Een organisatie beheren

Asana-accountsaccountsAls iemand voor het eerst lid wordt van Asana, begint hij/zij met een account. Slechts één gebruiker heeft toegang tot een account. zijn gratis en verbonden aan personen. Asana-accounts bieden toegang tot gedeelde WorkspacesWorkspaces en organisaties om samen te werken met andere Asana-gebruikers.

Met een enkel Asana-account kunt u meerdere werkruimten en organisaties aanmaken of eraan deelnemen, om samen te werken met verschillende groepen Asana-gebruikers. Deze werkruimten en organisaties waar u bij hoort, zijn aparte entiteiten met elk hun eigen set mensen, projecten en taken.

Omdat iedere werkruimte en organisatie aparte entiteiten zijn, kunnen uw collega's de andere werkruimten of organisaties niet zien waar u bij hoort. U kunt ook de niet zien tot welke andere werkruimten en organisaties uw collega's behoren. Meer informatie over de privacy tussen deze ruimten kunt u hier vinden.

accountdiagram

Meer informatie over de toestemming-instellingen van uw projecten en taken in al uw werkruimten en organisaties vindt u hier.  

Wat is een organisatie?

Organisaties verbinden alle werknemers van uw bedrijf die Asana gebruiken in een enkele ruimte, op basis van een gedeeld bedrijfse-maildomein.

Binnen de organisatie, kunnen u en uw collega's verdeeld worden over teamsteamsEen team is een groep personen in een organisatie die samenwerken aan diverse projecten. om samen te werken aan uw projectsprojects en taskstasks.

organisatiediagram

Als u of uw bedrijf geen uniek, gedeeld e-maildomein hebben, kunt u samenwerken in een Workspace als alternatief.

Mensen in uw organisatie

Er zijn verschillende types mensen in organisaties: organisatieleden, organisatie-gasten en leden met beperkte toegang. Interne werknemers zijn leden in uw organisatie en externe bijdragers zijn gasten in uw organisatie.

Bijvoorbeeld, michael@yourco.com is een lid van de yourco.com organisatie, terwijl iedereen met een ander e-mailadres (zoals@gmail.com of @anotherco.com) een gast van de organisatie yourco.com.

U kunt een organisatielid niet omzetten in een gast. Lidmaatschap in een organisatie wordt automatisch bepaald door het e-mailadres van de persoon.

Organisatieleden

Organisatielidmaatschap is gebaseerd op het domein geassocieerd met uw persoonlijke e-mailadres. Om een lid in een organisatie te worden, moet u een e-mailadres hebben @ een van de goedgekeurde e-maildomeinen van uw organisatie.

Mensen die zich aanmelden bij Asana met een e-mailadres @ een van de goedgekeurde e-maildomeinen van uw organisatie, worden automatisch leden van uw organisatie.

Een organisatielid kan:

 • Nieuwe teamsteamsEen team is een groep personen in een organisatie die samenwerken aan diverse projecten. maken
 • Een volledige lijst van teams bekijken waarvoor zij in de organisatie kunnen request to joinrequest to join
 • Bekijk namen en e-mailadressen van andere leden en gasten in de organisatie via hun teaminstellingen. Beheerders van Premium-organisaties kunnen ook een volledige lijst van organisatieleden en gasten zien via hun organisatie-instellingen.
 • Toegang tot projectsprojects en taskstasks die openbaar gemaakt zijn in de organisatie

Leden die automatisch lid geworden zijn van uw organisatie, moeten een verzoek indienen om deel te nemen of uitgenodigd worden voor een van uw teams om samen te werken aan projecten en taken die u niet expliciet op openbaar hebt gezet. Meer informatie hier.

Organisatiegasten

U kunt samenwerken met klanten, aannemers of iedereen die geen e-mailadres heeft met een door de organisatie goedgekeurd e-maildomein (bv. @gmail.com of @yahoo.com). Deze mensen worden organisatiegasten. Gasten hebben beperkte toegang in uw organisatie en kunnen alleen zien wat expliciet met hen gedeeld wordt.

Een organisatiegast kan alleen lid worden van teams op uitnodiging. Ze kunnen geen teams maken, bekijken of een verzoek indienen om lid te worden van andere teams.

Organisatiegasten kunnen andere gasten uitnodigen in uw organisatie door projecten en taken te delen waar zij toegang toe hebben gekregen.

Leden en gasten identificeren

identificatie van gasten

Gasten hebben een wereldbolpictogram naast hun naam in de titel of ledenlijst.

Leden met beperkte toegang

Elk team heeft zijn eigen leden en projecten. Degenen die geen toegang tot alle projecten in uw team hebben, worden weergegeven als leden met beperkte toegang in het tabblad Teaminstellingen leden.

leden met beperkte toegang kunnen projecten en taken zien waaraan ze zijn toegevoegd, maar geen gesprekken of andere projecten in het team.

Leden met beperkte toegang moeten worden opgenomen in uw abonnement als u beslist een team te upgraden in uw organisatie naar Asana-Premium.

Lid worden van een bestaande organisatie

Er zijn twee manieren om lid te worden van een organisatie die iemand anders in uw bedrijf gemaakt heeft:

 1. Registreer voor Asana met uw bedrijfse-mailadres. U wordt dan automatisch lid van de organisatie.
 2. Vraag iemand in de bestaande organisatie om u te inviteinvite voor een team
 3. Als u Asana al gebruikt met een ander e-mailadres, voeg dan uw bedrijfse-mailadres toe aan uw Asana-account en u wordt automatisch lid van de organisatie

Mensen uitnodigen voor uw organisatie

U kunt iemand toevoegen aan uw organisatie door hem/haar te invitinginviting voor een van uw teams.

