Teamtoestemmingen

Toegang tot een Team in Asana is contextueel en er zijn een paar toestemmingsinstellingen die invloed hebben op wie toegang heeft tot een team en de public projectspublic projects en teamberichten daarvan.

Als iemand tot een team behoort, dan hebben ze toegang tot alle teamberichten en openbare projecten binnen dat team.

Organisatie-GuestsGuests moeten tot een team behoren om toegang te krijgen tot alle openbare projecten en teamberichten. Als ze niet tot een team behoren, hebben ze geen toegang tot dat team, noch kunnen ze vragen om er lid van te worden, ongeacht de toestemmingen die voor dat team ingesteld zijn.

Team:Toegankelijk via:Kan een verzoek indienen om lid te worden:
Lidmaatschap op aanvraagTeamledenJa
PrivéTeamledenNee
Openbaar voor organisatieTeam- en organisatieledenJa

Teamtoestemmingen identificeren

Om te bepalen wie tot een team in Asana behoort en wie de projecten daarvan kan zien, moet je toegang krijgen tot de Team SettingsTeam Settings.

Toegang krijgen tot teaminstellingen

Toegang tot teaminstellingen:

Ga in de sidebarsidebar met de muis over de naam van een team, klik dan op het driepunten-pictogram dat verschijnt en kies Teaminstellingen bewerken.

Wie heeft toegang tot een team?

Team met lidmaatschap op aanvraag

teamleden

Alleen Team MembersTeam Members hebben toegang tot de public projectspublic projects en team conversationteam conversation van een team met lidmaatschap op aanvraag. Je kunt de volledige lijst met teamleden bekijken op het tabblad Leden van de Teaminstellingen.

Privéteam

privéteam

Alleen Team MembersTeam Members hebben toegang tot de public projectspublic projects en team conversationteam conversation van een privéteam. Je kunt de volledige lijst met teamleden bekijken op het tabblad Leden van de Teaminstellingen.

Openbaar team

Technisch gezien kunnen alleen teamleden toegang krijgen tot de openbare projecten en teamberichten van een openbaar team. Organisatieleden kunnen echter ook automatisch lid worden zonder goedkeuring om toegang te krijgen tot de openbare projecten en teamberichten.

Wie kan vragen om lid te worden van een team?

Team met lidmaatschap op aanvraag

Alle Organization MembersOrganization Members kunnen een team met lidmaatschap op aanvraag in hun sidebarsidebar en request to joinrequest to join zien.

Vragen om lid te worden van een team met lidmaatschap op aanvraag:

 1. Ga naar de onderkant van de sidebarsidebar en selecteer Blader door meer teams
 2. Zoek een team waarvan je lid wilt worden en klik op Vragen om lid te worden

Voordat iemand toegang kan krijgen tot de public projectspublic projects en team conversationteam conversation van een team met lidmaatschap op aanvraag, moet hun verzoek om lid te worden, approvedapproved worden door een actief Team MemberTeam Member.

Leden zien in de zijbalk geen teams waartoe ze geen toegang hebben en kunnen dus niet vragen om lid te worden, of zelfs maar een team met lidmaatschap op aanvraag in hun zijbalk zien staan.

Privéteam

De enige manier om toegang te krijgen tot een privéteam is door uitgenodigd te worden door een lid van dat team. Leden met beperkte toegang kunnen ook privéteams zien en vragen om er lid van te worden.

Openbaar team

Alle Organization MembersOrganization Members kunnen openbare teams in hun sidebarsidebar en request to joinrequest to join zien.

Lid worden van een openbaar team:

 1. Ga naar de onderkant van de zijbalk en selecteer Blader door meer teams
 2. Zoek een team waarvan je lid wilt worden en klik op Lid worden

Verzoeken om lid te worden van een openbaar team worden automatisch goedgekeurd, dus je hebt direct toegang tot de public projectspublic projects en team conversationteam conversation van dat team nadat je ervoor hebt gekozen om lid te worden van het team via de zijbalk.

