CSV-importeur

Begin in Asana op een gemakkelijke en snelle manier met uw eigen gegevens.

De CSV-importeur zal u helpen uw workflow uit spreadsheetsoftware zoals Excel of Smartsheet naar Asana te verplaatsen, zodat u meteen aan de slag kunt met elk project. U kunt ook gegevens importeren uit andere werkbeheertools.

Eenmaal geïmporteerd, zie je onmiddellijk je rijen als traceerbare taken in een project, en elke kolom als metadata over je taken.

Voor u begint: tips om de gegevens in uw spreadsheet te ordenen

schermafbeelding van spreadsheet met verwijzingen voor kolomnamen

Met de CSV-importeur kan je je gegevens in Asana krijgen zonder dat je ze handmatig hoeft te verbinden. Je kan de kolommen in je spreadsheet een naam geven met de volgende labels om automatisch velden in je project in kaart te brengen:

 1. Naam: gebruik deze kolom voor de namen van de taken in je project
 2. Beschrijving: gebruik deze kolom om details en context aan de taken te geven
 3. Verantwoordelijke: wijs aan elke taak een eigenaar toe met de e-mailadressen van geldige Asana-gebruikers uit je werkruimte of organisatie. Taken die in Asana zijn gemaakt, kunnen maar aan één teamgenoot worden toegewezen
 4. Medewerkers: je kan meerdere van je teamgenoten als medewerker aan een taak toevoegen door de e-mailadressen van geldige Asana-gebruikers uit je werkruimte of organisatie in een aparte kolom in te voeren. Vergeet niet ze te scheiden door een komma en voeg er geen spaties aan toe.
 5. Vervaldatum: gebruik het standaard datumformaat van dag/maand/jaar om de vervaldatums van elke taak bij te houden
 6. Startdatum: voeg een aparte kolom voor startdatums toe. Dit is een Asana Premium-functie. Als je de Premium-versie niet gebruikt, dan verschijnt de informatie uit de kolom voor startdatums in de beschrijving van je taak.
 7. Type: stel "Mijlpaal" in als waarde om mijlpalen te onderscheiden van reguliere taken in je project
 8. Sectie/Kolom: er wordt een nieuwe sectie aangemaakt zodra je handmatig taken naar de gewenste sectie of kolom verplaatst
 9. Andere informatie: aanvullende kolominformatie wordt van boven naar beneden in het taakbeschrijvingsveld vermeld, in de volgorde van je kolommen

Als je kolommen hebt die foutieve gegevens bevatten, zoals een e-mailadres in de kolom Vervaldatum, dan zullen geen van de vervaldatums correct geïmporteerd worden. In plaats daarvan wordt er een nieuw tekstveld aangemaakt.

Voeg altijd een titelrij toe met kolomnamen, zodat de CSV-importeur kan herkennen welk soort gegevens u importeert

Subtaken importeren in een project

scherm van een spreadsheet met verwijzingen voor het verbinden van subtaken

Subtaken importeren via de CSV Importer:

 1. Maak een kolom in je spreadsheet met de naam subtaak van
 2. Vul in de kolom subtaak van de exacte naam van de bovenliggende taak in de overeenkomstige rij in. De bovenliggende taak moet zich boven de huidige rij in het CSV-bestand bevinden. Als er niet-unieke namen in je CSV staan, wordt de dichtstbijzijnde rij erboven met een overeenkomstige naam gebruikt.

Afhankelijkheden tussen taken instellen

schermafbeelding of spreadsheet met referenties om afhankelijkheden in te stellen

Afhankelijkheden specifiëren via de CSV-importeur:

 1. Maak een nieuwe kolom in je spreadsheet met de naam Afhankelijkheden
 2. Vul de kolom Afhankelijkheden met een lijst van taken die de huidige rij blokkeert

Deze moeten exact overeenkomen met de namen van de afhankelijke taken. De afhankelijke taak moet zich onder de blokkerende rij in het CSV-bestand bevinden. In bovenstaand voorbeeld is Planning voltooid afhankelijk van zowel Startvergandering als Creatieve brainstorm. Omdat beide taken Planning voltooid blokkeren, staat Planning voltooid onder de rijen 2 en 3. Als er niet-unieke namen in je CSV staan, wordt de dichtstbijzijnde rij erboven met een overeenkomende naam gebruikt.

