Links naar verbonden werk

Overzicht

Links naar verbonden werk bieden context en toegang tot verwant werk waardoor je team snel kan reageren. Links naar verbonden werk dienen als visuele indicators die aangeven dat er elders in Asana naar een object (taken, statusupdates, berichten, enz.) werd verwezen (@vermeld). Deze links worden automatisch gemaakt telkens wanneer een gebruiker een taak, statusupdate, bericht of doel in Asana @vermeldt en verschijnen in de activiteitsfeed van het object dat werd vermeld. Zo kan je team met meer vertrouwen en met minder moeite communiceren omdat het de aandacht vestigt op reeds bestaande belangrijke verbanden tussen werkzaamheden. Dit helpt teams objecten te zien en te openen die ze anders misschien over het hoofd hadden gezien.

Links naar verbonden werk worden gelabeld met een ↔ symbool en kunnen alleen worden gezien door gebruikers die toegang hebben tot het object dat is @vermeld. Gebruikers die geen toegang hebben, zien niets.

Er kunnen meer dan 500 links naar verbonden werk verschijnen in de activiteitsfeed. Wanneer je op een specifieke link naar verbonden werk klikt, krijg je de taak, de statusupdate, het bericht of het doel dat in Asana is @vermeld te zien. Net als andere items die in de activiteitsfeed verschijnen, kunnen links naar verbonden werk handmatig worden verwijderd.

Voorbeelden

taak in reactie

@vermelden van een taak in een reactie

In dit voorbeeld refereert Neel in zijn reactie aan een taak door ze te @vermelden.

activiteitsfeed

Verwijzen in de activiteitsfeed

In dit voorbeeld verschijnt de verwijzing van Neel in de activiteitsfeed van de taak.

activiteitsfeed

Objecttoegang

In dit voorbeeld heeft Neel toegang tot de taak "Q3-personeelsplan" en kan dus de link naar verbonden werk in de activiteitsfeed zien.

activiteitsfeed

Geen objecttoegang

In dit voorbeeld heeft Sue geen toegang tot de taak "Q3-personeelsplan", en kan dus de link naar verbonden werk niet zien in de activiteitsfeed.

Sorry, we ondersteunen deze browser niet

Asana werkt niet met de internetbrowser die u momenteel gebruikt. Registreer in plaats hiervan met één van de volgende ondersteunde browsers.