Organisatiegasten zien in de zijbalk geen teams waartoe ze geen toegang hebben en kunnen dus niet vragen om lid te worden, of zelfs maar een openbaar team in hun zijbalk zien staan.

Een team delen

Team met lidmaatschap op aanvraag

Er zijn twee manieren om een team met lidmaatschap op aanvraag te delen:

 1. Nieuwe teamleden uitnodigen - door iemand uit te nodigen voor een team met lidmaatschap op aanvraag, krijgt hij of zij toegang tot de public projectspublic projects en team conversationteam conversation van dat team.
 2. Veranderen naar een openbaar team - door te veranderen naar een openbaar team kunnen alle Organization MembersOrganization Members automatisch toegang krijgen tot de openbare projecten en teamberichten van dat team zonder te hoeven worden goedgekeurd. Organisatiegasten kunnen nog altijd geen lid worden van een openbaar team en zien zelfs geen openbaar team in hun zijbalk.

Er zijn twee manieren om iemand uit te nodigen voor een team met lidmaatschap op aanvraag:

 1. Klik op het pictogram + van de headerheader
 2. Klik op het pictogram + in de sidebarsidebar en klik op "Mensen uitnodigen"

openbaar team

Veranderen naar een openbaar team:

Navigeer naar het tabblad Instellingen van de teaminstellingen en selecteer Openbaar naar organisatie, klik dan op de knop Team bijwerken.

Privéteam

Er zijn drie manieren om een privéteam te delen:

 • Nieuwe teamleden uitnodigen - door iemand uit te nodigen voor een privéteam, krijgt hij of zij toegang tot de public projectspublic projects en team conversationteam conversation van dat team.
 • Veranderen naar een team met lidmaatschap op aanvraag - door te veranderen naar een team met lidmaatschap op aanvraag kunnen alle organisatieleden verzoeken om lid te worden van dat team vanuit hun sidebarsidebar, maar hun verzoek moet worden approvedapproved voordat ze toegang krijgen tot openbare projecten en teamberichten van het team. Organisatiegasten kunnen nog altijd geen lidmaatschap aanvragen en kunnen zelfs geen team met lidmaatschap op aanvraag zien in hun zijbalk.
 • Veranderen naar een openbaar team - door te veranderen naar een openbaar team kunnen alle Organization MembersOrganization Members automatisch toegang krijgen tot de openbare projecten en teamberichten van dat team zonder te hoeven worden goedgekeurd. Organisatiegasten kunnen nog altijd geen lid worden van een openbaar team en zien zelfs geen openbaar team in hun zijbalk.

Er zijn twee manieren om iemand uit te nodigen voor een privéteam:

 1. Klik op het pictogram + van de headerheader
 2. Klik op het pictogram + in de sidebarsidebar en klik op "Mensen uitnodigen"

Veranderen naar een team met lidmaatschap op aanvraag:

Navigeer naar het tabblad Instellingen van de teaminstellingen en selecteer Team met lidmaatschap op aanvraag, klik dan op de knop Team bijwerken.

Veranderen naar een openbaar team:

Navigeer naar het tabblad Instellingen van de teaminstellingen en selecteer Openbaar naar organisatie, klik dan op de knop Team bijwerken.

Openbaar team

Er is maar één manier om een openbaar team te delen:

 • Organisatiegasten uitnodigen - als je een organisatiegast uitnodigt voor een openbaar team, dan krijgt deze toegang tot de public projectspublic projects en team conversationteam conversation van dat team.

Er zijn twee manieren om iemand uit te nodigen voor een openbaar team:

 1. Klik op het pictogram + van de headerheader
 2. Klik op het pictogram + in de sidebarsidebar en klik op "Mensen uitnodigen"

Technisch gezien kun je een organisatielid uitnodigen voor een openbaar team. Aangezien dat team openbaar is, kunnen ze echter al lid worden zonder goedkeuring om toegang te krijgen tot de openbare projecten en teamberichten.