Gegevens importeren via CSV zal bestaande taken in het project niet bijwerken. Daardoor is het niet mogelijk om met de CSV-importeur een afhankelijkheid te maken voor een bestaande taak.

Gegevens importeren als aangepaste velden in uw project

Extra kolommen kunnen worden toegewezen aan aangepaste velden om u te helpen factoren zoals prioriteiten, projectfase, team of geschatte tijd te categoriseren en bij te houden.

scherm van spreadsheet met focus op kolommen voor aangepaste velden

Aangepaste velden kunnen tekst, getallen of vervolgkeuzewaarden bevatten. De kolommen die geen overeenkomende namen hebben met specifieke Asana-velden (zoals naam of sectie, bijvoorbeeld), worden aangegeven als aangepaste velden in het project.

De gegevens in het CSV-bestand kunnen worden toegewezen aan nieuwe aangepaste velden of aan bestaande velden in het project:

 • Nieuwe aangepaste velden worden automatisch aangemaakt voor nieuwe projecten die worden geïmporteerd uit de optie Spreadsheet importeren. Deze nieuwe aangepaste velden zullen standaard alleen beschikbaar zijn voor dat project.

 • Nieuwe aangepaste velden worden automatisch aangemaakt in bestaande projecten door het CSV-bestand te importeren in dat project. Dat zal gebeuren wanneer de kolomnaam niet overeenkomt met bestaande aangepaste velden binnen dat project of in je organisatie. Die nieuwe aangepaste velden zullen standaard alleen beschikbaar zijn voor dat project.

 • Gegevens worden toegewezen aan bestaande aangepaste velden in een project of organisatie als het project eerst werd aangemaakt. Je kunt de bestaande aangepaste velden in dat project gebruiken voordat je het CSV-bestand importeert, of de informatie in het CSV-bestand koppelen aan aangepaste velden in je organisatie.

Om gegevens uit het CSV-bestand aan bestaande aangepaste velden toe te wijzen, moet u ervoor zorgen dat de gegevens in uw kolommen overeenkomen met uw aangepaste veldopties in het project of de organisatie. Als een cel een spelfout of een interpunctie-afwijking heeft, zal deze geen aangepaste veldselectie importeren.

Een spreadsheet importeren in Asana met de CSV-importeur?

Er zijn drie verschillende mogelijkheden om gegevens van een CSV-bestand in Asana te importeren:

 1. Wanneer je een nieuw project aanmaakt vanuit een team
 2. Wanneer je de knop Snel toevoegen gebruikt
 3. Wanneer je het vervolgkeuzemenu in een bestaand project gebruikt.

Gegevens importeren via CSV zal bestaande taken in het project niet bijwerken. De CSV-importeur kan alleen taken toevoegen aan een project.

Importeer spreadsheet vanaf Project maken voor een team

scherm van de optie Spreadsheet importeren in het menu Project maken

Een CSV-bestand importeren om een nieuw project van een team te maken:

 1. Klik in de zijbalk op het plus-pictogram naast de naam van uw team om de opties weer te geven voor Project maken
 2. Selecteer de optie Spreadsheet importeren

Spreadsheet importeren vanaf de knop Snel toevoegen

scherm van de optie Spreadsheet importeren in sjabloonmodule

Een CSV-bestand importeren om een nieuw project te maken via de knop Snel toevoegen:

 1. Klik op de knop Snel toevoegen in de rechterbovenhoek en selecteer Project
  1. In het venster Projectsjabloon kiezen, klikt u op Spreadsheet importeren

Spreadsheet importeren uit het vervolgkeuzemenu in een bestaand project

scherm van optie csv importeren in projectmenu

Een CSV-bestand importeren om een taak aan een project toe te voegen:

