Blockspring ScriptsAsana Integration

Blockspring Scripts + Asana

Aangepaste functies en automatiseringen in Asana bouwen via een Google-geïnspireerde werkset.

Wat zijn Blockspring Scripts?

Blockspring Scripts geeft hoofdgebruikers en ontwikkelaars de hulpmiddelen om snel automatiseringen, ;“if X then”-evenementen en integraties in Asana in te bouwen.

Schrijf korte Python scripts die in wisselwerking staan met de Asana-API, geïnspireerd door Google Apps Script voor Google Sheets. Dit omvat acties zoals het automatisch opnieuw organiseren van projecttaken, het automatisch toewijzen van taken of het waarschuwen van teamgenoten, telkens er iets gebeurt, en het synchroniseren van Asana-gegevens met andere apps.

Scripts hebben functies die het makkelijker maken te bouwen bovenop de Asana API, inclusief:

  • autovoltooiing van API-docs
  • OAuth
  • webhook instelling en handschudden
  • schaalbaarheid en rate limits
  • hosting

Blockspring Scripts verbinden met Asana

  1. Toevoegen aan Google Chrome
  2. Ga na de installatie van de extensie naar een project in Asana.
  3. Klik op het bladpictogram onderaan links van het scherm.
  4. Een scripteditor wordt geopend en daarna kunt u uw automatiseringsregel beginnen schrijven.

Meer informatie en ondersteuning

Neem voor hulp contact op met Blockspring Scripts ondersteuning of bezoek hun website.

Deze app-integratie is gebouwd door een externe ontwerper. Asana waarborgt of garandeert deze integratie niet, beveelt ze niet aan en neemt er geen verantwoordelijkheid voor. Neem contact op met de ontwikkelaar van de app voor details en ondersteuning.

Asana werkt met de tools die u reeds gebruikt