Veelgestelde vragen over gasten

Wat betekent het om een gast te zijn in een organisatie?

Een gast is een gebruiker die niet hetzelfde e-maildomein heeft als u en die uitgenodigd is bij uw organisatie om aan een specifieke taak of in een specifiek team of project te werken.

U kunt samenwerken met cliënten, aannemers, klanten of iedereen die geen e-mailadres heeft bij een goedgekeurd e-maildomein van de organisatie (b.v. @gmail of @yahoo.com). Deze mensen worden gasten van de organisatie.

Gasten

Waar heeft een gast van de organisatie toegang toe?

Gasten hebben beperkt toegang tot de organisatie en zien alleen wat expliciet met hen gedeeld is.

  • Als u een taak met hen deelt, zullen ze alleen die taak zien.
  • Als u een project met hen deelt, zullen ze dat project en alle taken binnen dat project zien.
  • Als u ze uitnodigt voor een team zullen ze alle openbare projecten binnen dat team zien, op voorwaarde dat ze zijn toegevoegd als teamlid.
  • Als u ze uitnodigt voor een portfolio, zullen ze alleen projecten binnen de portfolio zien waar ze specifiek voor zijn uitgenodigd.
  • Gasten kunnen geen regels maken of er eigenaar van zijn, maar ze kunnen wel regels activeren.
  • Gasten kunnen geen taaksjablonen maken of bewerken.

Gasten van de organisatie hebben toegang tot alle betaalde functies in een organisatie of het team waarvoor ze zijn uitgenodigd. Ze kunnen echter geen aangepaste velden maken, bewerken of verwijderen, of ernaar zoeken met de tool Geavanceerd zoeken. Ze kunnen alleen waarden van bestaande aangepaste velden invoeren of bewerken.

Gasten

Gasten hebben geen toegang tot de optie 'Aangepaste velden beheren'.

Moet ik voor gasten in een organisatie betalen?

Nee. Gasten tellen niet mee voor uw totaal aantal leden bij het upgraden van een hele organisatie.

Wat is het verschil tussen een gast en een lid met beperkte toegang? (LAM) Limited Access Member?

GastLeden met beperkte toegang
Deelt uw e-maildomein nietDeelt uw e-maildomein
Uniek voor organisatiesBestaat zowel in organisaties als werkruimtes
Tellen niet mee voor de grootte van uw Premium-abonnementTellen meer voor het aantal seats bij betaalde teams of organisaties

Kunnen gasten elkaar zien in een organisatie?

privégebruikers

Gasten hebben beperkte toegang binnen de werkruimte of organisatie waar ze voor zijn uitgenodigd en kunnen alleen dat zien wat expliciet met hen is gedeeld.

Als twee mensen elkaar zien als een 'privégebruiker', dan zijn ze beiden gast. Als gasten dit zien, betekent dit dat ze niet samen in hetzelfde team of project werken. Dit is om ervoor te zorgen dat als u met klanten werkt, ze elkaars namen niet kunnen zien, tenzij u dat wilt. Op het moment dat ze allebei in hetzelfde project of team werken, kunnen ze elkaars namen zien.

Om gasten de namen van elkaar te laten zien moeten ze op z'n minst van één project of team samen lid zijn. U hoeft alleen maar beide gasten als leden aan hetzelfde project of team toe te voegen en ze zullen elkaars namen al kunnen zien.

Wie kan gasten uitnodigen in een organisatie?

Elk lid kan een gast toevoegen aan een organisatie. Gasten van een organisatie kunnen ook andere gasten uitnodigen voor uw organisatie door de projecten en taken te delen waar zij toegang toe hebben gekregen.

Beheerders of superbeheerders van Enterprise-afdelingen of organisaties kunnen ook regels opstellen over wie het is toegestaan om externe gasten voor de organisatie uit te nodigen. Lees hier meer over instellingen voor het uitnodigen van gasten.

Kan een gast een beheerder van een organisatie worden?

Nee. U moet een volledig lid van de organisatie zijn om beheerder van een betaalde organisatie te worden.

Kan ik van een gast een lid maken of vice versa?

Nee. Het is niet mogelijk om van een gast een lid te maken of vice versa.

De enige manier om van een gast een lid te maken zou zijn door deze een e-mailadres te geven onder uw bedrijfsdomein en hem of haar dit nieuwe adres toe te laten voegen aan zijn of haar Asana-account.

Kan een gast upgraden naar een betaald niveau?

Nee, alleen een lid van een gratis organisatie of de factureringsbeheerder kan een upgrade aanvragen of wijzigingen aanbrengen aan uw betaalde abonnement.

Sorry, we ondersteunen deze browser niet

Asana werkt niet met de internetbrowser die u momenteel gebruikt. Registreer in plaats hiervan met één van de volgende ondersteunde browsers.