Inbox

Inbox is uw meldingencentrum voor Asana. Uw inbox toont updates over alle taskstasks waaraan u collaboratecollaborate of die aan u zijn assignedassigned binnen een bepaalde werkruimte of organisatie.

Als u Asana regelmatig bezoekt en geen e-mailmeldingen wilt ontvangen, kunt u deze uitschakelen en de updates in taken en projecten controleren in uw inbox.

toegang tot mijn inbox

Inbox openen:

Klik op Inbox in de zijbalk. De meldingen voor je organisatie of werkruimte verschijnen in het hoofdvenster. De meest recente worden het eerst weergegeven. De activiteit van je Inbox verschijnt in het taakdeelvenster wanneer je op je melding klikt.

Hoofdvenster-acties:

Wanneer je op je melding van het hoofdvenster klikt, krijg je de volgende opties: Opvolgingstaak maken, Markeren als ongelezen en/of Melding archiveren door met de muis over de symbolen te gaan die met de actie overeenkomen.

U kunt inboxgesprekken samenvouwen of uitvouwen om makkelijker door te bladeren.

linker deelvenster

Lezen/ongelezen:

Als u een inbox-bericht later wilt lezen, kunt u het als ongelezen markeren. U kunt ook berichten als gelezen markeren zonder ze te openen.

gelezen/ongelezen

Klik hier om rechtstreeks naar uw Asana-inbox te gaan.  

nieuwe melding oranje stip

Nieuwe meldingen

Er verschijnt een oranje stip naast Inbox in de bovenste balk als er ongelezen meldingen zijn.

Nieuwe meldingen in uw Inbox krijgen een blauwe stip ernaast. Als er nieuwe activiteit is een taak binnen een project is, ziet u een ballonnetje.

chrome-tab

U zult ook een zwarte stip zien naast het Asana-logo in het tabblad van uw browser. U zult ook een zwarte stip zien naast het Asana-logo in het tabblad van uw browser.

Nieuwe meldingen

Blauwe stip geeft aan dat de melding nieuw is.

Meldingen met nieuwe opmerkingen of bijlagen krijgen een tekstballon die het aantal nieuwe opmerkingen of bijlagen weergeeft.

Nieuwe reacties

Een blauwe tekstballon duidt nieuwe ongelezen activiteit aan.

Werken in de Inbox

Er zijn twee tabbladen in Inbox: Activiteit en Archief.

Tabblad Activiteit

U krijgt een Inboxmelding te zien wanneer:

 • Een taak aan u is assignedassigned
 • De toewijzing van een taak aan u wordt ongedaan gemaakt
 • Een aan u toegewezen taak zijn vervaldatum nadert
 • Een aan u toegewezen taak is vervallen
 • Een aan u toegewezen taak heeft een nieuwe due datedue date
 • Aan een taak waaraan u samenwerkt zijn nieuwe attachmentsattachments toegevoegd
 • Een taak waaraan u deelneemt heeft nieuw geplaatste commentscomments
 • Een taak waaraan u deelneemt is gemarkeerd als completecomplete
 • Een taak die u hebt gemaakt of waaraan u bent toegewezen ontvangt een Like
 • Een taak waaraan u samenwerkt wordt samengevoegd met een andere taak
 • Je bent als medewerker toegevoegd aan een taak.
 • Uw commentcomment krijgt een Like
 • Uw attachmentattachment krijgt een like
 • De voltooiing van uw taak krijgt een like
 • Je wordt @vermeld in de taakbeschrijving
 • Er is een bericht gemaakt in een team waar je lid van bent
 • Er is een reactie geplaatst op een team- of projectbericht waarvan je medewerker bent
 • Een project waar u lid van bent heeft nieuwe taken erbij gekregen.
 • Een bericht werd gestart in een project waar je lid van bent
 • De statusstatusEen manier om projectleden op de hoogte te houden van de voortgang van een project. Status kan een kleur hebben (rood, geel, groen) en een korte beschrijving. van een project waar u lid van bent, is bijgewerkt
 • De status van een taak waarop u wacht is gewijzigd.

In Inbox ziet u alleen meldingen over acties en wijzigingen die door anderen zijn uitgevoerd. U zult geen Inboxmeldingen zien over acties die u zelf uitvoert.

