Calero-MDSL SaaS Expense ManagementAsana Integration

Calero-MDSL SaaS Expense Management + Asana

Krijg inzicht in je SaaS-portfolio om het gebruik te optimaliseren en de kosten te beheersen. Zie waar apps onderbenut of overbodig zijn en verwijder automatisch licenties wanneer werknemers vertrekken.

Waarom Calero-MDSL SaaS Expense Management + Asana?

De Calero-MDSL SaaS Expense Management-oplossing biedt zichtbaarheid, controle en optimalisatie van SaaS-licenties en -contracten, zodat je de kosten kunt beheersen terwijl je voldoet aan de SaaS-gerelateerde behoeften van je werknemers.

Dankzij de integratie met Asana kunnen wij de licentiekosten en de activiteit van je Asana-projectgebruikers controleren. Dit inzicht in je SaaS-portfolio identificeert of er meerdere SaaS-applicaties zijn die soortgelijke taken in de organisatie uitvoeren, of dat er ongebruikte licenties zijn die op nieuwe projecten kunnen worden toegepast zonder netto extra kosten toe te voegen. Dankzij integratie met interne personeelsbestanden (HR Feed) kan het systeem automatisch licenties verwijderen wanneer een werknemer de organisatie verlaat.

Krijg Calero-MDSL SaaS Expense Management + Asana

Deze integratie is een data fetch in Calero SaaS Expense Management Tool. Momenteel staat het product op een productielaag die alleen voor externe demonstraties wordt gebruikt.

Verdere details vind je in de applicatie:

Help > User Guides & Reference Documents > SaaS Expense Management User Guide.

Bezoek de integratiepagina hier.

Meer informatie en ondersteuning

Voor meer informatie over het gebruik van de Calero-MDSL SaaS Expense Management-integratie, ga je naar de ondersteuningspagina.

Deze app-integratie is gebouwd door een externe ontwerper. Asana waarborgt of garandeert deze integratie niet, beveelt ze niet aan en neemt er geen verantwoordelijkheid voor. Neem contact op met de ontwikkelaar van de app voor details en ondersteuning.

Asana werkt met de tools die u reeds gebruikt