Taaktoestemmingen

Toegang tot een taak in Asana is contextueel en er zijn verschillende situaties die van invloed zijn op wie toegang heeft tot een taak:

Taak: Toegankelijk via:
Privétaak Alleen CollaboratorsCollaborators van de taak
Openbare taak Alle organisatieleden
Taken in een privéproject Taakmedewerkers project membersproject members
Taken in een openbaar project Taakmedewerkers, projectleden en team membersteam members
Subtaak Diegenen die toegang hebben tot de bovenliggende taak

In dit artikel leggen we het volgende uit:

 • Taaktoestemmingen identificeren
 • Wie kan uw taak zien
 • Toegang geven tot uw taak
 • Toegang tot uw taak beperken

Meer informatie in: Asana gebruiken

Bekijk onze webserie Asana gebruiken om te leren hoe u privétaken, projecten en teams in Asana kunt maken.

Privétaak

Privétaak

Controleren of een taak privé is en niet in een project:

 1. Een balk boven de taaknaam geeft aan dat de taak privé is voor u en mogelijke taakmedewerkers.
 2. Het projectveld in het right paneright pane geeft aan of de taak in een project is of niet.

Taken gemaakt in [Mijn taken(/guide/help/fundamentals/my-tasks) worden standaard privétaken in geen project zonder medewerkers.

Wie kan deze taak zien?

Toegang tot een privétaak in geen project:

Privétaken die geen deel uitmaken van een project zijn alleen toegankelijk tot Medewerkers.

Hoe kan ik toegang tot deze taak geven?

Een privétaak delen die geen deel uitmaakt van een project:

 1. Maak de taak openbaar — Het openbaar maken van deze taak maakt het openbaar voor alle Organization MembersOrganization Members, maar ze moeten ernaar searchsearch om toegang te krijgen .
 2. Voeg de taak toe aan projecten — Het toevoegen van de taak geeft alle leden van het project (en mogelijk ook Team MembersTeam Members) toegang tot de taak.
 3. Voeg iemand toe als medewerker — Iemand toevoegen als medewerker geeft deze persoon toegang tot deze ene taak.

Kijk vóór het toevoegen van de taak aan een project eerst naar de projecttoestemmingen.  

Hoe beperk ik de toegang tot deze taak?

Om de toegang te beperken tot een taak die geen deel uitmaakt van een project, kunt u::

 1. Maak de taak privé voor de medewerkers
 2. Verwijder alle medewerkers om een taak privé voor u te maken

Verwijder uzelf niet als taakmedewerker, anders verliest u ook toegang tot de taak.

Openbare taak

Controleren of een taak openbaar is en geen deel uitmaakt van een project:

 1. Een balk boven de taaktitel geeft aan dat de taak zichtbaar is voor iedereen in [organisatienaam]
 2. Het projectveld in het right paneright pane geeft aan of de taak in een project zit of niet

Wie kan deze taak zien?

Wie kan een openbare taak zien die geen deel uitmaakt van een project:

 1. TaakCollaboratorsCollaborators
 2. Alle Organization MembersOrganization Members

Hoe kan ik toegang tot deze taak geven?

Een openbare taak delen die geen deel uitmaakt van een project:

 1. Voeg iemand toe als taakmedewerker — Iemand toevoegen als taakCollaboratorCollaborator geeft deze persoon toegang tot deze ene taak. Als het een Organization MemberOrganization Member is, dan heeft hij/zij al toegang tot de taak via searchsearch.
 2. Voeg de taak toe aan een project — Het toevoegen van de taak aan het project geeft alle projectleden (en mogelijk ook Team MembersTeam Members ) toegang tot de taak.

Zorg dat u, voordat u de taak aan een project toevoegt, de projecttoestemmingen kent en weet wie de leden van het project zijn.  

Hoe beperk ik de toegang tot deze taak?

Toegang beperken tot een openbare taak die geen deel uitmaakt van een project:

 1. Verwijder mensen als taakmedewerkers — Door alle taakCollaboratorsCollaborators te verwijderen (behalve uzelf), ontvangen taakmedewerkers geen taakmeldingen meer. Ze behouden wel nog de toegang tot de taak door ernaar te zoeken.
 2. Maak de taak privé — Klik op de taakactieknoppen in het right paneright pane, en selecteer Privé maken voor projectleden. Omdat de taak niet in een project zit, is het alleen zichtbaar voor u en mogelijke taakCollaboratorsCollaborators, die u ook kunt verwijderen.

Taken in een openbaar project

Controleren of een taak deel uitmaakt van een openbaar project:

 1. Het projectveld in het right paneright pane geeft het project aan waarin de taak bestaat. Klik op de projectnaam om het project te laden.
 2. Na het laden van het project geeft de headerheader aan dat het project Gedeeld wordt met [teamnaam].

Wie kan deze taak zien?

Wie kan taken in openbare projecten zien:

 1. TaakCollaboratorsCollaborators
 2. Project MembersProject Members
 3. Team MembersTeam Members

Hoe kan ik toegang tot deze taak geven?

public project access

Taken in een openbaar project delen:

 1. Voeg iemand toe als taakmedewerker — Iemand toevoegen als taakcollaboratorcollaborator geeft deze persoon updates over de taak. Als ze al een project memberproject member of Team MemberTeam Member zijn, hebben ze al toegang tot de taak.
 2. Iemand toevoegen als projectlid — Iemand toevoegen als een project memberproject member geeft hen toegang tot alle taken in een project. Als ze al een Team MemberTeam Member zijn, dan hebben ze al toegang tot de taak.