Nadat u een melding in het tabblad Inbox gelezen hebt of er actie op ondernomen hebt, kunt u deze archiveren.

Inboxverhalen archiveren

Inboxmeldingen archiveren:

Beweeg met de muis over het symbool van de Inbox-melding en klik op Meldingen archiveren. Zodra een melding gearchiveerd is, wordt deze naar het tabblad Archief gestuurd.

Als u uw Inbox wilt leegmaken, kunt u al uw verhalen in één keer archiveren. De gearchiveerde Inbox zal zichzelf na 4 weken leegmaken.

alle inbox-verhalen archiveren

Alle Inboxmeldingen archiveren:

 1. Klik op het driepunten-pictogram in de bovenste balk
 2. Klik op Alles archiveren

U kunt ook onderin uw inbox gaan en klikken op Alle meldingen archiveren

Tabblad Archiveren

Op dit tabblad vindt u alle Inbox-verhalen die u in het verleden hebt gearchiveerd.

Als er oudere verhalen zijn die u wilt bewaren, kunt u ze terugsturen naar het tabblad Activiteit.

Tabblad archiveren

Gearchiveerde melding terugsturen naar Inbox:

Beweeg met de muis over de Inbox-melding en klik op Verplaatsen naar Inbox. De melding verschijnt dan weer in het tabblad Activiteit.

Meldingen uit uw Inbox archiveren

U kunt alle meldingen die u leest archiveren en uw inbox schoonhouden voor de nieuwe meldingen die u ontvangt.

Wat gebeurt er met gearchiveerde meldingen?:

Als u een kritische melding uit uw inbox binnen 30 sec archiveert, krijgt u geen e-mailbericht. Voor alle andere meldingen ontvangt u geen e-mailbericht als u ze binnen 60 min archiveert.

Batch-meldingen:

Als u meerdere meldingen binnen een uur na elkaar ontvangt, zal Asana ze voor u groeperen in een batch en in één enkele e-mail versturen.

Kritische meldingen zoals taaktoewijzingen en taakreacties worden altijd individueel verstuurd, maar updates rond nieuwe taken die gemaakt of voltooid zijn, worden gebundeld.

Taakreacties en taaktoewijzingen worden nooit gebundeld.

De drempel van 30 seconden voor het ontvangen van e-mailmeldingen geldt alleen voor kritieke meldingen. Voor minder belangrijke meldingen is de wachttijd 60 minuten.

Taakdetailvenster in Inbox

U kunt actie ondernemen op taken vanuit beide tabbladen van uw Inbox

rechter deelvenster vanuit inbox

Het taakdetailvenster staat altijd open, zodat je in één oogopslag kunt zien wat er veranderd is en welke actie er nodig is.

Als u de taak wilt zien in de context van een project waartoe hij behoort, klikt u op de projectnaam en het project wordt geladen in het main panemain pane.

Weergeven

Je kunt je Inbox in een uitgevouwen of een verkorte versie bekijken. Om meer voorbeeldinhoud in het hoofdvenster te zien, klik je op de knop "Uitvouwen". Om minder voorbeeldinhoud in het hoofdvenster te zien, deactiveer je de knop Uitvouwen.

weergave

Filteren

Met de werkbalk Inbox kunt u het soort meldingen filteren dat u ontvangt.

filteren

U kunt meldingen filteren op:

 1. Uitvouwen
 2. Alle
 3. Aan mij toegewezen
 4. @Vermeld
 5. Door mij toegewezen

Toegang tot je instellingen voor meldingen

Je kunt makkelijk je instellingen voor meldingen openen vanuit je Inbox door te klikken op het driepunten-pictogram en dan op Beheer meldingen.

e-mailmeldingen

Op het tabblad Meldingen in Mijn instellingen kun je E-mail-, browser- en projectmeldingen openen. Je kunt een voorkeurs-e-mail invoeren voor e-mailmeldingen over updates van activiteiten en samenvattingen, met een optie om meldingen aan/uit te zetten en te pauzeren.

Sorry, we ondersteunen deze browser niet

Asana werkt niet met de internetbrowser die u momenteel gebruikt. Registreer in plaats hiervan met één van de volgende ondersteunde browsers.