Taaktoestemmingen

Toegang tot een taak in Asana is contextueel en er zijn verschillende situaties die van invloed zijn op wie toegang heeft tot een taak:

Taak:Toegankelijk via:
PrivétaakAlleen taakmedewerkers
Openbare taakAlle organisatieleden
Taak in een privéprojectTaakmedewerkers en projectleden
Taak in een openbaar projectTaakmedewerkers, projectleden en teamleden

In dit artikel leggen we het volgende uit:

 • Taaktoestemmingen identificeren
 • Wie kan uw taak zien
 • Toegang geven tot uw taak
 • Toegang tot uw taak beperken

Privétaak

Privétaak

Verifiëren of een taak privé is en niet tot een project behoort:

 1. Een banner boven de taaknaam geeft aan dat de taak privé is voor jou en eventuele medewerkers.
 2. Het projectveld in het deelvenster met taakdetails geeft aan of de taak tot een project behoort of niet.

Taken gemaakt in Mijn taken, zijn standaard privétaken die tot geen enkel project behoren en geen medewerkers hebben.

Wie kan deze taak zien?

taakmedewerkers

Toegang tot een privétaak die niet tot een project behoort:

Alleen medewerkers hebben toegang tot privétaken die niet tot een project behoren.

Hoe kan ik toegang tot deze taak geven?

toegang verlenen

Een privétaak delen die niet tot een project behoort:

 1. De taak openbaar maken: Wanneer de taak openbaar wordt gemaakt, wordt deze openbaar gemaakt voor alle organisatieleden, maar ze zullen er wel naar moeten zoeken om toegang te krijgen tot de taak.
 2. De taak toevoegen aan (een) project(en): Wanneer de taak aan een project wordt toegevoegd, krijgen alle projectleden en teamleden toegang tot de taak.
 3. Iemand als medewerker toevoegen: Wanneer iemand als medewerker wordt toegevoegd, krijgt hij of zijn toegang tot de taak.

Kijk vóór het toevoegen van de taak aan een project eerst naar de projecttoestemmingen.  

Hoe beperk ik de toegang tot deze taak?

privé maken

Toegang beperken tot een taak die niet tot een project behoort:

 1. Maak de taak privé voor de medewerkers ervan
 2. Verwijder alle medewerkers om de taak privé te maken voor jou

Verwijder jezelf niet als medewerker van een taak, anders verlies je zelf ook de toegang tot de taak.

Openbare taak

openbare taak

Verifiëren of een taak openbaar is en niet tot een project behoort:

 1. Een banner boven de taaknaam geeft aan dat de taak zichtbaar is voor iedereen in [organisatienaam]
 2. Het projectveld in het deelvenster met taakdetails geeft aan of de taak tot een project behoort of niet.

Wie kan deze taak zien?

openbaar voor

Wie kan een openbare taak zien die niet tot een project behoort:

 1. Alle organizatieleden
 2. Taakmedewerkers

Hoe verleen ik toegang tot een taak die niet tot een project behoort?

 1. Iemand toevoegen als taakmedewerker: door iemand als taakmedewerker toe te voegen, krijgt deze persoon toegang tot deze ene taak. Als hij een lid is van de organisatie, dan heeft hij al toegang tot de taak via Zoeken.
 2. De taak toevoegen aan een project: door een taak toe te voegen aan een project, krijgen alle projectleden toegang tot de taak.

Zorg dat u, voordat u de taak aan een project toevoegt, de projecttoestemmingen kent en weet wie de leden van het project zijn.  

Hoe beperk ik de toegang tot een openbare taak die niet tot een project behoort?

 1. Mensen verwijderen als taakmedewerkers: door alle taakmedewerkers te verwijderen behalve jezelf, ontvangen organisatieleden niet langer taakmeldingen, maar hebben ze nog steeds toegang tot de taak door ernaar te zoeken.
 2. De taak privé maken: klik op de knop taakacties in het deelvenster met taakdetails en selecteer Privé maken. Aangezien de taak tot geen enkel project behoort, zal ze alleen zichtbaar zijn voor jou en eventuele taakmedewerkers.

Taken in een openbaar project

openbaar project

Verifiëren of een taak deel uitmaakt van een openbaar project:

 1. Het projectveld in het deelvenster met taakdetails geeft het project aan waar de taak toe behoort. Klik op de projectnaam om het project te laden.
 2. Na het laden van het project geeft de koptekst aan dat het project Openbaar is voor [teamnaam]

Wie kan deze taak zien?

taken in openbaar project zien

Wie ziet de taken in een openbaar project:

 1. Projectleden
 2. Taakmedewerkers
 3. Teamleden

Hoe geef ik toegang tot taken in een openbaar project?

 1. Iemand toevoegen als taakmedewerker: door iemand toe te voegen als taakmedewerker, ontvangt hij updates over de taak. Als hij al project- of teamlid is, heeft hij al toegang tot de taak.
 2. Iemand toevoegen als projectlid: door iemand toe te voegen als projectlid, krijgt deze persoon toegang tot alle taken in het project. Als hij een teamlid is, heeft hij al toegang tot de taak.

