Slack + Asana

De nieuwe en verbeterde Asana voor Slack-integratie zorgt ervoor dat je team naadloos met Asana en Slack kan werken, zonder constant van tool te wisselen. Het ondersteunt nu de Enterprise Grid-abonnementen van Slack.

App-integraties zijn niet alleen voor projecten. Voeg apps toe aan je mijn taken om te integreren met de tools die je team het meest gebruikt.

Aan de slag

Download om te beginnen de Asana voor Slack-app. Log in bij Slack en volg de prompts van de Asana Slackbot om uw Asana-account te verifiëren. Daarmee stelt u Asana in staat informatie naar Slack te verzenden. Als iemand binnen uw organisatie de integratie al heeft geïnstalleerd, hebt u misschien een prompt ontvangen om uw Asana opnieuw in Slack te autoriseren. Wanneer u dit doet kunt u gebruik maken van alle nieuwe functies.

Als u een bericht ontvangt dat aangeeft dat u niet geautoriseerd bent om Asana te installeren, neem dan contact op met uw beheerder en vraag om de app voor uw werkruimte goed te keuren.

Asana met Slack verbinden

De Asana voor Slack-integratie verschilt van de vorige Asana-app en en we zullen de oudere versie te zijner tijd afschaffen. We zullen alle configuraties die u in de oude app hebt ingesteld importeren van de oude app naar de nieuwe Asana voor Slack-app. Zie Configuraties voor gekoppeld project hieronder voor meer informatie over hoe u de configuraties van gekoppelde projecten kunt instellen.

De snelste manier om uw team te onboarden is een link naar een Asana-taak in Slack te plakken. Vraag uw teamgenoten om in het vervolgkeuzemenu op Meer acties te klikken en Deze taak leuk vinden te selecteren. Door interactie met deze taak wordt een nieuw bericht voor autorisatie verzonden. Zodra opnieuw autorisatie is gegeven, wordt de oude Asana voor Slack vervangen door de nieuwe versie.

Naar de nieuwe integratie migreren

Wanneer uw slash-opdrachten en acties van berichten niet meer werken, betekent dit dat we een migratievenster hebben opgestart en u naar de nieuwe versie moet migreren om ze opnieuw te kunnen gebruiken. We zullen de configuraties van uw projectkanaal van de oude app in de nieuw app importeren en u zult meldingen ontvangen in dezelfde kanalen als die u voorheen heeft gebruikt.

Slack-autorisatie

De Asana voor Slack-integratie gebruiken

Met de Asana voor Slack-integratie kunt u van Slack-berichten taken maken, vanuit Slack actie ondernemen voor taken of een nieuwe taak maken zonder Slack te verlaten. Taakspecifieke acties zijn ook beschikbaar via meldingen in uw persoonlijke of projectkanalen.

Vanuit Slack kunt u een lijst met opdrachten weergeven en links naar deze gids ophalen roepen door /asana help in te typen.

Asana help

Een taak van een Slack-bericht maken of een bericht toevoegen aan een bestaande taak

Leg gesprekken vast in Slack en maak er een taak van of voeg de gesprekken aan een taak toe. Selecteer het gesprek in Slack. Klik op de knop Meer berichten en selecteer of Een taak maken of Aan taak toevoegen. Er wordt een link gemaakt in de Asana-taak zodat u het Slack-gesprek opnieuw kunt openen voor meer context.

meer acties

Wanneer u een Slack-kanaal opent:

 1. Klik op het pictogram met de drie puntjes naast het Slack-bericht.
 2. Klik op Als reactie op taak toevoegen of Een taak maken

Plak een link naar een Asana-taak, -mijlpaal, -project of -status in Slack om informatie te delen. Er kan nu actie worden ondernomen vanuit Slack via een dialoogvenster en opties in een vervolgkeuzemenu.

acties weergeven link

De persoon of het kanaal waarmee u de taak heeft gedeeld kan:

 1. De taak als voltooid markeren
 2. De taak leuk vinden
 3. Een verantwoordelijke veranderen of toevoegen
 4. Een vervaldatum wijzigen of toevoegen
 5. De taak toevoegen aan een project
 6. De taak in Asana openen

Houd er rekening mee dat als je een taak in een privéproject deelt met gebruikers die geen projectlid zijn, ze geen bewerkingen kunnen uitvoeren en toegang moeten aanvragen bij de projecteigenaar. Je kunt bepalen of de beschrijving voor privétaken of -projecten wordt gedeeld via Asana-instellingen.

