Alleen reageren-projecten

Met alleen reageren-toestemmingen voor bord- en lijstprojecten kunnen teamgenoten projecten bekijken of reacties plaatsen, zonder dat ze toegang krijgen om ze te bewerken. Zo kunt u de informatie in een project gemakkelijker delen met iedereen die het nodig heeft, terwijl u voorkomt dat er ongewenst of onnodig wijzigingen in worden aangebracht. Leg feedback vast op projecten en werk belanghebbenden bij, terwijl de structuur van uw projecten intact blijft. Alleen-reageren is perfect voor bedrijfswiki's, sjablonen, referentiepunten en processen die vastliggen en niet veranderd mogen worden.

Wijzig een project naar alleen-reageren

U kunt de toestemmingsinstellingen openen via de deelknop op de projectpagina.

Alleen projectleden met bewerkingstoestemmingen kunnen een alleen reageren-project wijzigen. Degenen die geen lid zijn van het project kunnen nog steeds toegang hebben tot het project als geheel of tot de afzonderlijke taken daarin, maar zij zullen alleen toegang hebben tot het project als een alleen reageren-kijker.

toegangsinstellingen voor projectleden

De toestemmingsinstellingen van het project veranderen in alleen-reageren:

  1. Navigeer naar het tabblad Delen naast Zoeken op uw project om het menu projectleden en toegangsinstellingen te openen
  2. Kies welk projectlid u alleen wilt laten reageren en selecteer kan reageren in het menu

Van hieruit kunt u kiezen om het project te delen met het team of het privé te maken voor projectleden en beperken wat deze leden erin kunnen doen.

Zodra u deze instelling verandert, zal uw openbaar project alleen-reageren zijn voor mensen die in uw team of organisatie zitten, maar niet voor degenen die projectleden zijn. Het aanbrengen van deze verandering zal geen invloed hebben op de toegangsinstellingen van het project voor bestaande projectleden.

Toegangsinstellingen voor individuele projectleden wijzigen

De projecteigenaar en projectleden met bewerkingstoestemmingen kunnen andere projectleden bewerkingstoegang geven door hun individuele instellingen te veranderen in Kan bewerken.

toegangsinstellingen voor leden wijzigen

De toegangsinstellingen van projectleden wijzigen:

  • Klik op het vervolgkeuzemenu naast de naam van het projectlid waarvoor u de instellingen wijzigt
  • Selecteer Kan bewerken om volledige projecttoegang te geven, of Kan reageren om de toegang te beperken tot alleen reageren, zoals voorheen
  • Projecteigenaars kunnen een ander projectlid eigenaar maken, of hem uit het project verwijderen
  • Sluit het menu om uw wijzigingen op te slaan

alleen-reageren-weergave

Projectleden kunnen in de taakweergave boven de projectnaam in een gemarkeerde balk zien welke toestemming ze hebben.

Projecttoestemmingen voor individuele gebruikers

Projectleden kunnen individuele toestemmingen krijgen, ongeacht de standaardinstelling van het project. Op projectniveau kunnen leden die alleen reacties mogen geven of aan wie een taak is toegewezen met alleen reageren-toestemmingen, alleen projectgesprekken en project-statusupdates plaatsen.

De tabel hieronder geeft een overzicht van de mogelijkheden van projectleden met bewerkingstoestemmingen, die met alleen-reageren-toegang en die met alleen-reageren-toegang die ook een taak in dat project toegewezen hebben gekregen.

Kan bewerken:Kan reageren:Kan reageren met toegewezen taak:
Taken voltooienTaken voltooien
Verantwoordelijke wijzigenVerantwoordelijke wijzigen
Vervaldatum wijzigenVervaldatum wijzigen
Taaktitel en -beschrijving wijzigen
Labels toevoegen/verwijderen
Subtaken toevoegen/wijzigen
Taak toevoegen/wijzigen Wachten op...
Formulieren bewerken/weergeven
Aangepaste veldwaarden wijzigenAangepaste veldwaarden wijzigen
Bijlagen toevoegen/verwijderenBijlagen toevoegen/verwijderenBijlagen toevoegen/verwijderen
Reageren op een taakReageren op een taakReageren op een taak
Taakmedewerkers wijzigenTaakmedewerkers wijzigenTaakmedewerkers wijzigen
Taken of reacties leuk vindenTaken of reacties leuk vindenTaken of reacties leuk vinden

Als u alleen-reageren-toegang hebt en u krijgt een taak toegewezen, dan moeten de subtaken van die taak ook aan u toegewezen zijn om er actie op te kunnen ondernemen.

Taken gekoppeld aan meerdere projecten

Als een taak [multihomed] is (/guide/help/tasks/fields#gl-multi-home), zullen projectleden die toegang hebben tot alle projecten waarin de taak leeft, de grootste toestemmingen erven.

Bijvoorbeeld: iemand die volledige bewerkingstoegang heeft voor een taak in één project, zal die toegang niet verliezen als die taak wordt toegevoegd aan een ander project waarin hij alleen-reageren-toegang heeft. Dit betekent dat u uw bewerkingsrechten op taken niet verliest als ze ook toegevoegd worden aan projecten waar u alleen-reageren-toegang voor hebt.

Dit betekent ook dat iedereen die ingesteld is op Kan reageren in het ene project, bewerkingsrechten krijgt op een taak die toegevoegd is aan een ander project waar hij Kan bewerken toegang heeft.

Sorry, we ondersteunen deze browser niet

Asana werkt niet met de internetbrowser die u momenteel gebruikt. Registreer in plaats hiervan met één van de volgende ondersteunde browsers.