Deelbare uitnodigingslinks maken het makkelijk om veel mensen uit te nodigen voor een team of project. Gebruikers kunnen de link delen via verschillende kanalen (via e-mail, Slack, tekst, etc.) Ze kunnen deze ook posten in de onboarding-wiki van hun team of zelfs in een Google Doc.

De deelbare uitnodigingslink moet gebruikt worden voor leden en de e-mailoptie moet gebruikt worden voor gasten.

Uitnodigen voor een project via een link

Een project delen

Een project delen:

 1. Klik op het pictogram Delen in het project
 2. Kopieer de link

Wanneer iemand deelneemt aan een project met een deelbare uitnodigingslink, dan zullen ze de standaard toestemmingen hebben om te bewerken/reageren voor dat project.

Uitnodigen voor een team via een link

mensen uitnodigen voor een team

Uitnodigen voor een team:

 1. Zoek de naam van uw team onder Teams op de linker zijbalk
 2. Klik op het pictogram Uitnodigen.
 3. Selecteer Uitnodigen met link uit het popupvenster
 4. Selecteer een team uit het vervolgkeuzemenu
 5. Kopieer link om mensen voor uw team uit te nodigen

U kunt mensen ook voor een organisatie uitnodigen met een deelbare link via de Omnitoets

mensen uitnodigen via omni

Mensen uitnodigen voor een team via de Omnitoets:

Vanuit de Omnitoets klikt u op het vervolgkeuzemenu en selecteer Uitnodigen. Een popup-venster geeft u de optie om mensen uit te nodigen voor de organisatie met een link.

Gasten uitnodigen

Als u gasten wil uitnodigen voor uw project/team gebruik dan de optie Uitnodigen met e-mail.

Organisatiegasten kunnen niet deelnemen aan teams of projecten door middel van de deelbare links. Alleen organisatieleden met een e-mailadres op het org-domein kunnen dit. Kies Uitnodigen met e-mail voor gasten.

Link uitschakelen

Door te klikken op Uitschakelen wordt de link permanent uitgeschakeld. Niemand kan de link nog gebruiken.

link uitschakelen

Een organisatie verlaten

organisatie verlaten

Om een organisatie te verlaten:

 1. Klik op uw profielfoto
 2. Zweef over Meer in het vervolgkeuzemenu
 3. Selecteer Verwijder mij uit deze organisatie

Als u een organisatielid bent, wordt hiermee uw e-mailadres dat geaffilieerd is aan uw organisatie van uw Asana-account verwijderd. Voor het verlaten, moet u eerst een persoonlijk e-mailadres toevoegen aan uw account zodat u toegang blijft houden tot uw Asana-account.

Door een bedrijfse-mailadres van uw account te verwijderen , wordt u vervolgens uit de organisatie verwijderd.

Iemand uit een organisatie verwijderen

U kunt iedere gebruiker uit uw organisatie verwijderen om te voorkomen dat deze nog langer toegang tot uw organisatie en de projecten en taken hebben.

Als iemand uit uw organisatie is verwijderd, dan blijven de taskstasks, projectsprojects, conversationsconversations, attachmentsattachments en commentscomments die persoon heeft gemaakt bestaan, maar hun toegewezen taken krijgen de status Niet toegewezen.

Om te zorgen dat er geen taken over het hoofd worden gezien, is het een goed idee om naar de Mijn taken van deze persoon te gaan en deze reassignreassign voordat ze ongedaan gemaakt worden.

Merk op dat het verwijderen van een gebruiker uit uw organisatie resulteert dat hun bedrijfse-mailadres van hun account wordt verwijderd. Als het adres weer wordt toegevoegd aan hun account, verschijnen ze weer in uw organisatie. Als de gebruikers daarnaast geen alternatief e-mailadres hebben ingesteld op hun Asana-account, kan de verwijdering uit uw organisatie ervoor zorgen dat ze niet meer bij hun Asana-account kunnen.

Om iemand uit de organisatie te kunnen verwijderen, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • U moet een organisatielid zijn
 • U en de persoon die u wilt verwijderen moeten deel uit maken van hetzelfde teamteamEen team is een groep personen in een organisatie die samenwerken aan diverse projecten..

Als u niet in hetzelfde Team zit of al iemand uit het Team hebt verwijderd, nodig de persoon dan uit voor het Team met als enige doel hen direct daarna uit uw organisatie te verwijderen.

free depro

Volg deze instructies om uw recente teamlid uit de organisatie te verwijderen:

 • Zweef over de teamnaam in de zijbalk
 • Klik op het driepunten-pictogram
 • Selecteer Teaminstellingen bewerken
 • Ga naar het tabblad Leden
 • Zweef over de relevante naam en e-mailadres
 • Selecteer Verwijderen (deze knop wordt ook getoond als Uitnodiging annuleren als de gebruiker de uitnodiging nog niet heeft geaccepteerd)
 • Selecteer Toegang Verwijderen om hen uit het Team te verwijderen
 • Klik op Ongedaan maken om hen uit de organisatie te verwijderen

In Premium-organisaties kunnen alleen beheerders leden verwijderen.

Sorry, we ondersteunen deze browser niet

Asana werkt niet met de internetbrowser die u momenteel gebruikt. Registreer in plaats hiervan met één van de volgende ondersteunde browsers.

Kies uw taal

Het selecteren van een taal wijzigt de taal en/of inhoud op asana.com