Wufoo en Asana

Met Asana's Wufoo-integratie kunt u aangepaste webformulieren maken om aanvragen, bugrapporten, informatie over sollicitanten en meer te verzamelen - en die direct in een Asana projectprojectProjecten zijn takenlijsten. invoeren om actie te ondernemen.

Alvorens de integratie op te zetten, moet u ervoor zorgen dat u:

 • Uw formulier in Wufoo gemaakt hebt
 • Een "start"-project in Asana hebt gemaakt waar de antwoorden op formulieren worden geregistreerd

Maak een formulier

Maak uw eigen formulieren die in Asana-taken verschijnen.

Het is belangrijk om te weten dat deze integratie momenteel alleen formulieren van één pagina ondersteunt. Formulieren met meerdere pagina's kunnen er soms toe leiden dat gegevens worden afgebroken wegens beperkingen van de API.

formulier maken

formulier maken

Wufoo-formulieren met Asana verbinden

Autoriseer de integratie om met uw Asana te verbinden. Dit zal u vragen om in te loggen in Asana, en de integratie-toestemmingen te verlenen die nodig zijn om met Asana te verbinden.

wufoo autoriseren

Geef de Wufoo-formulieren toegang tot uw Asana-account. U wordt automatisch doorgestuurd naar de integratie.

wufoo verbinden


 • U moet apart inloggen op uw Wufoo-account met uw Wufoo-domein of gebruikersnaam, en naar uw formuliermanager navigeren. Deze kunt u vinden in de URL nadat u bent ingelogd.
 • Kopieer en plak het van de URL in het Domein/gebruikersnaam-veld, en er verschijnt een link onder het tweede vakje om u naar uw Wufoo API-sleutel te brengen.

wufoo api verbinden

Doorgaan naar Wufoo en uw API-sleutel van deze pagina kopiëren.

wufoo api verbinden

Plak deze API-sleutel terug in het tweede veld op de integratiepagina.

Een project aan een formulier in Asana koppelen

formulier aan project koppelen

 • In het **Formulier"-vervolgkeuzemenu worden alle beschikbare formulieren getoond. Kies het formulier dat u wilt koppelen.
 • Zoek in het veld Project naar het Asana-project waar u de formulierinzendingen wilt laten verschijnen.

Gebruik het Beheer formuliervelden aan de linkerkant om de taaknaam te kiezen en extra opties in te stellen. Hier kiest u welk formulierveld vertaald moet worden naar de taaknaam in Asana.

beheer formuliervelden

 • In het tweede veld Vervaldatum kunt u een veld kiezen dat, wanneer het ingevuld is, ingesteld zal worden als de vervaldatum van de taak. Dit moet een Datum-veld in uw Wufoo formulier zijn. Als het veld leeg gelaten wordt, zal de taak geen vervaldatum hebben.

 • Op dezelfde manier kunt u in het derde veld een verantwoordelijke op de taak zetten. Het overeenkomstige veld in uw formulier moet een E-mail-veld zijn.

 • Met het vierde veld kunt u een volger aan de taak toevoegen. Ook dit kan alleen aan een E-mail-veld in Wufoo gekoppeld worden. Als het veld wordt leeggelaten, zal er geen volger toegevoegd worden. Als de persoon nog geen deel uitmaakt van de organisatie, zal hij standaard niet als volger worden toegevoegd.

In de rest van de vervolgkeuzemenu's op deze pagina ziet u alle aangepaste velden die u in uw project hebt, en kunt u die verbinden met velden op uw formulier:

 • Tekst-aangepaste velden kunnen worden toegewezen aan elk Enkele regeltekst of Paragraaftekst-veld in Wufoo.

 • Aangepaste nummerieke velden kunnen aan elk nummer-, prijs-, of datum-veld in Wufoo gekoppeld worden.

 • Keuzevelden kunnen worden toegewezen aan elk Meerkeuze-of Vervolgkeuze-veld in Wufoo. De keuzen in uw Wufoo-formulier moeten precies overeenkomen met de namen van de keuzen in uw aangepaste veld.

 • In het volgende gedeelte staan alle formuliervelden die in de taakbeschrijving zullen verschijnen. Dit kan niet bewerkt worden, alle formuliervelden worden in de beschrijving opgenomen. Als een veld leeg gelaten wordt in een inzending, zal de titel van het veld nog steeds in de beschrijving verschijnen, maar zonder enige waarde eronder.

 • Met Wufoo kunt u bestanden bij de formulierinzendingen voegen, en de integratie kan deze bestanden optioneel importeren en als bijlagen aan de taak in Asana toevoegen. De link om het bestand te downloaden zal altijd in de taakbeschrijving verschijnen.

 • Als u een e-mailveld opgeeft om als volger toe te voegen, kunt u vragen om de volger uit te nodigen voor de organisatie als hij daar nog geen deel van uitmaakt. In dat geval krijgt het e-mailadres dat in het gekozen veld is ingevuld een uitnodiging voor Asana wanneer de integratie de inzending verwerkt, maar alleen als het domein van het e-mailadres overeenkomt met het domein van uw organisatie. Zij zullen dan lid worden van uw organisatie als een lid.

De Asana Wufoo-integratie gebruikt Wufoo-webhooks om het aanmaken van taken te versnellen. Sinds november 2017 is de ondersteuning voor webhooks onderdeel geworden van het premium prijsplan van Wufoo, dus als u geen premium Wufoo-account hebt, kunt u een vertraging ondervinden bij het aanmaken van taken.

Sorry, we ondersteunen deze browser niet

Asana werkt niet met de internetbrowser die u momenteel gebruikt. Registreer in plaats hiervan met één van de volgende ondersteunde browsers.