Toegang tot een team beperken

Team met lidmaatschap op aanvraag

Er zijn drie manieren om de toegang tot een team met lidmaatschap op aanvraag te beperken:

 • Weiger het verzoek van de persoon om lid te worden van het team vanuit de sidebarsidebar.
 • Teamleden verwijderen - het verwijderen van iemand uit een team met lidmaatschap op aanvraag zal diens toegang verwijderen voor alle projectsprojects van dat team (zowel [openbaar als privé](/guide/help/permissions /project-permissions)) en team conversationteam conversation.
 • Overschakelen naar een privéteam - overschakelen naar een privéteam betekent dat andere organisatieleden niet langer kunnen verzoeken om lid te worden van dat team vanuit de zijbalk.

Toegang weigeren:

Navigeer naar het tandwiel Teaminstellingen naast de teamnaam in je zijbalk. Als iemand heeft gevraagd om lid te worden van het team, wordt Leden in behandeling goedkeuren weergegeven.

Klik op Weigeren om de persoon toegang tot het team te weigeren.

Een teamlid verwijderen:

Ga naar het tabblad Leden van de teaminstellingen, ga dan met de muis over de naam van het teamlid en klik op de knop Verwijderen.

Veranderen naar een privéteam:

Navigeer naar het tabblad Instellingen van de teaminstellingen en selecteer Privé, klik dan op de knop Team bijwerken.

Privéteam

Er is maar één manier om de toegang tot een privéteam te beperken:

 • Teamleden verwijderen - iemand uit een privéteam verwijderen zal diens toegang verwijderen tot alle projectsprojects van dat team (zowel [openbaar als privé](/guide/help/permissions /project-permissions)) en team conversationteam conversation.

Een teamlid verwijderen:

Ga naar het tabblad Leden van de teaminstellingen, ga dan met de muis over de naam van het teamlid en klik op de knop Verwijderen.

Openbaar team

Er zijn drie manieren om toegang tot een openbaar team te beperken:

 • Teamleden verwijderen - het verwijderen van een organisatiegast uit een openbaar team zal hun toegang verwijderen tot alle projectsprojects van dat team (zowel [openbaar als privé](/guide/help/permissions /project-permissions)) en team conversationteam conversation.
 • Veranderen naar een team met lidmaatschap op aanvraag - door te veranderen naar een team met lidmaatschap op aanvraag kunnen alle Organization MembersOrganization Members verzoeken om lid te worden van dat team vanuit hun sidebarsidebar, maar hun verzoek moet approvedapproved zijn voordat ze toegang hebben tot de openbare projecten en teamberichten.
 • Veranderen naar een privéteam - door te veranderen naar een privéteam kunnen andere organisatieleden niet langer verzoeken om lid te worden van dat team vanuit de sidebarsidebar.

Een teamlid verwijderen:

Ga naar het tabblad Leden van de teaminstellingen, ga dan met de muis over de naam van het teamlid en klik op de knop Verwijderen.

Technisch gezien kun je een organisatielid uit een openbaar team verwijderen, maar aangezien dat team openbaar is, kunnen ze echter gewoon weer lid worden zonder goedkeuring om hun toegang tot de openbare projecten en teamberichten te herstellen.

Veranderen naar een team met lidmaatschap op aanvraag:

Navigeer naar het tabblad Instellingen van de teaminstellingen en selecteer Team met lidmaatschap op aanvraag, klik dan op de knop Team bijwerken.

Veranderen naar een privéteam:

Navigeer naar het tabblad Instellingen van de teaminstellingen en selecteer Privé, klik dan op de knop Team bijwerken.

Sorry, we ondersteunen deze browser niet

Asana werkt niet met de internetbrowser die u momenteel gebruikt. Registreer in plaats hiervan met één van de volgende ondersteunde browsers.