App-beheer

Overzicht

App-beheert biedt Superbeheerders in Enterprise-organisaties de mogelijkheid de apps, persoonlijke toegangscodes (PAT's) en service-accounts te beheren die actief zijn in hun domein.

Afdelingsbeheerders en beheerders die geen Superbeheerder zijn, kunnen geen gebruikmaken van deze functie

Superbeheerders kunnen nu zelf het volgende doen in de Beheerdersconsole:

 1. Bekijken welke apps verbonden zijn en toegang hebben tot gegevens in het domein
 2. Bepaalde apps blokkeren zodat ze niet door gebruikers in het domein kunnen worden gebruikt
 3. Een domein in 'goedkeuringsmodus' zetten. In deze modus zijn geen apps toegestaan, tenzij ze expliciet zijn goedgekeurd door de Superbeheerder.
 4. Service-accounts beheren
 5. Het wel of niet toestaan van het gebruik van PAT's in het domein. Als je nog aanvullende vragen hebt over het blokkeren van functies of besturingselementen, kun je contact opnemen met je klantsuccesteam of Asana-ondersteuning.

Voor meer informatie over Service-accounts kun je ons artikel over Service-accounts lezen.

Verbonden apps bekijken

console
 

 1. Navigeer naar de Beheerdersconsole
 2. Navigeer via de navigatie links naar de sectie Apps. Je belandt nu op het tabblad Apps beheren, Verbonden apps Dit toont je een lijst met alle apps die door gebruikers in het Asana-domein zijn verbonden en wanneer de app voor de laatste keer in dit domein is gebruikt (het duurt 24 uur voordat dit is bijgewerkt)

app-details

Wanneer je op een van deze apps klikt, kom je op de pagina van de app terecht. Op deze pagina staan gegevens over de app. Tot de gegevens behoren:

 1. Een korte beschrijving van de app, indien beschikbaar
 2. Wie de ontwikkelaar is en eventuele links naar ondersteuning of privacybeleid die de ontwikkelaar heeft verstrekt.
 3. Recente gebruiksstatistieken
 4. Toestemmingen waar de app toegang toe heeft

Algemene app-instelling

algemeen

Superbeheerders moeten beslissen hoe ze willen dat apps worden beheerd. Er zijn 2 belangrijke standen. Je kunt ze vinden op de pagina Algemene app-instellingen.

Alle apps toestaan (standaard)

Beheerders kunnen een lijst met geblokkeerde apps beheren, staan apps niet op de lijst, dan kunnen ze standaard worden gebruikt

Goedkeuring voor de app vereisen

Beheerders beheren een lijst met goedgekeurde apps. Apps kunnen niet worden gebruikt, tenzij ze op de lijst met goedgekeurde apps staan.

Als een organisatie in de stand 'app vereist goedkeuring' staat, en een gast die een app gebruikt die niet is toegestaan lid wordt van de organisatie, wordt de app geblokkeerd en wordt de gast hiervan via e-mail op de hoogte gesteld.

Apps blokkeren

blokkeren

Dit wordt gebruikt om apps expliciet te blokkeren.

 1. Navigeer naar de apps-pagina of een specifieke app vanaf de pagina Verbonden apps
 2. Klik op de knop Blokkeren

Dit verhindert alle gebruikers in het domein (leden + gasten) verbinding te maken met deze apps en deze te gebruiken. Bestaande gebruikers kunnen fouten te zien krijgen en de app zal niet langer functioneren. Bij gebruikers in meerdere domeinen verhindert de blokkade het gebruik van de app in elk van hun domeinen.

De blokkade van apps ongedaan maken

Navigeer naar de apps-pagina of een specifieke app vanaf de pagina Verbonden apps Klik op de knop Blokkade ongedaan maken. Als je organisatie in de stand "app-goedkeuring vereisen" staat (zie hieronder), maak je de blokkade ongedaan door de app goed te keuren.

Wanneer bestaande gebruikers worden geblokkeerd, kan het zijn dat ze de app opnieuw moeten instellen of zich opnieuw moeten laten verifiëren afhankelijk van hoe de app zich gedraagt

App-goedkeuringen

goedkeuringsbericht

Als de organisatie in de stand “app-goedkeuring vereisen” staat, zullen gebruikers verhindert worden een app te verbinden die niet op de lijst met goedgekeurde apps die door de superbeheerders kan worden beheerd staat. Gebruikers zien in plaats daarvan een bericht met een optie om goedkeuring van de beheerder te vragen.

e-mail

Als de gebruiker op "Aanvraag sturen" klikt, wordt er een e-mail gestuurd naar het gewenste e-mailadres zoals geconfigureerd op de pagina "Algemene app-instellingen". Standaard zijn dit alle superbeheerders, maar dit kan worden geconfigureerd.

De beheerder ontvangt een e-mail die lijkt op het bovenstaande voorbeeld.

goedkeuren

Wanneer superbeheerders op "app in Asana beheren" klikken worden ze naar de pagina met app-gegevens geleid om de app te kunnen goedkeuren.

De gebruikers die de aanvraag hebben ingediend ontvangen ook een e-mail om hen te laten weten dat de beheerder op de hoogte is gesteld. Het e-mailadres van de gebruiker staat ook vermeld in de e-mail waarmee de app is aangevraagd. We raden aan een proces op te zetten om aanvragen die binnenkomen te controleren en/of gebruikers te informeren over wat de volgende stappen kunnen zijn, afhankelijk van hoe je bedrijf dit aanpakt.

Persoonlijke toegangstokens beheren

PAT's

Persoonlijke toegangstokens (PAT's) kunnen door gebruikers in de organisatie worden gebruikt om hun eigen scripts en automatiseringen te maken. Persoonlijke toegangstokens hebben toegang tot alles waar de maker toegang toe heeft. Een lijst van actieve persoonlijke toegangstokens van gebruikers in het domein kan bekeken worden op de pagina "Persoonlijke toegangstokens"

inschakelen

Persoonlijke toegangstokens kunnen voor het domein worden in- of uitgeschakeld op de pagina "Algemene app-instellingen"

Wanneer persoonlijke toegangstokens worden uitgeschakeld, zullen alle bestaande persoonlijke toegangstokens van gebruikers in de organisatie worden ingetrokken en geblokkeerd. Dit kan het werk van gebruikers verstoren. Supergebruikers moeten dus voordat ze hiertoe overgaan de gebruikers in hun organisatie op de hoogte stellen.

Sorry, we ondersteunen deze browser niet

Asana werkt niet met de internetbrowser die u momenteel gebruikt. Registreer in plaats hiervan met één van de volgende ondersteunde browsers.