Hoe beperk ik de toegang tot deze taak?

 • Taakmedewerkers verwijderen: ze ontvangen niet langer taakmeldingen. Als ze project- of teamlid zijn, hebben ze nog steeds toegang tot de taak.
 • Projectleden verwijderen: ze ontvangen niet langer taak- en projectmeldingen. Als ze echter ook lid zijn van het team waarin het project bestaat, kunnen ze deze taak en andere taken in het project nog altijd bekijken omdat deze openbaar is.
 • De taak verwijderen uit het project: projectleden hebben niet langer toegang tot de taak, maar taakmedewerkers behouden toegang tot de taak.
 • Het project privé maken: teamleden hebben niet langer toegang tot de taak of het project, maar projectleden en taakmedewerkers behouden toegang tot de taak.

Taken in een privéproject

privéproject

Verifiëren of een taak tot een privéproject behoort:

 1. Het projectveld in het deelvenster met taakdetails geeft het project aan waar de taak toe behoort. Klik op de projectnaam om het project te laden.
 2. Na het laden van het project geeft de koptekst aan dat het project Privé is voor projectleden. Anderzijds kan de projectkoptekst ook Privé voor jou weergeven als het project alleen voor jou zichtbaar is.

Er verschijnt een gele balk boven het projectveld in het deelvenster met projectdetails als de toegang tot de taak beperkt is tot een groep mensen. De gele balk bevat een lijst van iedereen die toegang heeft tot de taak.

Wie kan deze taak zien?

privé voor

Wie kan taken zien in een privéproject:

 1. Projectleden
 2. Taakmedewerkers

Hoe verleen ik toegang tot taken in een privéproject?

 1. Iemand toevoegen als taakmedewerker: door iemand als taakmedewerker toe te voegen, krijgt deze persoon toegang tot deze ene taak. Als hij projectlid is, heeft hij al toegang tot de taak.
 2. Iemand toevoegen als projectlid: door iemand toe te voegen als projectlid, krijgt deze persoon toegang tot alle taken in het project.
 3. Het project openbaar maken: door het project openbaar te maken, verleen je toegang aan alle leden van het team waarin het project bestaat.

Hoe beperk ik de toegang tot deze taak?

 • Taakmedewerkers verwijderen: ze hebben niet langer toegang tot de taak. Als ze echter ook projectlid zijn, kunnen ze opnieuw toegang krijgen tot de taak via het project. Ze ontvangen dan echter niet langer meldingen over de taak.
 • Projectleden verwijderen: ze hebben niet langer toegang tot de taak of andere eventuele taken in het project, tenzij ze nog steeds medewerker zijn van de taak.
 • De taak verwijderen uit het project: projectleden hebben niet langer toegang tot de taak, maar taakmedewerkers hebben nog steeds toegang tot de taak.

Toegang tot een privétaak

Scherm dat de optie toont om toegang tot een privétaak aan te vragen

Je kunt contact opnemen met de verantwoordelijke van een privétaak om toegang aan te vragen.

 1. Klik op de link van de privétaak waarvoor je toegang wenst.
 2. Klik op de knop "Toegang aanvragen" om de verantwoordelijke van die taak te vragen om toegang.
 3. De verantwoordelijke krijgt een taak waarin wordt uitgelegd dat je toegang hebt aangevraagd en de optie biedt je toe te voegen als medewerker.

Verzoeken om medewerkers toe te voegen aan een privétaak accepteren of weigeren

Als je geen toegang hebt tot een privétaak, kun je vragen om toegevoegd te worden als medewerker. Je aanvraag moet goedgekeurd worden voordat je toegang krijgt tot de taak.

 • Als je toegang tot een privétaak aanvraagt, dan krijgt de verantwoordelijke een taak waarmee hij of zij wordt geïnformeerd dat iemand toegang heeft aangevraagd. De verantwoordelijke kan je vervolgens toevoegen aan het project en zo toegang verlenen.
 • Als er geen verantwoordelijke aan de taak is toegewezen, zal de taak om toegang te verlenen of te beperken, toegewezen worden aan diegene die de taak heeft aangemaakt als deze persoon nog steeds bewerkingstoegang heeft.
 • Als er geen verantwoordelijke aan de taak is toegewezen en diegene die de taak heeft aangemaakt geen bewerkingstoegang meer heeft, dan zal de eerste medewerker met bewerkingstoegang de taak krijgen om toegang te verlenen of te beperken.
 • Als de taak toegankelijk is voor leden van een project, zal de taak om toegang te verlenen of te beperken, toegewezen worden aan de projecteigenaar. Als het project geen eigenaar heeft, zal de taak toegewezen worden aan een lid met bewerkingstoegang voor dat project.

Op zoek naar een betere manier om je werk te beheren? Ga aan de slag met een gratis Asana-proefperiode van 30 dagen. Probeer het gratis

Sorry, we ondersteunen deze browser niet

Asana werkt niet met de internetbrowser die u momenteel gebruikt. Registreer in plaats hiervan met één van de volgende ondersteunde browsers.