Spraakherkenning voor iOS

Taken maken met behulp van spraakinvoer op iOS. Asana-mobiel kan audio in tekst omzetten en taken aanmaken op basis van de resultaten van de transcriptie.

Kies een van de volgende opties:

 • Houd het plus-pictogram voor snel toevoegen ingedrukt om onmiddellijk een taak te maken met behulp van spraak, of
 • Tik op het plus-pictogram voor snel toevoegen om een voorbeeld van de taak weer te geven en te bewerken voordat u deze automatisch maakt.

U kunt een taak maken met audio van maximaal 1:30 minuten. Asana-mobiel zal de eerste regel van de getranscribeerde tekst gebruiken als titel van de taak en de volledige transcriptie wordt in de taakbeschrijving weergegeven.

De transcriptie is beperkt tot de taal die op het iOS-apparaat is ingesteld en is misschien niet in alle talen beschikbaar.

Gebruik spraakherkenning om onmiddellijk een taak te maken

Schermafbeelding met focus op knop om taak te maken

Ga naar Mijn Taken of open een project in Asana-mobiel met uw iOS-apparaat. Houd vervolgens het pluspictogram Snel toevoegen ingedrukt om te beginnen met opnemen.

Schermafbeelding van lopende opname met focus op elementen

Asana-mobiel zal meteen beginnen met het opnemen van uw audio. De volgende elementen zullen op het scherm beschikbaar zijn:

 1. Optie om de opname te annuleren
 2. Golfvormbalk die het volume aangeeft van het geluid dat wordt opgenomen
 3. Duur van de opgenomen audio
 4. Optie om de opgenomen audio op te slaan

U kunt tot 1:30 minuten audio opnemen. Na die tijd wordt de opname automatisch gestopt en wordt de taak gemaakt met de tot dan opgenomen audio.

Schermafbeelding van bevestiging van gemaakte taak

De taak wordt automatisch aangemaakt zodra de opname van de audio stopt. U ziet een bericht op het scherm om het te bevestigen.

Schermafbeelding met de focus op de beschikbare opties voor het maken van de taken via spraakherkenning

Asana-mobiel zal de eerste regel van de getranscribeerde tekst gebruiken voor de titel van de taak, en de volledige transcriptie wordt in de taakbeschrijving weergegeven.

Gebruik spraakherkenning om een voorbeeld te beluisteren en te bewerken voordat u een taak van audio maakt

Schermafbeelding met focus op knop om taak te maken

Ga naar Mijn Taken of open een project in Asana-mobiel met uw iOS-apparaat. Tik vervolgens op het plus-pictogram voor snel toevoegen om de flow voor het maken van een taak te starten.

Schermafbeelding met focus op knop om audio op te nemen

Eenmaal in het scherm om een taak te maken, kunt u op het pictogram voor spraakherkenning tikken om uw audio te gaan opnemen.

Schermafbeelding met de focus op de beschikbare opties bij het opnemen van audio

U zult meteen beginnen met het opnemen van audio. De volgende elementen zullen op het scherm beschikbaar zijn:

 1. Optie om de opname te annuleren
 2. Golfvormbalk die het volume aangeeft van het geluid dat wordt opgenomen
 3. Duur van de opgenomen audio
 4. Optie om de opgenomen audio te stoppen en op te slaan

U kunt maximaal 1:30 minuten audio opnemen. Na die tijd wordt de opname automatisch gestopt en krijgt u een voorbeeld van de transcriptie in de taak te zien.

Schermafbeelding met de focus op de beschikbare opties voor het maken van de taken via spraakherkenning

U kunt dan de laatste bewerkingen uitvoeren en de aanmaak van de taak bevestigen. De volgende elementen worden weergegeven:

 1. Veld om de titel van uw taak te bewerken
 2. Pictogram om de opgenomen audio af te spelen
 3. Knop Maken om de taak te maken

Voordat u uw taak maakt, kunt u nog andere informatie opgeven die voor die taak van belang is. U kunt een vervaldatum toevoegen, de beschrijving bewerken of iemand uit uw team of organisatie opgeven als verantwoordelijke.

Schermafbeelding met de focus op de beschikbare opties voor het maken van de taken via spraakherkenning

Asana-mobiel zal de eerste regel van de getranscribeerde tekst gebruiken voor de titel van de taak, en de volledige transcriptie wordt in de taakbeschrijving weergegeven.

Hoe met spraakherkenning gemaakte taken eruit zien

Schermafbeelding met de focus op de beschikbare opties voor taken die via spraakherkenning zijn gemaakt

U kunt gemakkelijk taken identificeren die via spraakherkenning zijn gemaakt en ook de opgenomen audio afspelen.

 1. De originele audio wordt aan de taak toegevoegd, met de optie om deze te reproduceren
 2. Er wordt een melding weergegeven voor taken die met spraakherkenning op iOS zijn gemaakt

Het audiobestand verwijderen uit een taak die met spraakherkenning is gemaakt

Schermafbeelding met focus op optie om audio uit taak te verwijderen

U kunt de originele audio van een taak verwijderen door erop te tikken. Er verschijnen twee opties op het scherm:

 1. Tik op Bijlage verwijderen om het audiobestand uit uw taak te verwijderen
 2. Tik in plaats daarvan op Annuleren als u de audio wilt behouden en naar de taak wilt terugkeren

Sorry, we ondersteunen deze browser niet

Asana werkt niet met de internetbrowser die u momenteel gebruikt. Registreer in plaats hiervan met één van de volgende ondersteunde browsers.