Audit Log API

Overzicht

De Audit Log API van Asana biedt Beheerders in Enterprise-organisaties toegang tot een onveranderlijk logboek van belangrijke gebeurtenissen in hun organisatie. Met de Audit Log API kunnen Superbeheerders belangrijke veranderingen op het gebied van beveiliging en naleving vastleggen en daarnaar handelen.

Hoe gebruikt u de Audit Log API

Super Admins in Enterprise-organisaties kunnen de Audit Log API van Asana gebruiken om:

  1. Proactieve alarmen instellen met een Security Information and Event Management-tool (SIEM) zoals Splunk
  2. Reactieve onderzoeken uitvoeren wanneer zich een veiligheidsincident voordoet
  3. Belangrijke domeingegevens bekijken in samengevoegde vorm om beveiligingstrends te identificeren

Categorieën gebeurtenissen

De Audit Log API van Asana bevat tientallen gebeurtenissen, waaronder:

  1. Belangrijke wijzigingen die door beheerders in de beheerdersconsole zijn gemaakt, zoals workspace_export_started, workspace_password_requirements_changed, en user_workspace_admin_role_changed.
  2. Kritieke gebruikerstoegangsgebeurtenissen zoals user_login_succeeded, user_login_failed, user_invited en team_member_added
  3. Verwijderingsgebeurtenissen zoals task_deleted, task_undeleted en portfolio_deleted
  4. Exportgebeurtenissen zoals project_csv_export_initiated en workspace_teams_export_started
  5. Gebeurtenissen op het gebied van gegevens- en middelenbeheer, zoals attachment_uploaded en attachment_downloaded

Ga voor een volledige lijst en details over het API-eindpunt naar de API-documentatie

Bewaarperiode

Asana bewaart auditlogs gedurende 90 dagen vanaf de datum van vastlegging. Wie een langere bewaarperiode wenst, kan ervoor kiezen om zijn SIEM of een andere opslagoplossing te gebruiken voor continue logopname.

Toegang tot het Audit Log API-eindpunt

Auditlogs zijn toegankelijk voor Superbeheerders van Enterprise-organisaties via Service-accounts.

Bekijk onze ontwikkelaarsdocumentatie hier voor een gedetailleerde beschrijving van het Audit Log API-eindpunt.

Ga voor meer informatie over het gebruik van Asana's Audit Log API via Asana's Splunk-integratie naar Splunkbase om het installatieproces te starten.

Sorry, we ondersteunen deze browser niet

Asana werkt niet met de internetbrowser die u momenteel gebruikt. Registreer in plaats hiervan met één van de volgende ondersteunde browsers.