u een link aanklikt vanuit een aangepast veld, opent de pagina in een nieuw venster.

Links van velden maken

Een URL-link volgen met behulp van een tekstveld:

 1. Voer de url in het tekstveld in
 2. Klik op het pictogram Link volgen, rechtstreeks in het hoofdvenster of in het rechter taakvenster

Sorry, we ondersteunen deze browser niet

Asana werkt niet met de internetbrowser die u momenteel gebruikt. Registreer in plaats hiervan met één van de volgende ondersteunde browsers.