 1. Selecteer het vervolgkeuzemenu van de projectkoptekst naast de naam van je project
 2. Beweeg de muis over Importeren
 3. Kies CSV

Geef details, selecteer een bestand en bekijk een voorbeeld van uw project

Details aan uw project toevoegen

scherm voor module projectdetails toevoegen

Na het selecteren van de optie om een spreadsheet of CSV te importeren, wordt u doorgestuurd naar een module waar u informatie over uw project kunt opgeven, zoals de naam of privacy-instellingen:

 1. Gebruik het veld Projectnaam om een naam te geven aan uw project
 2. Selecteer het team waaraan u het project wilt toevoegen
 3. Stel de privacy-instellingen van uw project in door te kiezen tussen een project dat openbaar is voor het hele team of alleen voor specifieke projectleden
 4. Klik op Bestand selecteren om te importeren om verder te gaan

Selecteer een CSV-bestand om te importeren

scherm voor selectie van een te importeren CSV-module

Zodra u de naam van het project hebt opgegeven, kunt u het bestand selecteren dat u wilt importeren.

Klik op Selecteer een CSV-bestand om te importeren om een CSV-bestand van uw computer te selecteren. U kunt het bestand ook vanaf uw computer slepen en in het modulevenster neerzetten.

Bekijk een voorbeeld van uw project

scherm voor voorbeeldmodule

Je kan een voorbeeld bekijken van hoe het project eruit zal zien en eventueel wijzigingen aanbrengen voordat je de import van het CSV-bestand voltooit:

 1. Klik op Nieuwe CSV uploaden om terug te keren naar het vorige scherm en selecteer een ander CSV-bestand
 2. Selecteer de optie Veranderingen aanbrengen als je de informatie wilt bewerken die vanuit het CSV-bestand naar je project is geüpload
 3. Klik op Ga naar project als je tevreden bent met hoe je project eruit ziet

Wijzigingen aanbrengen in de manier waarop de gegevens gekoppeld zijn

U kunt veranderingen aanbrengen in de verbindingen van de gegevens, de geïmporteerde kolommen of de codering voordat u uw project maakt, door in het voorbeeldscherm de optie Veranderingen aanbrengen te kiezen.

Breng wijzigingen aan in de gegevensverbindingen

scherm voor voorbeeldmodule met focus op verbindingsveranderingen

Klik op de kolomkoppen om het veld te veranderen waarmee u wilt verbinden.

U kunt ook veranderingen aanbrengen in het type van het aangepaste veld. Bijvoorbeeld: als een kolom numerieke waarden weergeeft en het type aangepast veld was ingesteld op Nummervelden, dan kunt u het veranderen in Tekstveld.

Merk op dat de kolom Naam voor de taken niet bruikbaar is voor wijzigingen. Om een specifieke kolom in uw CSV-bestand te selecteren als taaknaam, zorgt u ervoor dat de eerste rij van die kolom "Naam" als waarde heeft. De informatie in het CSV-bestand wordt op Asana verbonden met behulp de namen van de kolommen.

Negeer kolommen uit het originele CSV bestand

scherm voor voorbeeldmodule met focus op menu van kolommen

U kunt op de optie Kolommen negeren klikken om kolommen te negeren met gegevens die u liever niet in uw project importeert.

Verander de codering

scherm voor voorbeeldmodule met focus op codeer-pictogram

Als u een ander CSV-codering of een andere locale gebruikt, kunt u op het pictogram voor tekencodering klikken om de codering te veranderen in UTF-8, Windows, Macintosh of Shift JIS.

Aan de slag

spreadsheet sjabloon

Om te beginnen, gebruik het bovenstaande als een sjabloon om een spreadsheet te maken en deze te uploaden naar Asana.

Sorry, we ondersteunen deze browser niet

Asana werkt niet met de internetbrowser die u momenteel gebruikt. Registreer in plaats hiervan met één van de volgende ondersteunde browsers.