Een taak maken

Typ /asana create om een nieuwe taak in Asana te maken zonder Slack te verlaten.

taak maken

Er verschijnt een dialoogvenster en in de vervolgkeuzemenu's kunt u:

 1. Een titel voor de taak toevoegen
 2. Een verantwoordelijke toevoegen
 3. De taak aan een project toevoegen
 4. Een vervaldatum toevoegen
 5. Een beschrijving van de taak toevoegen

Persoonlijke meldingen

Wanneer u de app voor de eerste keer installeert, ontvang u een bericht van Asana waarin u de optie krijgt om Asana-meldingen in te schakelen. Dit is praktisch omdat u zo op meldingen kunt reageren zonder Slack te verlaten. U ontvangt meldingen als:

 • Er een taak aan uw wordt toegewezen of een toewijzing wordt ingetrokken.

Voor taken die aan u zijn toegewezen ontvangt u een melding als:

 • de taak voltooid is
 • de vervaldatum gewijzigd wordt
 • alle afhankelijkheden voltooid zijn
 • een afhankelijkheid nog niet is voltooid
 • de vervaldatum van een afhankelijkheid is gewijzigd
 • u als een volger bent toegevoegd
 • er een reactie is op een taak die u volgt

Persoonlijke meldingen worden naar uw persoonlijke Asana-kanaal gestuurd, die u onderaan de apps-sectie, linksonder in de zijbalk van Slack vindt.

Houd er rekening mee dat de persoonlijke meldingen niet worden verzonden wanneer u actief bent in Asana

U kunt op elk moment uw persoonlijke meldingen beheren door in Slack /asana settings te typen. U kunt de meldingen in- en uitschakelen, uw standaard domein wijzigen of de autorisatie van uw account intrekken.

persoonlijke projectmelding

Gekoppelde projectmeldingen

U kunt Asana-projecten synchroniseren met Slack-kanalen. Dit is praktisch omdat u en uw team op basis van deze meldingen actie kunnen ondernemen zonder Slack te verlaten. Er zullen meldingen in het kanaal verschijnen wanneer de volgende wijzigingen aan het project worden aangebracht:

 • Er wordt een taak aan het project toegevoegd
 • Er is een taak in het project voltooid
 • De vervaldatum van een taak in het project is gewijzigd
 • De verantwoordelijk van een taak in het project is gewijzigd

Als u meldingen voor een kanaal wilt instellen, moet u er eerst voor zorgen dat u in het kanaal bent waarvoor u de meldingen wilt instellen. Typ vervolgens /asana link en u ziet de optie verschijnen om uw project met het kanaal te verbinden. U kunt /asana link ook gebruiken om de kanaalmeldingen uit te schakelen.

melding gekoppeld project

Aangepaste meldingen

Met de Regels-functie van Asana kunt u aangepaste meldingen maken. Gebruikers kunnen elke keer dat een taak wordt bijgewerkt of verplaatst automatisch een aangepast bericht sturen naar een Slack-gebruiker of -kanaal. [Meer informatie] (https://asana.com/guide/help/premium/rules#gl-integrations).

aangepaste melding

Vanaf de pop-up Regel toevoegen:

 • U kunt een aangepast kanaalbericht of rechtstreeks bericht met taakupdates via Slack versturen

Sorry, we ondersteunen deze browser niet

Asana werkt niet met de internetbrowser die u momenteel gebruikt. Registreer in plaats hiervan met één van de volgende ondersteunde browsers.