Hoe beperk ik de toegang tot deze taak?

 • Verwijder mensen als taakCollaboratorsCollaborators
 • Verwijder mensen als project membersproject members
 • Verwijder de taak uit het project
 • Maak het project privé

Mensen verwijderen als taakmedewerkers

Het verwijderen van collaboratorscollaborators uit een taak in een openbaar project betekent dat deze personen geen taakmeldingen meer ontvangen. Als ze project memberproject member of Team MemberTeam Member zijn, blijven ze toegang tot de taak behouden.

Mensen verwijderen als projectleden:

Het verwijderen van een project memberproject member betekent dat deze persoon geen projectmeldingen meer ontvangt. As ze echter ook lid van het team zijn waarin het project bestaat, dan kunnen ze de taak en andere taken in het project bekijken (omdat het openbaar is).

De taak verwijderen van het project

Project memberProject member heeft geen toegang meer tot de taak, maar taakCollaboratorsCollaborators hebben nog steeds toegang tot de taak.

Een project privé maken

Teamleden zullen geen toegang meer hebben tot de taak of het overkoepelende project, maar project membersproject members en taakCollaboratorsCollaborators hebben nog steeds toegang tot de taak.

Taken in een privéproject

Controleren of een taak in een privéproject zit:

 1. Het projectveld in het right paneright pane geeft het project aan waarin de taak bestaat. Klik op de projectnaam om het project te laden.
 2. Na het laden van het project geeft de headerheader aan dat het project Privé voor leden is. De projectkoptekst kan ook zeggen Privé voor u als het project alleen zichtbaar is voor u.

Er verschijnt een gele balk boven het projectveld in het rechter deelvenster als de toegang tot de taak beperkt is tot een groep mensen. De gele balk bevat een lijst van iedereen die toegang heeft tot deze taak.

Wie kan deze taak zien?

Wie kan taken in een privéproject zien:

 1. TaakCollaboratorsCollaborators
 2. Project MembersProject Members

Hoe kan ik toegang tot deze taak geven?

Taken delen in een privéproject:

 1. Iemand toevoegen als taakcollaborateur — Het toevoegen van iemand als een taakcollaboratorcollaborator geeft deze persoon toegang tot die ene taak. Als ze al project memberproject member zijn, dan hebben ze al toegang tot de taak.
 2. Voeg iemand toe als projectlid — Het toevoegen van iemand als project memberproject member geeft deze persoon toegang tot alle taken in het project.
 3. Maak het project openbaar — Het openbaar maken van het project geeft toegang aan alle leden van het team waarin het project bestaat.

Hoe beperk ik de toegang tot deze taak?

 • Verwijder mensen als taakcollaboratorscollaborators
 • Verwijder mensen als project membersproject members
 • Verwijder de taak uit het project

Mensen verwijderen als taakmedewerkers

Door iemand te verwijderen als taakCollaboratorCollaborator, heeft deze persoon geen toegang meer tot de taak. Als hij/zij echter ook een Project MemberProject Member is, dan heeft de persoon wel nog toegang tot de taak van het project, maar ontvangt geen meldingen meer over de taak.

Mensen verwijderen als projectleden

Door het verwijderen van een Project MemberProject Member heeft deze persoon geen toegang meer tot de taak, of enige andere taak in het project tenzij ze nog een CollaboratorCollaborator van de taak zijn.

De taak verwijderen uit het project

Door de taak uit het project te verwijderen, hebben project membersproject members geen toegang meer tot de taak, maar taakCollaboratorsCollaborators hebben nog steeds toegang tot de taak.

Toegang tot een privétaak

Scherm dat de optie toont om toegang tot een privétaak aan te vragen

U kunt contact opnemen met de verantwoordelijke van een privétaak om toegang aan te vragen.

 1. Klik op de link van de privétaak waarvoor u toegang wenst.
 2. Klik op de knop "Toegang aanvragen" om de verantwoordelijke van die taak te vragen om toegang.
 3. De verantwoordelijke krijgt een taak met uitleg dat u toegang aangevraagd hebt en heeft de optie u toe te voegen als medewerkers.

Verzoeken om medewerkers toe te voegen aan een privétaak accepteren of weigeren

Mensen die geen toegang hebben tot een privétaak hebben de mogelijkheid om toevoeging aan te vragen als medewerker. Voordat ze toegang tot de taak hebben, moet het verzoek eerst geaccepteerd worden.

 • Als iemand toegang tot een privétaak aanvraagt, dan krijgt de verantwoordelijke een taak om te melden dat een persoon toegang heeft aangevraagd. De verantwoordelijke kan hem/haar dan toevoegen aan het project om toegang te verlenen.
 • Als er niemand toegewezen is aan die taak, wordt de taak om toegang toe te wijzen of te weigeren toegewezen aan de taakmaker als deze nog toegang heeft om te bewerken.
 • Als er niemand is toegewezen aan die taak, en de taakmaker geen toegang heeft om te bewerken, dan krijgt de eerste medewerker van die taak met toegang om te bewerken de taak om te accepteren of te weigeren.
 • Als de taak toegankelijk is voor leden van een project, dan wordt de taak om te accepteren of te weigeren toegewezen aan de projecteigenaar. Als het project geen eigenaar heeft, dan wordt de taak toegewezen aan een lid met toegang om te bewerken op dat project.

Sorry, we ondersteunen deze browser niet

Asana werkt niet met de internetbrowser die u momenteel gebruikt. Registreer in plaats hiervan met één van de volgende ondersteunde browsers.

Kies uw taal

Het selecteren van een taal wijzigt de taal en/of inhoud op asana.com